ထိုင္ဝမ္မႀ ေလေဘး ကူညီေရးအဖၾဲႚဝင္မဵား ေသၾးလၾန္တုပ္ေကၾး ဴဖစ္ပၾား

မုန္တုိင္းသင့္ ဴမန္မာဴပည္သူကို သၾားေရာက္ကူညီခဲ့တဲ့ ထုိင္ဝမ္ ဘာသာေရးအဖၾဲႚအစည္းက အဖၾဲႚဝင္ေတၾဟာ ေသၾးလၾန္တုပ္ေကၾးေရာဂၝ ဴဖစ္ပၾားေနတယ္လုိႛ သိရပၝတယ္။
2008-07-30
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ဌက္ဖ်ားေရာဂါျဖစ္ေစတဲ့ ျခင္ကိုေတြ႕ရစဥ္
ဌက္ဖ်ားေရာဂါျဖစ္ေစတဲ့ ျခင္ကိုေတြ႕ရစဥ္
Photo: RFA

ဴမန္မာမုန္တိုင္းသင့္ေဒသကို သၾားေရာက္ကူညီခဲ့တဲ့ ထုိင္ဝမ္ဘာသာေရးအဖၾဲႚက အဖၾဲႚဝင္ ၁၀ ဦးဟာ ေသၾးလၾန္တုပ္ေကၾးေရာဂၝ ဴဖစ္ပၾားေန႓ပီး ဒၝဟာ အခုႎႀစ္ပုိင္းေတၾအတၾင္း လူအစုလိုက္ ေရာဂၝကူးစက္တာ ပထမဆံုးဴဖစ္တယ္လုိႛ ေရာဂၝကူးစက္မႁ ထိန္းခဵႂပ္ေရး ဌာနက ေဴပာပၝတယ္။

အသက္ ၄၈ ႎႀစ္အ႟ၾယ္ အမဵိႂးသမီးဟာ ဇူလုိင္က အေစာပိုင္းတုန္းက ေဆး႟ံုတက္ေရာက္ ကုသခဲ့႓ပီး ဇူလိုင္လ ၁၈ ရက္ေနႛမႀာ ေသၾးလၾန္တုပ္ေကၾး ေရာဂၝဴဖစ္ေနေဳကာင္း ပထမဦးဆံုး ေတၾႚရႀိခဲ့တာ ဴဖစ္တယ္လုိႛ ေရာဂၝကူးစက္မႁထိန္းခဵႂပ္ေရး ဌာနရဲ့ ဒုတိယ ဦးေဆာင္ ႌၿန္ဳကားေရးမႀႃး Shih Wen-yi က ေဴပာပၝတယ္။

မုန္တုိင္းသင့္ေဒသကို ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းေတၾ သၾားေရာက္လုပ္ကိုင္ခဲ့တဲ့ ဘာသာေရး အဖၾဲႚက အဖၾဲႚဝင္ ၁၁ ေယာက္ထဲက ၁၀ ေယာက္ဟာ ဴမန္မာႎုိင္ငံအတၾင္းမႀာကတည္းက ဖဵားနာခဲ့႓ပီး ေသၾးလၾန္တုပ္ေကၾးေရာဂၝ ဴဖစ္ပၾားခဲ့ေဳကာင္း ကဵန္းမာေရးဌာနရဲ့ ေနာက္ဆက္ တၾဲ စံုစမ္းခဵက္အရ သိရႀိရတယ္လုိႛ သူက ေဴပာပၝတယ္။

အဲဒီလူနာေတၾဟာ အသက္ ၄၈ ႎႀစ္ကေန အသက္ ၈၇ ႎႀစ္အတၾင္းရႀိသူေတၾ ဴဖစ္ဳကပၝ တယ္။

အဲဒီ ၁၁ေယာက္အုပ္စုထဲက ကဵန္တဲ့တေယာက္ကို ပထမ ၂ ခၝ စစ္ေဆးတုန္းခဲ့က ေရာဂၝ ဴဖစ္ပၾားတာ မေတၾႚရႀိခဲ့ေပမဲ့ တတိယအ႒ကိမ္ စစ္ေဆးထားတဲ့ အေဴဖကိုေစာင့္ဆုိင္းေနဆဲ ဴဖစ္တယ္လုိႛ ေရာဂၝကူးစက္မႁ ထိန္းခဵႂပ္ေရးဌာနရဲ့ အရာရႀိေတၾက ေဴပာပၝတယ္။

ေရာဂၝကူးစက္မႁ ထိန္းခဵႂပ္ေရး ဌာနဟာ အဲဒီ ထုိင္ဝမ္လူမဵိႂး ဘာသာေရးအဖၾဲႚက အဖၾဲႚဝင္ ၁၀ ဦး နဲႛ နီးစပ္ရာ ပတ္ဝန္းကဵင္မႀာ ေရာဂၝကူးစက္မႁ မရႀိေဳကာင္း ေသခဵာေအာင္ ေစာင့္ဳကည့္ ေလ့လာဖုိႛ ကဵန္းမာေရးဌာနကို ႌၿန္ဳကားထားတယ္လုိႛ ေရာဂၝကူးစက္မႁ ထိန္းခဵႂပ္ေရးဌာန ရဲ့ ဒုတိယ ဦးေဆာင္ ႌၿန္ဳကားေရးမႀႃး Shih Wen-yi က ေဴပာပၝတယ္။

ထုိင္ဝမ္ဘာသာေရးအဖၾဲႚက ဴမန္မာမုန္တိုင္းသင့္ေဒသကို ေနာက္ထပ္ အဖၾဲႚတဖၾဲႚ ေစလၿတ္ဖုိႛ စီစဥ္ေနတာေဳကာင့္ အဖၾဲႚဝင္ေတၾကို ကဵန္းမာေရးဆိုင္ရ အသိပညာေတၾပိုႛခဵ႓ပီး ေသၾးလၾန္ တုပ္ေကၾးေရာဂၝ ကူးစက္မႁကို ႒ကိႂတင္ကာကၾယ္မႁေတၾ လုပ္ေဆာင္ဳကဖုိႛ အဳကံေပးထားပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔