မဂႆလာဒံုေလတပ္စခန္းကို ဦးေတဇပိုင္ ပုဂံေလေဳကာင္းလိုင္း အသံုးဴပႂမည္

ရန္ကုန္ေလဆိ္ပ္မႀာရႀိတဲ့ အရင္ မဂႆလာဒံု ေလတပ္ဴပႂဴပင္ေရးစခန္းကို Air Bagan ေလယာဥ္ေမာင္း သင္တန္းေကဵာင္းအဴဖစ္ ေဴပာင္းလဲဖၾင့္လႀစ္ဖိုႛ ထူးကုမၯဏီကို လုပ္ကိုင္ခၾင့္ ေပးလိုက္တယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။
2008-12-23
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ဴမန္မာစစ္အစိုးရ၏ လက္ရင္း စီးပၾားေရးသမားအဴဖစ္ အေမရိကန္အစိုးရႎႀင့္ ဥေရာပသမဂၢ (EU) တိုႚက နာမည္ပဵက္ စာရင္းသၾင္းထားေသာ ထူး ကုမၯဏီႎႀင့္ အဲယားပုဂံ ေလေဳကာင္းလိုင္း ပိုင္ရႀင္ ဦးေတဇ ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
ဴမန္မာစစ္အစိုးရ၏ လက္ရင္း စီးပၾားေရးသမားအဴဖစ္ အေမရိကန္အစိုးရႎႀင့္ ဥေရာပသမဂၢ (EU) တိုႚက နာမည္ပဵက္ စာရင္းသၾင္းထားေသာ ထူး ကုမၯဏီႎႀင့္ အဲယားပုဂံ ေလေဳကာင္းလိုင္း ပိုင္ရႀင္ ဦးေတဇ ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

ဒၝေပမဲ့ ငႀားရမ္းတာလား အ႓ပီးအပိုင္ ေရာင္းခဵတာလား ဆိုတာကေတာ့ စံုစမ္းလိုႛ မသိရေသးပၝဘူး။

ဒီလို ထူူးကုမၯဏီပိုင္ဴဖစ္သၾားတဲ့အတၾက္ ဒီေလတပ္စခန္းမႀာ ေနထိုင္ဳကတဲ့ေလတပ္ဝန္ထမ္းေတၾနဲႛ မိသားစုေတၾဟာ အိုးအိမ္ ေဴပာင္းေ႟ၿႚေပးေနရတယ္လုိႛ သိရပၝတယ္။ ဒီစခန္းကို ေလတပ္ဴပႂဴပင္ေရး စခန္းအဴဖစ္ ၁၉၅၅ က တည္ေထာင္ခဲ့တာဴဖစ္ပၝတယ္။

Air Bagan ဟာ ဴမန္မာစစ္အစိုးရ အရာရႀိ႒ကီးေတၾနဲႛ နီးစပ္႓ပီး စစ္လက္နက္ပစၤည္း ေရာင္းဝယ္ခၾင့္ရ ထားတဲ့ ဦးေတဇရဲ့ ထူးကုမၯဏီက ပိုင္ဆိုင္ပၝတယ္။

ဒီေလေဳကာင္းလိုင္းကို ဴမန္မာ့ေလေဳကာင္းနဲႛ ပူးေပၝင္း႓ပီး ၂၀၀၄ ခုႎႀစ္က စတင္တည္ေထာင္ခဲ့တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ၂၀၀၄ ႎိုဝင္ဘာလထဲမႀာ စတင္ပဵံသန္းခဲ့ပၝတယ္။ ဒီကုမၯဏီ္မႀာ ဝန္ထမ္း ၂၅၀ ေကဵာ္ရႀိ႓ပီး မႎႀစ္ အေမရိကန္အစိုးရက ထူးကုမၢဏီနဲႛ အဲယားပုဂံကို စီးပၾားေရး ပိတ္ဆိုႛခဲ့တဲ့ေနာက္ စင္ကာပူႎိုင္ငံကို ေဴပးဆၾဲပဵံသန္းတဲ့ ခရီးစဥ္ကို ရပ္နားခဲ့ရပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔