မုန္တိုင္းဒုကၡသည္မဵားအတၾက္ ဒုတိယသုတ္ ထိုင္းေဆးအဖၾဲႚ ထၾက္ခၾာသၾား႓ပီ

ထိုင္းႎိုင္ငံက ဒုတိယေဴမာက္ ေဆးအဖၾဲႚနဲႛအတူ ထုိင္းႎိုင္ငံက လူထုကဵန္းမာေရးဝန္႒ကီး ကိုယ္တိုင္ ဴမန္မာႎိုင္ငံအထိ လိုက္ပၝ သၾား႓ပီး ဆရာဝန္ ၃၀ ဦး နဲႛ ေဆးဝန္ထမ္းေတၾ ပၝဝင္ ဳကပၝတယ္။
2008-05-30
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ဧရာဝတီ ဴမစ္ဝက႗န္းေပၞေဒသတၾင္ နာဂစ္စ္ ေလမုန္တိုင္းဒဏ္ေဳကာင့္ ဒဏ္ရာရထားသူတဦးကို သယ္ေဆာင္လာပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
ဧရာဝတီ ဴမစ္ဝက႗န္းေပၞေဒသတၾင္ နာဂစ္စ္ ေလမုန္တိုင္းဒဏ္ေဳကာင့္ ဒဏ္ရာရထားသူတဦးကို သယ္ေဆာင္လာပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

ထိုင္းဝန္႒ကီးဟာ ဴမန္မာ ကဵန္းမာေရး ဝန္႒ကီးနဲႛ ေတၾႚဆံုေဆၾးေႎၾးမႁေတၾ လုပ္မႀာဴဖစ္သလို ရန္ကုန္ေဆး႟ံု႒ကီးကိုလဲ ေဆးဝၝးပစၤည္းေတၾ သၾားေရာက္ ေပးအပ္မႀာ ဴဖစ္တယ္လိုႛ ဗန္ေကာက္ကလာတဲ့ TNAသတင္းအရ သိရပၝတယ္။

အခုလို ဒုတိယအသုတ္ အဴဖစ္ေရာက္လာတဲ့ ထိုင္းႎိုင္ငံက ေဆးဝၝး ကုသေရးအဖၾဲႚဟာ ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ သီတင္းႎႀစ္ပတ္ဳကာ ေနထိုင္မႀာဴဖစ္႓ပီး ပထမအသုတ္ေရာက္ႎႀင့္ေနတဲ့ ေဆး ကုသေရးအဖၾဲႚနဲႛ လူခဵင္းလဲဳကမႀာပၝ။ အခုလာေရာက္တဲ့ အဖၾဲႚေတၾအေနနဲႛ အဓိက ကူးစက္ေရာဂၝဆုိင္ရာ ကုသမႁေတၾလုပ္မႀာ ဴဖစ္သလို အဖၾဲႚမႀာပၝတဲ့ အင္ဂဵင္နီယာနဲႛ ဗိသုကာ ပညာရႀင္ေတၾ အေနနဲႛလည္း ေဆး႟ုံေတၾ ဴပန္ေဆာက္လုပ္ေရးမႀာ ပူးေပၝင္း ကူညီဳကမႀာဴဖစ္ပၝတယ္။

အဖၾဲႚေခၝင္းေဆာင္ရဲ့ ေဴပာဆိုခဵက္အရ ဒီေဆးအဖၾဲႚဟာ ေလေဘးထိေဒသမႀာ ကာလဝမ္းေရာဂၝ ဴဖစ္သူေတၾ တိုးလာေနတယ္ဆိုတဲ့ သတင္းေတၾအရ ကာလဝမ္းေရာဂၝ ကုသေရးကို ေဆာင္႟ၾက္မႀာ ဴဖစ္တယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။ အလားတူ မိဘမဲ့ ခေလးေတၾအတၾက္ ကုသမႁေတၾ လုပ္ေပးမႀာဴဖစ္သလို မသန္မစၾမ္းသူေတၾအတၾက္လဲ ကုသမႁေတၾလုပ္မႀာဴဖစ္တယ္လိုႛ ေဴပာပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔