ကရင္ဒုကၡသည္ေတၾ ဴပန္ပိုႛမႁ ထိုင္းအစိုးရမႀ ရပ္ဆိုင္း

ထိုင္းအစိုးရအေနနဲႛ ကရင္လူမဵႂိး ဒုကၡသည္ေတၾကို ဴမန္မာဴပည္ ဴပန္ပိုႛတာေတၾ ဒီကေနႛ ေဖေဖာ္ဝၝရီ ၅ ရက္မႀာ စတင္႓ပီး မဳကာခင္မႀာ ရပ္ဆိုင္းလုိက္ပၝတယ္။ အေမရိကန္ လၿတ္ေတာ္အမတ္ေတၾနဲႛ လူႛအခၾင့္အေရးအဖၾဲႚေတၾကေန ထိုင္းအစိုးရကို ဒီလိုဴပန္ပိုႛမႁေတၾ ရပ္စဲဖိုႛ ေတာင္းဆိုတာေဳကာင့္ ဴဖစ္တယ္လုိႛ ဆိုပၝတယ္။
2010-02-05
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ထိုင္း-ဴမန္မာနယ္စပ္ ဒုကၡသည္စခန္းတခု၏ ယာယီတဲမဵား ေရႀႚတၾင္ ကရင္ဒုကၡသည္မဵားကို ေတၾႚရပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
ထိုင္း-ဴမန္မာနယ္စပ္ ဒုကၡသည္စခန္းတခု၏ ယာယီတဲမဵား ေရႀႚတၾင္ ကရင္ဒုကၡသည္မဵားကို ေတၾႚရပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

လူႛအခၾင့္အေရးအဖၾဲႚေတၾရဲ့ အဆိုအရ ထိုင္းႎိုင္ငံ ဒုကၡသည္စခန္းေတၾ အတၾင္းမႀာရႀိတဲႛ ကရင္ဒုကၡသည္ ၁၇၀၀ ကို ထိုင္းအစိုးရက အတင္းအဓမၳ ဴပန္ပိုႛမႀာကို စိုးရိမ္ေဳကာင္း ေဴပာပၝတယ္။ ဒီဒုကၡသည္ေတၾကို ဴပန္ပိုႛမဲႛ ဴမန္မာႎိုင္ငံထဲက ေနရာေတာ္ေတာ္မဵားမဵားဟာ မိုင္းဗံုးေထာင္ထားတဲႛ ေနရာေဒသေတၾ ဴဖစ္ေနတယ္လိုႛလည္း ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

အေမရိကန္လၿတ္ေတာ္အမတ္ ၂၇ ဦးဟာ မေနႛက ထိုင္းႎိုင္ငံ ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ အဘီဆစ္ထံကို စာေရးခဲ့ပၝတယ္။ ဒီႆစာထဲမႀာ ကရင္ဒုကၡသည္ေတၾကို ဴပန္ပိုႛဖိုႛ စီစဥ္ေနတာကို ရပ္ဆိုင္းဖိုႛ နဲႛ ဒီလိုလုပ္ဴခင္းအားဴဖင့္ ထိုင္းႎိုင္ငံအေနနဲႛ တခဵိန္လံုး ကူညီေပးေနတဲႛ ဒုကၡသည္မဵား ဴပန္လည္ ေနရာခဵထားေရး အစီအစဥ္ေတၾကိုပၝ ထိခိုက္ႎိုင္တယ္လိုႛ ပၝရႀိပၝတယ္။

ထိုင္းႎိုင္ငံ မဲေဆာက္ေဒသ အေဴခစိုက္ ထုိင္းစစ္တပ္ ဗိုလ္မႀႃး႒ကီး-Noppadon -ကေတာ့ သူတိုႛအေနနဲႛ ထိုင္းကာကၾယ္ေရးဝန္႒ကီးဌာန-က အမိန္ႛေပးခဵက္ေဳကာင့္ ဒုကၡသည္ေတၾကို ဴပန္ပိုႛတာ ရပ္ဆိုင္းထားတယ္လိုႛဆိုပၝတယ္။

တပ္ခ႟ိုင္ ေနာင္ဘို ယာယီခိုလံႁေရးစခန္းက စုစုေပၝင္းလူ ၁၀ ဦး ပၝဝင္တဲ့ ကရင္မိသားစု ၃ စု ကို စစ္တပ္က ဴပန္ပိုႛတယ္ဆိုတာ ဟုတ္မႀန္ေဳကာင္း ထိုင္း ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး ဌာန ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္ မစၤ ဝီမုန္ ကစ္ေခဵာ့  Mr. Wimon Kidchob  က ေဴပာပၝတယ္။

သူက ဒီကေနႛမနက္ လူနည္းနည္းပဲ ဴပန္ပိုႛခဲ့ပၝတယ္၊ အခု ကရင္ေတၾနဲႛ NGO အဖၾဲႚေတၾ ေတၾၾႚဆံု ေဆၾးေႎၾး႓ပီး တကယ္ဴပန္ခဵင္တဲ့သူေတၾ ရႀိမရႀိ စာရင္းေကာက္ယူ႓ပီးတဲ့အထိ စစ္တပ္က ဴပန္ပိုႛတာေတၾကို ရပ္နားထားမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္လိုႛ ေဴပာဳကား ခဲ့ပၝတယ္။

အခုထိ ဴပန္ပိုႛခဲ့သမ႖ ဒုကၡသည္ေတၾ ဟာ သူတိုႛဆႎၬအေလဵာက္ ဴပန္သၾားဳကသူေတၾ ဴဖစ္တယ္လိုႛ ထိုင္းအစိုးရနဲႛ ထိုင္းစစ္တပ္က တေလ႖ာက္လံုး ေဴပာဆိုလာခဲ့ပၝတယ္။ ဒၝေပမဲ့ ထိုင္းစစ္တပ္ကို ယံုဳကည္စိတ္ခဵလိုႛ မရေဳကာင္း ကရင္အမဵိႂးသမီး အစည္းအ႟ံုး KWO ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္ ေနာ္ဘလူးမင္း ႎိုက္ဇန္က ေဴပာပၝတယ္။

“ဒီစစ္တပ္က ခဏေန တမဵိႂးေဴပာ၊ ေနာက္တနာရီ တမဵိႂးလုပ္၊ ေနာက္တနာရီ တမိဵႂးလုပ္၊ အဲဒၝကို က႗န္မတိုႛ လံုးဝ ယံုဳကည္လိုႛ မရဘူး။ စိတ္လည္း မစိတ္ခဵဘူး၊ ဒၝေပမဲ့ က႗န္မတိုႛက ဒီထဲမႀာ တအား ဖိအားေပးေနတာ၊ ႎိုင္ငံတကာကိုလည္း ေတာင္းဆိုေနရတယ္ေပၝ့ေနာ္။”

ဒီကေနႛ ဗန္ေကာက္႓မိႂႚမႀာ ထိုင္း လူႛအခၾင့္အေရးေကာ္မရႀင္က သတင္းစာရႀင္းလင္းပၾဲ ကဵင္းပခဲ့ ရာမႀာ KWO က လက္ရႀိ ကရင္ဒုကၡသည္ေတၾ အတင္းအကဵပ္ ဴပန္ပိုႛခံေနရတဲ့အေဳကာင္း တင္ဴပခဲ့ပၝတယ္။ ထိုင္းလူႛအခၾင့္အေရး ေကာ္မရႀင္ဟာ အစိုးရအေပၞ တစံုတရာ ဖိအားေပးႎိုင္တဲ့အတၾက္ ဒုကၡသည္အေရးအတၾက္ အေကာင္း ေမ႖ာ္လင့္မိေဳကာင္းလည္း ေနာ္ဘလူးမင္း ႎိုက္ဇန္က ေဴပာပၝတယ္။

ထိုင္း ဴမန္မာနယ္စပ္ ႎိုႛဖိုးဒုကၡသည္ ယာယီစခန္းက မိသားစု သံုးစုကို ဴမန္မာဴပည္ဖက္အဴခမ္းကို ဴပန္ပိုႛခဲ့တာနဲႛပတ္သက္႓ပီး ဒုကၡသည္စခန္းက တာဝန္ခံတဦးနဲႛ RFA မႀ မအင္ဳကင္းႎိုင္က ဆက္သၾယ္ ေမးဴမန္းထားပၝတယ္၊၊

ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းခဵက္။
အသံဖိုင္ယူရန္
ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔