သခင္ကိုယ္ေတာ္မႁိင္းေနႛ အခမ္းအနားကဵင္းပ

ဴမန္မာႎိုင္ငံရဲ့ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရး ဗိသုကာအဴဖစ္နဲႛေရာ ၊ စာေပပညာရႀင္အဴဖစ္နဲႛပၝ ထင္ရႀားတဲ့ ဆရာ႒ကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မိႁင္း ကၾယ္လၾန္ဴခင္း ၄၆ ႎႀစ္ေဴမာက္ အခမ္းအနားကို ရန္ကုန္တိုင္း စမ္းေခဵာင္း႓မိႂႚနယ္၊ က႗န္းေတာေကဵာင္းတုိက္မႀာ ဇူလိုင္ ၂၃ ရက္ ဒီကေနႛ ကဵင္းပခဲ့႓ပီး ဆၾမ္းကပ္ အမ႖ေဝခဲ့ဳကတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္ ။
2010-07-23
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ရန္ကုန္႓မိႂႚ၊ ေ႟ၿတိဂံုဘုရားလမ္းရႀိ သခင္ကိုယ္ေတာ္မိႁင္း ဂူဗိမာန္ အေဆာက္အအံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: Wagaung: www.wikipedia.org)
ရန္ကုန္႓မိႂႚ၊ ေ႟ၿတိဂံုဘုရားလမ္းရႀိ သခင္ကိုယ္ေတာ္မိႁင္း ဂူဗိမာန္ အေဆာက္အအံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: Wagaung: www.wikipedia.org)
(Photo: Wagaung: www.wikipedia.org)

အခမ္းအနားကို ဆရာ႒ကီးရဲ့ ကဵန္ရစ္တဲ့ မိသားစုေတၾနဲႛ တပည့္ေတၾက စုေပၝင္းတာဝန္ယူ ကဵင္းပခဲ့ေဳကာင္း သိရပၝတယ္။ ဴဖစ္တဲ့ အဲဒီ အခမ္းအနားကို ဝၝရင့္ ႎုိင္ငံေရးသမား႒ကီးေတၾလည္း တက္ေရာက္သလို ေခတ္အဆက္ဆက္ အာဏာရႀင္ေတာ္လႀန္ေရး လုပ္ခဲ့ ဳကတဲ့ ႎိုင္ငံေရးသမားေတၾ၊ NLD ပၝတီေခၝင္းေဆာင္ေတၾ ၊ ေကဵာင္းသားႎိုင္ငံေရးလႁပ္ရႀားသူေတၾ စာေရးဆရာ ကဗဵာဆရာေတၾ စုစုေပၝင္း လူ ၃၀၀ ေကဵာ္ တက္ေရာက္ခဲ့တယ္လိုႛ သိရပၝတယ္ ။

ဆရာ႒ကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မိႁင္းဟာ ဘဝတေလ႖ာက္လုံး နယ္ခဵဲႚဆန္ႛကဵင္ေရး လႁပ္ရႀားမႁနဲႛ ဴပည္တၾင္း႓ငိမ္းခဵမ္းေရးကို အစဥ္တစိုက္ လုပ္ခဲ့တဲ့သူဴဖစ္ေဳကာင္း ၊ ဆရာ႒ကီးသာ အခုအခဵိန္မႀာ သက္ရႀိထင္ရႀား ရႀိေနမယ္ဆိုရင္ ဘယ္လိုသေဘာထားနဲႛ ရပ္တည္ေနမလဲ ဆိုတာကို သူႛအေနနဲႛ အခုလိုေတၾးမိေဳကာင္း ၊ ဒီကေနႛ အခမ္းအနားကို တက္ေရာက္ခဲ့တဲ့ NLD ပၝတီေခၝင္းေဆာင္ ဦးဝင္းတင္က RFA ကို အခုလိုေဴပာပၝတယ္ ။

“ဆရာ႒ကီးဟာ ကၾယ္လၾန္တာကိုက ၄၆ ႎႀစ္ ရႀိသၾား႓ပီ။ မကၾယ္လၾန္ခင္ ကာလတေလ႖ာက္လံုး နယ္ခဵဲႚဆန္ႛကဵင္ေရး တိုက္ပၾဲေတၾကို ဆ္ႎၿဲခဲ့တယ္။ လၾတ္လပ္ေရး ရတဲ့ေခတ္ကဵေတာ့လည္း ဴပည္တၾင္းစစ္မီးေတၾ ေတာက္ေလာင္တဲ့အခၝမႀာလည္း ဴပည္တၾင္း႓ငိမ္းခဵမ္းေရး ဆိုတာကို ကၾယ္လၾန္တဲ့အခဵိန္ထိ ေဆာင္႟ၾက္ခဲ့တယ္။”

“က႗န္ေတာ္ ဒီေနႛ ဴပန္စဥ္းစားဳကည့္မိတယ္။ နယ္ခဵဲႚ ဆန္ႛကဵင္ေရးဆိုတာ ဘာလဲ။ ဴပည္သူႛအေရး မႀန္သမ႖ကို အကုန္လံုး ဖဵက္လိုဖဵက္ဆီး လုပ္ဴခင္းဆိုတာဟာ ဒၝ နယ္ခဵဲႚသမားပဲ၊ နယ္ခဵဲႚသမားရဲ့ လုပ္ရပ္ပဲ၊ အဲဒီလို ေတၾးမိတဲ့အခၝကဵေတာ့ ဒီေနႛ ဒီအခၝမႀာသာ ဆရာ႒ကီး ရႀိရင္ ဆရာ႒ကီးရဲ့ လုပ္ငန္းေတၾဟာ ဘာလဲဆိုေတာ့ စစ္အာဏာရႀင္စနစ္ ဆန္ႛကဵင္ေရးဆိုတာနဲႛ တထပ္တည္းပဲ ကဵေနလိမ့္မယ္လိုႛ က႗န္ေတာ္ ေတၾးမိတယ္ဗဵ။”

သခင္ကိုယ္ေတာ္မိႁင္းကို ၁၈၇၆ ခုႎႀစ္ မတ္လ၂၃ ရက္ေနႛ ဴပည္ခ႟ိုင္ ေ႟ၿေတာင္႓မိႂႚနားက ဝၝးလည္ဆိုတဲ့ ေကဵး႟ၾာမႀာ ဖၾားဴမင္ခဲ့႓ပီး ၁၉၆၄ ဇူလိုင္၂၃ ရက္ေနႛမႀာ ကၾယ္လၾန္ခဲ့တာပၝ၊ ငယ္နာမည္ ေမာင္လၾန္းဴဖစ္႓ပီး ၊ မစၤတာေမာင္မိႁင္းဆိုတဲ့ ဝတၪႂနဲႛ လူသိမဵားလာခဲ့ပၝတယ္။ အဂႆလိပ္နယ္ခဵဲႚ သိမ္းပိုက္႓ပီး ေနာက္ပိုင္း ရန္ကုန္နဲႛ ေမာ္လ႓မိႂင္႓မိႂႚေတၾမႀာ သတင္းစာ ထုတ္ေဝခဲ့သလို ကဗဵာေရးသား စပ္ဆိုရာမႀာ ေဴပာင္ေဴမာက္ ထင္ရႀားသူပၝ ၊ လၾတ္လပ္ေရး ရ႓ပီးေနာက္ပိုင္း ဴမန္မာႎိုင္ငံရဲ့ ဴပည္တၾင္းစစ္ အဆုံးသတ္ေရးကို အာ႟ုံစိုက္ ေဆာင္႟ၾက္ခဲ့ပၝတယ္။

သူႛရဲ ့႓ငိမ္းခဵမ္းေရး ေဆာင္႟ၾက္ခဵက္ေတၾေဳကာင့္ ၁၉၅၄ ခုႎႀစ္မႀာ စတာလင္ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးဆုကို ရခဲ့သလို ၊ ဟမ္းဘတ္ဂ္ တကၠသိုလ္က ခဵီးဴမၟင့္တဲ့ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ပၝရဂူ ေဒၝက္တာဘၾဲႚကိုလည္း ၁၉၆၀ ခုႎႀစ္မႀာ ရရႀိခဲ့ေဳကာင္း သိရပၝတယ္ ။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔