ရႀမ္းဴပည္နယ္ ဗံုးေပၝက္မႁ စၾပ္စဲၾခဵက္ အက္စ္အက္စ္ေအ ဴပန္လည္ ဴငင္းဆို

ရႀမ္းဴပည္နယ္ ပင္လံု႓မိႂႚမႀာ ေဖေဖာ္ဝၝရီ ၁၆ ရက္ ႓ပီးခဲ့တဲ့အဂႆၝေနႛက ဴပည္ေထာင္စုေနႛပၾဲ ကဵင္းပေနတံုး ေအာင္မာဃဇာတ္ပၾဲရဲ့ မီးစက္႟ံုအနီး ဗံုးတလံုး ေပၝက္ကၾဲခဲ့တဲ့ ဴဖစ္ရပ္ဟာ ဗိုယ္မႀႃး႒ကီး ႟ၾက္ဆစ္ဦးေဆာင္တဲ့ အက္စ္အက္စ္ေအ ေတာင္ပိုင္းအဖၾဲႚရဲ့ လက္ခဵက္ ဴဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ စစ္အစိုးရရဲ့ စၾပ္စၾဲခဵက္ကို အက္စ္အက္စ္ေအက ဒီကေနႛ ေဖေဖာ္ဝၝရီ ၁၈ ရက္မႀာ ဴငင္းပယ္လိုက္ပၝတယ္။
2010-02-18
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
SSA ရႀမ္းဴပည္တပ္မေတာ္ (ေတာင္ပိုင္း) ေခၝင္းေဆာင္ ဒုတိယ ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီး ႟ၾက္ဆစ္ႎႀင့္ တပ္ဖၾဲႚဝင္မဵား ယခင္မႀတ္တမ္းဓာတ္ပံု။ (Photo: AFP)
SSA ရႀမ္းဴပည္တပ္မေတာ္ (ေတာင္ပိုင္း) ေခၝင္းေဆာင္ ဒုတိယ ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီး ႟ၾက္ဆစ္ႎႀင့္ တပ္ဖၾဲႚဝင္မဵား ယခင္မႀတ္တမ္းဓာတ္ပံု။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

လူေလးဦး ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရႀိသၾားခဲ့တဲ့ အဲဒီဗံုးေဖာက္ခၾဲမႁကို အက္စ္အက္စ္ေအ ႟ၾက္ဆစ္ ေသာင္းကဵန္းသူအဖၾဲႚက လုပ္ေဆာင္ခဲ့တာလိုႛ ေဖေဖာ္ဝၝရီလ ၁၈ ရက္ ေနႛထုတ္ ဴမန္မာ့အလင္းသတင္းစာမႀာ ေရးသား ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

ရႀမ္းဴပည္တပ္မေတာ္ အက္စ္အက္စ္ေအအဖၾဲႚရဲ့ ေဴပာေရးဆိုခၾင့္ရႀိသူ စိုင္းေလာင္စိုင္းကို RFA က ေမးဴမန္းရာမႀာ အခုလို ေဴဖဳကားခဲ့ပၝတယ္။

ဒီေပၝက္ကၾဲမႁဟာ တမင္သက္သက္ ထၾင္႓ပီးေတာ့ ကဵေနာ္တိုႛကို အဴပစ္ဖိုႛတာပဲ ဴဖစ္မယ္ထင္တယ္၊ ဘာဴဖစ္လိုႛလဲဆိုေတာ့ ကဵေနာ္တိုႛမႀာ အမဵားသိတဲ့အတိုင္းပၝပဲ အခု မေဴပလည္တဲ့ ႎုိင္ငံေရးဴပနာကို ႓ငိမ္းခဵမ္းတဲ့ နည္းလမ္းနဲႛ အေဴဖရႀာဖိုႛလည္း ကဵေနာ္တိုႛမႀာ အ႓မဲတမ္း စစ္အစိုးရကို ေတာင္းဆိုေနပၝတယ္၊ အဲ့ဒီလိုလုပ္ရပ္မဵိႂး ကဵေနာ္တိုႛ လုပ္ဖိုႛလည္း မလိုအပ္ပၝဘူး၊ ဒီေတာ့ ဒီလိုမဵိႂး ေပၝက္ကၾဲမႁဟာလည္း ကဵေနာ္တိုႛရဲ့ လက္ခဵက္လည္း မဟုတ္ပၝဘူး ဒၝတမင္သက္သက္ ကဵေနာ္တိုႛကို အဴပစ္ဖိုႛဖိုႛစစ္အစိုးရက ႒ကံစည္တဲ့ နည္းလမ္းတခုပဲ ဴဖစ္တယ္။

အလားတူ ရႀမ္းဴပည္ေဴမာက္ပိုင္း ကိုးကန္ႛနယ္ေဴမအတၾင္းမႀာရႀိတဲ့ ေလာက္ကိုင္႓မိႂႚ တံုခဵိန္ရပ္ကၾက္မႀာ ႓ပီးခဲ့တဲ့ တနလႆာေနႛနဲႛ ေဖေဖာ္ဝၝရီလ ၁၇ ရက္မေနႛက မိုင္းေတၾေပၝက္ကၾဲခဲ့႓ပီး မေပၝက္ကၾဲေသးတဲ့ အသင့္တပ္ဆင္႓ပီးသား ထိန္းခဵႂပ္ခၾဲစနစ္သံုး မိုင္းေတၾလည္း ရႀာေဖၾ သိမ္းဆည္းရမိခဲ့တယ္လိုႛ ဴမန္မာ့အလင္းသတင္းစာမႀာ ေဖာ္ဴပထား႓ပီး ဒီေဖာက္ခၾဲမႁေတၾဟာ တရားခံေဴပးေတၾဴဖစ္တဲ့ ဴမန္မာဴပည္ အမဵိႂးသားဒီမိုကေရစီ မဟာမိတ္တပ္မေတာ္က ဦးဖုန္ဳကားရႀင္ ဦးေဆာင္တဲ့ ကိုးကန္ႛအဖၾဲႚ ဴဖစ္တယ္လိုႛ ေရးသားထားပၝတယ္။

ေဖေဖာ္ဝၝရီလ ၁၅ ရက္ေနႛ ေလာက္ကိုင္႓မိႂႚမႀာ ေပၝက္ကၾဲခဲ့တာမႀာ တ႟ုတ္ႎိုင္ငံသား ၃ ဦးအပၝအဝင္ ၉ ဦး ဒဏ္ရာရရႀိခဲ့တယ္လိုႛ စစ္အစိုးရသတင္းစာက ေရးထားပၝတယ္။

တ႟ုတ္ဴမန္မာနယ္စပ္က စစ္ေရး ႎိုင္ငံေရး ေလ့လာသူ ဦးေအာင္ေကဵာ္ေဇာကေတာ့ တ႟ုတ္မဵိႂးႎၾယ္ဝင္ေတၾ ဴဖစ္တဲ့ ဦးဖုန္ဳကားရႀင္တိုႛအဖၾဲႚဟာ တ႟ုတ္ႎႀစ္သစ္ကူးကာလလို အခဵိန္မဵိႂးမႀာ တ႟ုတ္လူမဵိႂးေတၾ အနာတရ ဴဖစ္ေအာင္ လုပ္တယ္ဆိုတာမဵိႂးဟာ မဴဖစ္ႎိုင္ဖူးလိုႛ သံုးသပ္ေဴပာဆုိပၝတယ္။

အခုလို စနစ္တကဵ မိုင္းနဲႛဘာနဲႛ ခဵိန္ကိုက္႓ပီးခၾဲတဲ့ ရီမၾတ္ကၾန္ထ႟ိုးဗံုးေတၾကေတာ့ ဗမာအစိုးရပဲ လုပ္ႎိုင္ပၝတယ္၊ ဒီေပၝက္ကၾဲမႁေတၾဟာ ဦးဖုန္ဳကားရႀင္ ဦးေဆာင္တဲ့ ကိုးကန္ႛအဖၾဲႚကို တ႟ုတ္ဴပည္နဲႛ ဆက္ဆံေရးပဵက္ေအာင္ ရန္တိုက္ ေပးသလိုမဵိႂး စစ္အစိုးရက ဖန္တီးတာလည္း ဴဖစ္ႎိုင္တယ္လိုႛ ဦးေအာင္ေကဵာ္ေဇာက ေဴပာပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔