ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္မဵားကို ေထာင္ဝတ္စံုဴဖင့္ ႟ံုးထုတ္စစ္ေဆး

အင္းစိန္အကဵဥ္းေထာင္တၾင္း တရား႟ံုး ေဴမာက္ပိုင္းခ႟ိုင္တရား႟ံုးက ၈၈မဵႂိးဆက္ေကဵာင္းသား ၂၃ ဦးရဲ့ အမႁေတၾကို ေအာက္တိုဘာ ၃၀ရက္ ဒီကေနႛမႀာ ဆက္လက္ စစ္ေဆးခဲ့ပၝတယ္။ မေနႛက ေထာင္ ၆လ အဴပစ္ေပး ခဵမႀတ္ခံခဲ့ရတဲ့ ကိုမင္းကိုႎိုင္နဲႛ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ ၉ ဦးကိုလည္း ေထာင္ဝတ္စံုအဴပာေတၾနဲႛ ႟ံုးထုတ္ခဲ့ပၝတယ္။
2008-10-30
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ား၏ အေထြေထြ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အႏိုင္ရ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ ျဖစ္ေသာ ၂၀ဝ၇ခုႏွစ္ ေမလ ၂၇ရက္ တြင္ လက္ခ်င္းခ်ိတ္၍ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲေနသည့္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ (ဝဲမွယာ) ကိုျမေအး၊ ကိုကိုႀကီး၊ ကိုမင္းကိုႏိုင္၊ ကိုေဌးၾကြယ္။
ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ား၏ အေထြေထြ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အႏိုင္ရ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ ျဖစ္ေသာ ၂၀ဝ၇ခုႏွစ္ ေမလ ၂၇ရက္ တြင္ လက္ခ်င္းခ်ိတ္၍ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲေနသည့္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ (ဝဲမွယာ) ကိုျမေအး၊ ကိုကိုႀကီး၊ ကိုမင္းကိုႏိုင္၊ ကိုေဌးၾကြယ္။
AFP

အခုလိုအမႁေတၾကို ေနႛစဥ္ဆက္တိုက္ ႟ံုးထုတ္စစ္ေဆး႓ပီး ေထာင္အဴမန္ခဵဖိုႛ စီစဥ္ေနတာဟာ ၁၉၉၀ ေ႟ၾးေကာက္ပဲၾ ကဵင္းပမဲ့ကာလတုန္းကလည္း အစဥ္အလာရႀိတဲ့ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ေတၾကို ႎိုင္ငံေရးပၝတီေတၾ ထူေထာင္ခၾင့္ မရေအာင္ ႎႀစ္ရႀည္ေထာင္ဒဏ္ေတၾ ခဵမႀတ္သလိုမဵႂိး လာမဲ့ ၂၀၁၀ ေ႟ၾးေကာက္ပဲၾအတၾက္ စစ္အစိုးရက ဴပင္ဆင္ေနတဲ့ ပံုစံမဵႂိး ဴဖစ္ေနတယ္လိုႛ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ ကိုလႀမဵႂိးေနာင္က တရား႟ံုးမႀာ တင္ဴပ ေဴပာဆိုခဲ့တယ္လိုႛ ေထာင္နဲႛနီးစပ္တဲ့ ေရႀႚေနအသိုင္းအဝိုင္းက ေဴပာပၝတယ္။

ထိုင္း-ဴမန္မာနယ္စပ္မႀာအေဴခစိုက္တဲ့ ဗမာႎိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေကဵာင္းသားသမဂၢမဵားအဖဲၾႚခဵႂပ္ (ႎိုင္ငံဴခားေရးရာေကာ္မတီ)က တာဝန္ခံ ကိုမင္းႎိုင္ကလည္း စစ္အစိုးရဟာ အာဏာကို ထိပၝးလာတဲ့ မည္သူကိုမဆို ဖမ္းဆီးေထာင္ခဵမယ္ဆိုတဲ့ သူတိုႛရဲသေဘာထားကို အခိုင္အမာ ဴပသလိုက္တာ ဴဖစ္တယ္လိုႛ ေဴပာပၝတယ္။

ကိုမင္းႎိုင္      ။ “၁၉၉၀ မတိုင္မီတုန္းက ဆိုလိုႛရင္လည္း ဒီလိုပၝပဲ။ ကိုမင္းကိုႎိုင္တိုႛ အပၝအဝင္ေပၝ့၊ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ ေတာ္ေတာ္မဵားမဵား အပၝအဝင္ ဒီမိုကေရစီေရး ေခၝင္းေဆာင္ အေတာ္မဵားမဵားဟာ မတရားသက္သက္ အဖမ္းခံရတာ ရႀိတယ္။ အခုဆိုရင္လည္း နအဖ စစ္အုပ္စုအေနနဲႛက တရားဝင္ စစ္အာဏာ တည္ဴမဲႎိုင္ဖိုႛ အတၾက္ကို ႒ကိႂးစားတဲ့အေနနဲႛ ဖၾဲႛစည္းပံုနဲႛ အဓမၳ အတည္ဴပႂခိုင္းခဲ့တယ္။ ”

“႓ပီးတဲ့အခၝကဵေတာ့ ဒီ ၂၀၁၀ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲ႒ကီးကိုလည္း ဇၾတ္အတင္းေပၝ့ ကဵင္းပသၾားမဲ့သေဘာ ရႀိေနတယ္။ အဲဒီအခၝကဵေတာ့ ဒီကာလေတၾမႀာ အဖမ္းအဆီးေတၾက ပို႓ပီးေတာ့ စိပ္လာတယ္။ ဗမာဴပည္ထဲမႀာရႀိတဲ့ ေကဵာင္းသားလူငယ္ေတၾ အပၝအဝင္ ဴပည္သူတရပ္လံုးအေနနဲႛက ကိုယ့္ရဲ့ အနာဂတ္ေရးအတၾက္ကို အနာဂတ္မႀာ အင္မတန္ကိုမႀ ဆိုးဝၝးႎိုင္တဲ့ ေပၞေပၝက္ေစမဲ့ ဒီဖၾဲႚစည္းအုပ္ခဵႂပ္ပံု အေဴခခံဥပေဒ အသက္ဝင္မဲ့ ဒီေ႟ၾးေကာက္ပၾဲ ဘယ္လို ဖဵက္သိမ္းပစ္ရမယ္ဆိုတာ စဥ္းစားဖိုႛ အခဵိန္ေရာက္ေနပၝ႓ပီ။”

ဒီကေနႛမႀာ ေကဵာင္းသားေတၾရဲ့ အမႁေတၾကို စစ္ေဆးတုန္းကလည္း ကိုလႀမဵႂိးေနာင္အပၝအဝင္ ကိုအံ့ဘၾယ္ေကဵာ္၊ ကိုဴမေအး၊ ကိုေဇာ္ေဇာ္မင္း၊ မစႎၬာမင္း (ေခၞ) ႟ၿီး စတဲ့ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ေတၾက တရား႟ံုးကို အယံုအဳကည္မရႀိေဳကာင္း တင္ဴပ႓ပီးေတာ့ ေရႀႚေနပၝဝၝေတၾ ႟ုပ္သိမ္းခဲ့တယ္လိုႛသိရပၝတယ္။ ေထာင္တၾင္း တရားစီရင္မႁေတၾမႀာ တရားသူ႒ကီးေတၾကိုယ္တိုင္ တရားဥပေဒ နည္းအတိုင္းေဆာင္႟ၾက္ဴခင္း မဴပႂပဲ တဖက္သတ္ စီရင္ခဵက္ေတၾ ခဵမႀတ္ေနတဲ့အေပၞ ဴမန္မာႎိုင္ငံ ေရႀႚေနမဵားေကာင္စီ ဥကၠႉ မႎၩေလး႓မိႂႚနယ္ လၿတ္ေတာ္အမတ္ ဦးသိန္းဦးက တရားဥပေဒအေပၞ အဳကမ္းဖက္ခံရတာ ဴဖစ္တယ္လိုႛ ေဴပာပၝတယ္။

ဦးသိန္းဦး       ။ “မႀန္မႀန္ကန္ကန္ ဴဖစ္ဖိုႛအတၾက္ တရားခံဘက္က တင္ဴပတာကို လက္မခံတဲ့အဴပင္ တရား႟ံုးကို ေႎႀာင့္ယႀက္ပၝတယ္ ဆို႓ပီးေတာ့၊ ေထာင္ဒဏ္ ၆လ အဴပစ္ေပးလိုက္တယ္၊ အဲဒီလို ေပးတဲ့ေနရာမႀာလည္းပဲ ေရႀႚေနေရႀႚရပ္ေတၾကို ဳကားနာခၾင့္ မေပးဘူးဆိုတာကေတာ့ တရားစီရင္ေရး စနစ္႒ကီးတခုလံုးကို အဳကမ္းဖက္ဝၝဒ ကဵင့္သံုးလိုက္တာ ဴဖစ္တယ္။”

“တနည္းအားဴဖင့္ ေဴပာမယ္ဆိုလိုႛရႀိရင္ ႎိုင္ငံေတာ္ အဳကမ္းဖက္ဝၝဒကို တရားစီရင္ေရး စနစ္မႀာ အထိ ကဵယ္ကဵယ္ဴပန္ႛဴပန္ႛႛနဲႛ နက္နက္႟ိႁင္း႟ိႁင္း ဆိုးဆိုးဝၝးဝၝး ကဵင့္သံုးလိုက္တာ ဴဖစ္တယ္လိုႛ က႗န္ေတာ္တိုႛ ေဴပာႎိုင္ပၝတယ္။ ”

“အဲဒၝေဳကာင့္မိုႛလိုႛ ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာဆိုလိုႛရႀိရင္ ဒီႎိုင္ငံေတာ္ ကိုယ္ႎိႁက္ကိုက တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးကို မေရႀႚ႟ႁေတာ့ဘူး၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးကို မဵက္ကၾယ္ဴပႂထားတယ္၊ ဒီ လၾတ္လပ္တဲ့ တရားစီရင္ေရး စနစ္က လံုးဝ ဆိတ္သုဥ္းသၾား႓ပီ။ ႎိုင္ငံေတာ္ရဲ့ အဳကမ္းဖက္ဝၝဒေအာက္မႀာ လူေတၾဟာ ဒုကၡခံစားရေတာ့မယ္ဆိုတာကို ဒီအခု ဴဖစ္လိုက္တဲ့ ဒီတရားစီရင္ေရးစနစ္ တရား႟ံုးရဲ့ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္က မီးေမာင္းထိုးဴပေနတယ္လိုႛ က႗န္ေတာ့အေနနဲႛ ေဴပာခဵင္ပၝတယ္။”

ေအာက္တိုဘာ ၃၁ရက္ မနက္ဴဖန္မႀာလည္း ၈၈မဵႂိးဆက္ ေကဵာင္းသား ၂၃ဦးရဲ့ အမႁေတၾကို ဆက္လက္ စစ္ေဆးဖိုႛ ရႀိပၝတယ္။ သူတိုႛကို စၾပ္စဲၾထားတဲ့ ဥပေဒပုဒ္မေပၝင္း ၉ ခုရႀိ႓ပီးေတာ့ အနည္းဆံုး အႎႀစ္ ၅၀ ကေန ၁၅၀ ထိ ကဵခံရဖၾယ္ ရႀိတယ္လိုႛလည္း အကဵဥ္းေထာင္နဲႛ နီးစပ္တဲ့ ေရႀႚေနအသိုင္းအဝိုင္းက ေဴပာပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔