ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ ၉ဦးကို မအူပင္ေထာင္သိုႛ ေဴပာင္းေ႟ၿႚ

အင္းစိန္ေထာင္မႀာ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံထားရတဲ့ ကိုမင္းကိုႎိုင္ အပၝအဝင္ ၈၈ မဵိႂးဆက္ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ ၉ဦးကို ဒီေနႛမနက္မႀာ မအူပင္ေထာင္ကို ေဴပာင္းေ႟ၿႚလိုက္ပၝတယ္။ သူတိုႛကို ေဴမာက္ပိုင္းခ႟ိုင္ တရား႟ံုးမႀာ ႓ပီးခဲ့တဲ့ ၂၉ရက္ေနႛက တရားစီရင္ေရးကို အေႎႀာင့္အယႀက္ေပးတယ္ဆို႓ပီး ပုဒ္မ ၂၂၈ နဲႛ ေထာင္ဒဏ္ ၆ လ ခဵမႀတ္ခံခဲ့ရ႓ပီးေနာက္ အခုလို ေဴပာင္းေ႟ၿႚလိုက္တာပၝ။
2008-10-31
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ဴမန္မာႎိုင္ငံတဝန္း အကဵဥ္းေထာင္မဵား တည္ရႀိရာဴပ ေဴမပံုတၾင္  အင္းစိန္ေထာင္ကို အနီေရာင္ အမႀတ္အသား ဴပထားပၝသည္။ (Map: AAPP)
ဴမန္မာႎိုင္ငံတဝန္း အကဵဥ္းေထာင္မဵား တည္ရႀိရာဴပ ေဴမပံုတၾင္ အင္းစိန္ေထာင္ကို အနီေရာင္ အမႀတ္အသား ဴပထားပၝသည္။ (Map: AAPP)
(Map: AAPP)

ကာယကံရႀင္မိသားစုေတၾကို သက္ဆိုင္ရာက ႒ကိႂတင္အသိေပးဴခင္းမရႀိပဲ ပိုႛလိုက္တာဴဖစ္တယ္လိုႛ သူတိုႛအမႁကို လိုက္ပၝေဆာင္႟ၾက္ခဲ့တဲ့ ေရႀႚေန႒ကီး ဦးေအာင္သိန္းက RFAကို ေဴပာပၝတယ္။

ဦးေအာင္သိန္း။ ။ “႟ံုးမႀာ အဲဒီလိုေပၝ့ အစစ္မခံဘူး၊ မဴပႂဘူး၊ ပၝဝၝ႟ုပ္တာ ဴပႂတာတိုႛ အဲဒၝေတၾ ရႀိေတာ့ အမႁမစစ္ဴဖစ္ဘူးေပၝ့ အဲဒီကိစၤေတၾရႀိ႓ပီး ဒီမနက္ အဲဒီသတင္း႒ကားတာပဲ၊ သတင္း႒ကားေတာ့ အဲဒီအင္းစိန္ေထာင္ဘက္သၾားေတာ့ ေထာင္က အတည္ဴပႂခဵက္ေပးတယ္ အဲဒၝကို။”

အခုလို ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ေတၾကို မအူပင္ေထာင္ပိုႛတာနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး အတည္ဴပႂခဵက္ရယူဖိုႛ အင္းစိန္ေထာင္ ႌၿန္႒ကားေရးမႀႃး ဦးဴမင့္ေဇာ္ကို RFAက ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းခဲ့ရာမႀာ ေဴဖဆိုဖိုႛဴငင္းဆန္ခဲ့ပၝတယ္။

ဦးဴမင့္ေဇာ္။      ။ “RFAကလား RFAကဆိုရင္ မဟုတ္တဲ့သတင္းေတၾ ေပးေနတဲ့အတၾက္ ကဵေနာ္တိုႛမေဴပာႎိုင္ပၝဘူး။”

အခုလိုေဴပာဆို႓ပီး RFAက ဴပန္လည္ေဴပာ႒ကားေနတုန္းမႀာပဲ အကဵဥ္းေထာင္ညၾန္႒ကားေရးမႀႃးက ဖုန္းကို ခဵသၾားခဲ့ပၝတယ္။ အခုေထာင္ေဴပာင္းခံရတဲ့သူေတၾကေတာ့ ကိုမင္းကိုႎိုင္ ၊ ကိုကို႒ကီး၊ ကိုေဌး႔ကယ္ ၊ ကိုဴမေအး၊ ကိုလႀမဵိႂးေနာင္၊ ကိုဴပံႂးခဵိႂ ၊ ကိုေအာင္ႎိုင္၊ ကိုဥာဏ္လင္း နဲႛ ကိုေအာင္သူတုိႛ ဴဖစ္ပၝတယ္။ မိသားစုဝင္ေတၾက ႎိုဝင္ဘာ ၁ရက္ မနက္ဴဖန္မနက္မႀာ ရန္ကုန္ကေန ကားနဲႛသၾားရင္ ၃နာရီေလာက္ စီးရတဲ့ မအူပင္ေထာင္ကို စုေဝးသၾားဖိုႛ ဴပင္ဆင္ေနတယ္လုိႛလည္း သိရပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔