ေကအန္ယူ ဒု ဥကၠႉ အိမ္ခန္း ထိုင္းရဲေတၾ ဝင္ေရာက္ရႀာေဖၾ

ထိုင္း-ဴမန္မာနယ္စပ္ မဲေဆာက္႓မိႂႚက ကရင္အမဵိႂးသား အစည္းအ႟ံုး ေကအဲန္ယူ ဒုဥကၠႉ ေစာေဒးဗစ္သာကေပၝ ေနထိုင္သၾားခဲ့ဘူးတဲ့ အိမ္ခန္းနဲႛ၊ အနီးရႀိ ကရင္သတင္းဌာန ေကအိုင္စီ ႟ံုးခန္းကို ေဖေဖာ္ဝၝရီလ ၄ရက္ မနက္ ေစာေစာပိုင္းမႀာ ထိုင္းစစ္တပ္နဲႛ ရဲတပ္ဖၾဲႚဝင္ ႎႀစ္ဒၝဇင္ေလာက္က တနာရီနီးပၝး ဝင္ေရာက္ ရႀာေဖၾ စစ္ေဆးခဲ့တယ္လိုႛ စံုစမ္းသိရႀိရပၝတယ္။
2010-02-04
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

ထိုင္းအာဏာပိုင္ေတၾ ဝင္ေရာက္ စစ္ေဆးသၾားတာနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ ကရင္သတင္းဌာန တာဝန္ခံ နန္းေဖာ့ေဂက အခုလိုေဴပာပၝတယ္။

“မနက္အေစာ႒ကီးေပၝ့၊ ဖဒို ေဒးဗစ္သာကေပၝ ေနသၾားတဲ့အခန္းကို တရားဝင္စာ႟ၾက္နဲႛ လာ႓ပီး စစ္ေဆးတယ္။ သူတိုႛစာ႟ၾက္ထဲက ေခၝင္းစဥ္မႀာေတာ့ မူးယစ္ေဆးဝၝးနဲႛ လက္နက္ပစၤည္းေတၾ ရႀိမရႀိေပၝ့ေလ။ အဲဒၝေတၾက ဥပေဒနဲႛ ႓ငိစၾန္းတယ္ဆိုေတာ့ အဲဒီဟာေပၞမႀာ လာစစ္ေဆးတယ္လိုႛေတာ့ အေဳကာင္းဴပတာေပၝ့ေနာ္။ ႓ပီးေတာ့ ေကအိုင္စီ႟ံုးကိုလည္း ဝင္တာေပၝ့ ၊ အေစာ႒ကီးဆိုေတာ့ လူလည္း မအိပ္ဘူးေလ ႟ံုးဆိုေတာ့ ေသာ့ခတ္ထားတာေပၝ့။ ဒၝေပမဲ့ အေပၞတံခၝးကေန႓ပီးေတာ့ သူတိုႛ သူတိုႛနည္းသူတိုႛဟန္နဲႛ ဝင္႓ပီးေတာ့ ႟ံုးထဲမႀာရႀိတဲ့ အေနအထားေတၾ ေပၝ့ေနာ္ ပစၤည္းအထားအသို ဘာေတၾအကုန္လံုး မႀတ္တမ္းေတၾ ဓာတ္ပံုမႀတ္တမ္းေတၾ အကုန္လံုးယူ သၾားတာေပၝ့ေနာ္။”

ကရင္သတင္းဌာနဟာ ထိုင္း-ဴမန္မာနယ္စပ္မႀာ အေဴခစိုက္႓ပီး နယ္စပ္ေဒသတေလ႖ာက္က ကရင္တိုင္းရင္းသားေတၾရဲ့ လူမႁဘဝ အဴဖစ္အပဵက္ေတၾနဲႛ ဴမန္မာဴပည္တၾင္းက ႎိုင္ငံေရး အေဴခအေနေတၾ အပၝအဝင္ အေရး႒ကီးတဲ့သတင္းေတၾကို ကရင္သတင္းစဥ္ဆို႓ပီး ဴမန္မာနဲႛ ကရင္ ဘာသာ ႎႀစ္မဵိႂးနဲႛ ေရးသား ထုတ္ေဝေနတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

တည္ေထာင္ခဲ့တာ ဆယ္ႎႀစ္ေကဵာ္ ဳကာခဲ့႓ပီ ဴဖစ္႓ပီး အခုလို ထိုင္းအာဏာပိုင္ေတၾ ဝင္ေရာက္ ရႀာေဖၾစစ္ေဆးတာကို ခံရတာဟာ ပထမဆံုးအ႒ကိမ္ ဴဖစ္တယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။ ကရင္သတင္းစဥ္ အယ္ဒီတာလည္းဴဖစ္တဲ့ နန္းေဖာ့ေဂက သူႛရဲ့ အယူအဆကို ဆက္လက္ ေဴပာဴပတာက ပထမတခဵက္ကေတာ့ ဒီေနရာမႀာ ေကအန္ယူေခၝင္းေဆာင္တဦးက ဆက္ေနေသးလား ရႀိလား၊ မရႀိဘူးလား သူတိုႛလာ႓ပီး စစ္ေဆးတာလည္း ဴဖစ္ႎိုင္တယ္။ ေနာက္တခဵက္က ဒီေကအိုင္စီ႟ံုးကိုလည္း တခၝမႀ ဝင္ဘူးတာ မဟုတ္ပဲနဲႛ ခုမႀ စစ္ေဆးမႁေတၾ တရားဝင္စာ႟ၾက္နဲႛ လာတဲ့ဥစၤာက ကဵမတိုႛ အေနနီးလိုႛ ဒီေကအန္ယူနဲႛ စပ္ဆက္မႁ ရႀိမရႀိ ဆိုတာလည္း ပတ္သက္ႎိုင္တယ္ေပၝ့၊ ေနာက္တခဵက္က ကဵမတိုႛသတင္း မီဒီယာေတၾမႀာလည္း တက္တဲ့အေပၞမႀာ တဖက္က နအဖရဲ့ ဖိအားေပးခဵက္နဲႛလည္း မပတ္သက္ဘူးလိုႛ ကဵမတိုႛ မေဴပာႎိုင္ဘူးေလ၊ အဲလိုမဵိႂး စပ္ဆက္မႁ ရႀိႎိုင္တယ္လိုႛလည္း ကဵမတိုႛသံုးသပ္တာပဲ။

အခုလို ထိုင္းအာဏာပိုင္ေတၾ ဝင္ေရာက္ စစ္ေဆး ဓာတ္ပံုေတၾ ႟ိုက္ကူးသၾားတာေဳကာင့္ သတင္းဌာနမႀာ အလုပ္ လုပ္ကိုင္ေနဳကတဲ့ ဝန္ထမ္းေတၾရဲ့ လံု႓ခံႂေရးအတၾက္ စိုးရိမ္ေနေဳကာင္းနဲႛ လုပ္ငန္းကို အေႎႀာင့္အယႀက္ဴဖစ္လာမႀာ စိုးတယ္လိုႛ နန္းေဖာ့ေဂ က ေဴပာဆိုပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔