ဴမန္မာႛဴပႍနာအေဴဖရႀာဖိုႛ္ ႎိုင္ငံတကာထိပ္သီးေဆၾးေႎၾးပၾဲကဵင္းပရန္အဳကံဴပႂ

2007-12-13
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

samak_200px.jpg
အေထၾေထၾ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲတၾင္ ဝင္ေရာက္ အေ႟ၾးခံရန္ ႎိုဝင္ဘာ ၇ရက္ေနႛက စာရင္းေပး႓ပီးေနာက္ သတင္းမီဒီယာႎႀင့္ ေတၾႚဆံု ေဴဖဳကားေနေသာ ထိုင္း ဴပည္သူႛအာဏာပၝတီ ေခၝင္းေဆာင္ မစၤတာ ဆာမက္ ဆန္ဒရာဗက္ခဵ္ ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ >>

အိမ္နီးခဵင္းဴမန္မာႎိုင္ငံရဲ့ ဴပႍနာနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး အေဴဖရႀာႎိုင္ဖိုႛ ထိုင္းႎုိင္ငံအေနနဲႛ ဴမန္မာႎိုင္ငံဆိုင္ရာ ႎိုင္ငံတကာထိပ္သီး ေဆၾးေႎၾးပၾဲတခု ထိုင္းႎုိင္ငံက အိမ္ရႀင္အေနနဲႛ လက္ခံ ကဵင္းပသင့္တယ္လိုႛ ထိုင္း ဴပည္သူႛအာဏာပၝတီ People's Power Party ပီပီပီ ေခၝင္းေဆာင္က ဒီကေနႛ ဒီဇင္ဘာ ၁၃ရက္မႀာ ေဴပာလိုက္ပၝတယ္။

လာမဲ့ ဒီဇင္ဘာ ၂၃ ရက္မႀာ ကဵင္းပမဲ့ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲမတိုင္ခင္ မဲဆၾယ္စည္း႟ံုးစဥ္မႀာ ဴပည္သူႛအာဏာပၝတီက ပီပီပီက ေခၝင္းေဆာင္ မစၤတာ ဆာမက္ ဆန္ဒရာဗက္ခဵ္က အခုလို အဆိုဴပႂလိုက္တာဴဖစ္႓ပီး ဴမန္မာႎိုင္ငံဴပႍနာကို ေဴမာက္ကိုရီးယား ၆ ႎိုင္ငံ ေဆၾးေႎၾးပၾဲလို အေဴဖရႀာသင့္တယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။

ပီပီပီပၝတီဟာ ထိုင္းပၝလီမန္အမတ္ေနရာ ၄၈၀ရႀိတဲ့အနက္က ေနရာအမဵားဆံုးအႎိုင္ရမယ္လိုႛ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲ အ႒ကိႂမဲစာရင္းေတၾမႀာ ထိပ္ေဴပးေနတဲ့ ပၝတီ႒ကီးဴဖစ္ပၝတယ္။

သူႛရဲ့ အဆိုဴပႂခဵက္မႀာ ဴမန္မာႎိုင္ငံနဲႛ ထိုင္းအပၝအဝင္ စင္ကာပူ၊ အေမရိကန္၊ ဴပင္သစ္၊ ဂဵပန္နဲႛ တ႟ုတ္ႎိုင္ငံတိုႛ ဦးေဆာင္ပၝဝင္ရမယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။ ဒီႎိုင္ငံေတၾဟာ ဴမန္မာႎုိင္ငံအေပၞ ရင္းႎႀီးဴမၟႂပ္ႎႀံမႁနဲႛ ကုန္သၾယ္မႁအရ အေရးပၝတဲ့ ႎိုင္ငံေတၾလိုႛ သူက ေဴပာပၝတယ္။

ဴမန္မာစစ္အစိုးရအေနနဲႛ ဒီလက္ရႀိပံုစံနဲႛေတာ့ ကမႝာႛအလယ္မႀာ ရပ္တည္လိုႛ မရႎိုင္ဘူးဆိုတာကို သိေအာင္ေဴပာရမယ္လိုႛ အသက္ ၇၂ ႎႀစ္အ႟ၾယ္ ဝၝရင့္ႎိုင္ငံေရးသမားလည္းဴဖစ္တဲ့ မစၤတာဆာမက္က ဆိုပၝတယ္။

ဆက္ႎၾယ္ေသာသတင္းမဵား

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔