ထိုင္း-ဴမန္မာ နယ္စပ္ကုန္သၾယ္ေရး ငၝးဆေကဵာ္ ထိုးကဵသၾားဴခင္း

2006-09-14
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

မူဆယ္ ၁၀၅မုိင္ ကုန္သၾယ္ေရးဇံုနဲႛ ဴမဝတီ-မဲေဆာက္ နယ္စပ္ကုန္သၾယ္ေရးကုိ ပုံမႀန္ ကုန္သၾယ္ေရးဴဖစ္ေအာင္� ဴမန္မာအာဏာပုိင္ေတၾက ကုန္သည္ေတၾကုိ တုိက္တၾန္းေနေပမဲ့ ထုိင္း-ဴမန္မာ နယ္စပ္ကုန္သၾယ္ေရးက ၅ဆေကဵာ္ ထုိးကဵသၾားတယ္လုိႛ�တပ္ခ္ဴပည္နယ္ ကုန္သည္႒ကီးမဵားအသင္း ဥကၠႉက RFAကုိ ေဴပာပၝတယ္။

ဴမန္မာအာဏာပုိင္ေတၾဘက္က ဴမဝတီ႓မိႂႚကုိ စီးပၾားေရးအထူးဇုံ သတ္မႀတ္႓ပီး ကုန္သၾယ္ေရး တင္းကဵပ္မႁေတၾ လုပ္လာတဲ့အခဵက္၊ ဴမဝတီ-မဲေဆာက္ ခဵစ္ဳကည္ေရးတံတား မေကာင္းေသးလုိႛ ကား႒ကီးေတၾ မသၾားႎုိင္ေသးတဲ့အခဵက္ စတဲ့အခဵက္ေတၾေဳကာင့္ ဴမဝတီ-မဲေဆာက္ နယ္စပ္ဂိတ္ ကုန္သၾယ္ေရးပမာဏက တလကုိ ဘတ္ေငၾ သန္း ၁,၀၀၀ေကဵာ္ကေန သန္း၂၀၀ေကဵာ္ထိ ၅ဆေကဵာ္ ထုိးကဵသၾားတယ္လုိႛ တပ္ခ္ဴပည္နယ္ ကုန္သည္႒ကီးမဵားအသင္း ဥကၠႉ မစၤတာ အမ္ဖုန္ ခဵတ္ခဵိႂင္း ယာလတ္ခ္က ေဴပာပၝတယ္။

မစၤတာ အမ္ဖုန္။ ။ဴမန္မာအာဏာပုိင္ေတၾဘက္က မူဆယ္ ၁၀၅မုိင္ ကုန္သၾယ္ေရးဇံုနဲႛ ဴမဝတီ-မဲေဆာက္ နယ္စပ္မႀာ ကုန္သၾယ္ေနတဲ့ ဴမန္မာကုန္သည္ေတၾကုိ ပုံမႀန္ကုန္သၾယ္ေရးနဲႛ ပတ္သက္တဲ့ သင္တန္းေတၾ ပုိႛခဵေပးေနေပမဲ့ ကုန္သၾယ္ေရး အဟန္ႛအတားေတၾကုိ ဴမန္မာအာဏာပုိင္ေတၾဘက္က ေဴဖရႀင္းေပးတာ မရႀိေသးဘူးလိုႛ မစၤတာ အမ္ဖုန္က ေဴပာပၝတယ္။ ဴမဝတီ-မဲေဆာက္ ခဵစ္ဳကည္ေရးတံတားကုိ ဴပန္ဴပင္႓ပီး ထုိင္းဘက္က ဖၾင့္ေပးေပမဲ့ ဴမန္မာဘက္ကေတာ့ ကားေလးေတၾသာ သၾားခၾင့္ေပးထားလုိႛ ကုန္သၾယ္ေရးက တုံႛဆုိင္းေနပၝတယ္။

ထုိင္းကုန္စည္ ၁၅ မဵိႂးကုိ ဴမန္မာဘက္က ပိတ္ထားမဲ့အစား အခၾန္ေကာက္႓ပီး ဴပန္ဖၾင့္ေပးေရး ကိစၤ၊ ဴမန္မာဘက္ကုိ ဴမဝတီထိသာ နယ္စပ္ဴဖတ္သန္းခၾင့္ေပးမဲ့အစား ဖားအံထိ သၾားခၾင့္ေပးေရးကိစၤေတၾကို ထုိင္းအစိုးရက ဴမန္မာအာဏာပုိင္ေတၾနဲႛ ေဴပာဖိုႛ အဆုိဴပႂထားေပမဲ့ ဒီကိစၤေတၾ ေဴဖရႀင္းဖုိုႚ အခဵိန္ဳကာႎုိင္တယ္လိုႛပၝ ဆက္လက္ ေဴပာပၝတယ္၊

ထုိင္းဴမန္မာ ကားလမ္းေဖာက္လုပ္မဲ့ကိစၤမႀာ ဴမန္မာဘက္ဴခမ္းမႀာ ဴမဝတီ-ဖားအံ ကားလမ္း ေဖာက္လုပ္စရိတ္အတၾက္ ထုိင္းအစိုးရက ဘတ္ေငၾ သန္းႎႀစ္ေထာင္ေကဵာ္ ေခဵးဖိုႛ ကမ္းလႀမ္းေပမဲ့ ဴမန္မာစစ္အစိုးရက လက္မခံဘူးလိုႛ မစၤတာ အမ္ဖုန္က ေဴပာပၝတယ္။ ဴမန္မာဘက္က ေခဵးေငၾလက္ခံရင္ ကားလမ္းေဖာက္လုပ္ေရးအတၾက္ ထုိင္းေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၯဏီေတၾ ငႀားရမယ္ဆုိတဲ့ အခဵက္ကုိ ဴမန္မာဘက္က လက္မခံဘူးလုိႛ� တပ္ခ္ဴပည္နယ္ ကုန္သည္႒ကီးမဵားအသင္း ဥကၠႉ မစၤတာ အမ္ဖုန္က ေဴပာပၝတယ္။

တကယ္ေတာ့ ပံုမႀန္ကုန္သၾယ္ေရးစနစ္ကို ေဴပာင္းလဲလုပ္ကုိင္ဖိုႛ မႎႀစ္ကတည္းက စခဲ့တာဴဖစ္ေပမဲ့ အခုထိ ပံုမႀန္မဴဖစ္ေသးပဲ မူလပံုစံအတိုင္းဴဖစ္ေနေသးတယ္လိုႛ တ႟ုတ္နယ္စပ္ ကုန္သည္တခဵိႂႚက ေဴပာပၝတယ္။ တ႟ုတ္-ဴမန္မာနယ္စပ္ ကုန္သၾယ္ေရးမႀာ ဴမန္မာေငၾက အဴမဲတမ္း ကဵဆင္းေလ့ရႀိ႓ပီး ပံုမႀန္ကုန္သၾယ္ေရး စနစ္ေအာင္ဴမင္ဖိုႛအတၾက္ ႎႀစ္ႎိုင္ငံ ကုန္သၾယ္မႁ အေပၞမႀာပဲ မူတည္မယ္လိုႛ နယ္စပ္ကုန္သည္ တဦးက ေဴပာပၝတယ္။ တ႟ုတ္-ဴမန္မာနယ္စပ္ လက္ရႀိ ကုန္သၾယ္ေရး အေဴခအေနနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး RFA သတင္းေထာက္ ဦးရဲထက္ သတင္းေပးပိုႛထားတာကို နားေထာင္ႎိုင္ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔