သံဃာ့ေကဵးဇူး

2007-11-27
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

monks_march_09-25-07_200px.jpg
ဴမန္မာဴပည္သူမဵား ဆင္းရဲဒုကၡမႀ ကင္းေဝးလၾတ္ေဴမာက္ေစရန္ ဆုေတာင္း ေမတၨာပိုႛရင္း စီတန္း ႔ကခဵီလာေသာ သံဃာေတာ္မဵားကို စက္တင္ဘာ ၂၅ရက္ေနႛက ေတၾႚဴမင္ရပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ >>

ဴပီးခဲ့တဲ့ စက္တင္ဘာလ ဗုဒၭဘာသာ ရဟန္းေတာ္မဵား ဦးေဆာင္တဲ့ ဴပည္သူႛ ဆႎၬထုတ္ေဖာ္ဴပသပၾဲ႒ကီးဟာ ဴမန္မာတႎုိင္ငံလုံးသာမကပဲ ကမႝာတဝန္းလုံးကုိပၝ ႟ုိက္ခတ္သၾားရေလာက္ေအာင္ ထူးဴခားခဲ့ပၝတယ္။ အမဵားအကဵိႂးအတၾက္ ဴပည္သူေတၾ ေရႀႚကေန ဦးေဆာင္ခဲ့ဳကတဲ့ သံဃာေတာ္မဵားရဲ့ ႟ုပ္ပုံလၿာေတၾဟာ အခုထိ ကမႝာ့ဴပည္သူေတၾရဲ့ မဵက္စိအာ႟ုံထဲ စၾဲဴမဲေနဆဲပၝ။

ဒၝေပမဲ့ ဴပည္သူႛ အကဵိႂးအတၾက္ က႟ုဏာေရႀႚထား ေဆာင္႟ၾက္ခဲ့ဳက တဲ့ ရဟန္း သံဃာေတာ္ေတၾကုိ ရဟန္းအစစ္ မဟုတ္သေယာင္၊ သံဃာေတာ္အစစ္ မဟုတ္သေယာင္၊ လူကုိယ္တုိင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သတင္းမီဒီယာေတၾက တဆင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စစ္အာဏာပုိင္ေတၾက စၾပ္စၾဲပုတ္္ခတ္ခဲ့တာကုိ ေတၾႚရႀိခဲ့ရပၝတယ္။ ဒီိကိစၤနဲႛ ပတ္သက္ဴပီး ဴပည္တၾင္း ဴပည္ပက သံဃာေတာ္ အရႀင္သူဴမတ္မဵားရဲ့ တံုႛဴပန္ခဵက္ေတၾကုိ RFA ထုတ္လၿင့္ ခဲ့ဴပီးပၝဴပီ။

ေထရဝၝဒ ဗုဒၭဘာသာ ႎုိင္ငံအဴဖစ္ ထင္ရႀားတဲ့ ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ လူဦးေရရဲ့ ၈၀% ဟၝ ဗုဒၭဘာသာဝင္ေတၾပၝ။ ဒီအထဲက တစ္ရာခုိင္ႎႁန္းဟာ သာသနာ့ ဝန္ထမ္းရဟန္းေတၾ ဴဖစ္ပၝတယ္၊ ဒၝ ေဳကာင့္ ေထရဝၝဒ ဗုဒၭသာသနာနဲႛ ဒီသာသနာ့ဝန္ထမ္း ရဟန္းေတာ္ေတၾရဲ့ အခန္းကဏၧကုိ တင္ဴပလုိတာေဳကာင့္ �‘သံဃာ့ေကဵးဇူး’ဆုိတဲ့ အစီအစဥ္တခုကုိ RFA ဦးကိုကိုေအာင္က အပုိင္း ႎႀစ္ပုိင္းခၾဲ တင္ဆက္ထားပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔