ဂဵင္ဝက္ ဘာေဳကာင့္ ဴမန္မာဴပည္ မသၾားတာလဲ

အေမရိကန္ လၾတ္ေတာ္အမတ္ ဂဵင္ဝက္က ဴမန္မာအစိုးရနဲႛ ေဴမာက္ကိုရီးယား စစ္ေရးဆက္ဆံမႁ အစီအစဥ္ကို အေဳကာင္းဴပ႓ပီး ဴမန္မာႎုိင္ငံ သၾားမယ့္ ခရီးစဥ္ကို ဖဵက္သိမ္းေဳကာင္း ေဳကညာလိုက္ပၝတယ္။
2010-06-05
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
အေမရိကန္ အထက္လၿတ္ေတာ္ ဗာဂဵီးနီးယားဴပည္နယ္ ဒီမိုကရက္အမတ္ ဂဵင္မ္ ဝက္ဘ္ (ဝဲ) ႎႀင့္ ဴမန္မာစစ္အစိုးရ ေခၝင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿ (ယာ) တိုႛ ဳသဂုတ္လ ၁၅ရက္ေနႛက ေနဴပည္ေတာ္တၾင္ ေတၾႚဆံုေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: Courtesy of The Office Of Senator Jim Webb)
အေမရိကန္ အထက္လၿတ္ေတာ္ ဗာဂဵီးနီးယားဴပည္နယ္ ဒီမိုကရက္အမတ္ ဂဵင္မ္ ဝက္ဘ္ (ဝဲ) ႎႀင့္ ဴမန္မာစစ္အစိုးရ ေခၝင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿ (ယာ) တိုႛ ဳသဂုတ္လ ၁၅ရက္ေနႛက ေနဴပည္ေတာ္တၾင္ ေတၾႚဆံုေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: Courtesy of The Office Of Senator Jim Webb)
(Photo: Courtesy of The Office Of Senator Jim Webb)

အဲဒီလို မေဳကညာခင္မႀာ ဳကာသပေတးေနႛက သူ ဘယ္သူေတၾနဲႛ ေတၾႛဆုံခဲ့ပၝသလဲ၊ သူနဲႛ ေနႛလည္စာ စားခဲ့သူေတၾက ဘယ္သူေတၾလဲ၊ သူတိုႛက ဂဵင္ဝက္ကို ဘာေတၾ ေဴပာခဲ့ဳကသလဲ၊ ဴမန္မာနဲႛ ေဴမာက္ကိုရီးယား လ႖ိႂႛဝႀက္ စစ္ေရးဆက္ဆံမႁကို ဝၝရႀင္တန္ကလူေတၾ ဘယ္ေလာက္ သိခဲ့ပၝသလဲ၊ ဗိုလ္မႀႃးစိုင္းသိန္းဝင္းကို ဘယ္သူေတၾက အကူအညီ ေပးေနသလဲ၊ ဒီမိုကရက္တစ္ ဴမန္မာ့အသံကေရာ ဘာေတၾ လႁပ္ရႀားေနပၝသလဲ၊ ကန္ႛလန္ႛကာေနာက္ကၾယ္က ဇာတ္လမ္းေတၾကုိ ဦးခင္ေမာင္စိုးက စံုစမ္းတင္ဴပထားပၝတယ္။

စံုစမ္းတင္ဴပခဵက္။
အသံဖိုင္ယူရန္

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔