ဴမန္မာႎႀင့္အိႎၬိယတိုႛ စာခဵႂပ္္မဵား လက္မႀတ္ထိုး

အိႎၬိယႎုိင္ငံ နယူးေဒလီ႓မိႂႚေတာ္ကို ေရာက္ေနတဲ့ ဴမန္မာစစ္အစိုးရ အ႒ကီးအကဲ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿကို အိႎၬိယအစိုးရက သမတအိမ္ေတာ္မႀာ ဇူလိုင္ ၂၇ ရက္ အဂႆၝေနႛက ႎုိင္ငံေတာ္ အခမ္းအနားနဲႛ ႒ကိႂဆိုခဲ့တယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။ ဒၝေပမဲ့ နယူးေဒလီမႀာ မိုး သည္းသည္းထန္ထန္ ႟ၾာေနတဲ့အတၾက္ အခမ္းအနားကို သမတ နန္းေတာ္ထဲမႀာပဲ ဴပႂလုပ္ႎုိင္႓ပီး ဂုဏ္ဴပႂတပ္ဖၾဲႚနဲႛ အေလးဴပႂႎိုင္ဴခင္း မရႀိဘူးလိုႛ အိႎၬိယကလာတဲ့ သတင္းေတၾမႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။
2010-07-27
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေကာင္စီ ဥကၠ႒ ၊ ျမန္မာ စစ္အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေ႐ႊ၏ ယခင္ မွတ္တမ္းဓာတ္ပံု ျဖစ္ပါသည္။ (Photo: AFP)
ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေကာင္စီ ဥကၠ႒ ၊ ျမန္မာ စစ္အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေ႐ႊ၏ ယခင္ မွတ္တမ္းဓာတ္ပံု ျဖစ္ပါသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

၂၀၀၇ ခုႎႀစ္ သံဃာ့အေရးအခင္းမႀာ အဳကမ္းမဖက္ပဲ ဒီမိုကေရစီနဲႛ လူႛအခၾင့္အေရးအတၾက္ ေမတၨာပိုႛ ဆႎၬဴပတဲ့ သံဃာေတာ္ေတၾကို ပစ္ခတ္ႎႀိမ္နင္းခဲ့တဲ့ ဴမန္မာစစ္ေခၝင္းေဆာင္ဟာ ဒီကေနႛ အိႎၬိယႎိုင္ငံ လၾတ္လပ္ေရးဖခင္႒ကီးနဲႛ ကမႝာ့ အဳကမ္းမဖက္ေရး လႁပ္ရႀားမႁဆိုင္ရာ ေခၝင္းေဆာင္႒ကီးဴဖစ္တဲ့ မဟတၨမ ဂႎၭီရဲ့ ဂူဗိမာန္ကို သၾား႓ပီး လၾမ္းသူႛပန္းေခၾ ခဵခဲ့တယ္လိုႛလည္း သတင္းေတၾက ေရးပၝတယ္။

ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီးသန္းေ႟ၿဟာ ဒီကေနႛ အိႎၬိယ ႎုိင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး S M Krishna နဲႛ အိႎၬိယ ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ Manmohan Singh တိုႛကို ေတၾႚဆံုခဲ့႓ပီး ၂ ႎိုင္ငံအဳကား လက္နက္ ပစၤည္းနဲႛ မူးယစ္ေဆးဝၝး ေမႀာင္ခိုေရာင္းဝယ္မႁ တိုက္ဖဵက္ေရးနဲႛ စၾမ္းအင္ဆိုင္ရာ သေဘာတူညီ ခဵက္ေတၾ လက္မႀတ္ ေရးထိုးခဲ့တယ္လိုႛလည္း သိရပၝတယ္။

ဒီကိစၤနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ ဴမန္မာနဲႛ အိႎၬိယအဳကား ၂ ဖက္စလံုးမႀာ အစိုးရဆန္ႛကဵင္ေရး သူပုန္အဖၾဲႚေတၾ ရႀိေနတဲ့အတၾက္ အဴပန္အလႀန္ အကူအညီေပးဖိုႛ ၂ ႎုိင္ငံစလံုးမႀာ လိုအပ္ေနပၝတယ္လိုႛ ဴမန္မာႎုိင္ငံဆိုင္ရာ အိႎၬိယ သံအမတ္႒ကီးေဟာင္းတဦးဴဖစ္တဲ့ G Parthasarathy က သံုးသပ္ပၝတယ္။

တဖက္မႀာလည္း အိႎၬိယႎုိင္ငံဟာ ဴမန္မာႎုိင္ငံက ေရနံနဲႛ သဘာဝဓာတ္ေငၾႚ သယံဇာတ အရင္းအဴမစ္ေတၾကို တ႟ုတ္နဲႛအ႓ပိႂင္ ဝယ္ယူႎုိင္ဖိုႛအတၾက္လည္း ေမ႖ာ္လင့္ေနပၝတယ္။ တ႟ုတ္ဟာ ဴမန္မာစစ္အစိုးရရဲ့ အဓိက မဟာမိတ္ဴဖစ္႓ပီး ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ ရင္းႎႀိီးဴမၟႂပ္ႎႀံမႁ အမဵားဆံုးလုပ္ထားတဲ့ အင္အား႒ကီးႎုိင္ငံတခု ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဒီေနရာမႀာ အိႎၬိယႎုိင္ငံဟာ ဴမန္မာစစ္အစိုးရရဲ့ လူအခၾင့္အေရး ခိဵႂးေဖာက္မႁေတၾကို လဵစ္လဵႃ႟ႁ႓ပီး တ႟ုတ္နဲႛအ႓ပိႂင္ ဴမန္မာအေပၞ ဳသဇာ လၿမ္းမိုးႎုိင္ေရး ႒ကိႂးပမ္းေနတဲ့အတၾက္ ႎုိင္ငံတကာ လူႛအခၾင့္အေရးအဖၾဲႚေတၾက ေဝဖန္ေနဳကပၝတယ္။

ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီးသန္းေ႟ၿရဲ့ ခရီးစဥ္အတၾင္းမႀာပဲ အိႎၬိယႎုိင္ငံပိုင္ သၾင္းကုန္ထုတ္ကုန္ဘဏ္ ဴဖစ္တဲ့ Exim ဘဏ္က ဴမန္မာႎုိင္ငံထဲက ရထားလမ္းစီမံကိန္းေတၾအတၾက္ အေမရိကန္ေဒၞလာ သန္း ၆၀ ထုတ္ေခဵးဖိုႛ သေဘာတူခဲ့႓ပီး ဴမန္မာႎုိင္ငံက သဘာဝဓာတ္ေငၾႚ စီမံကိန္းေတၾအတၾက္ အေမရိကန္ေဒၞလာ သန္း ၁ ေထာင္ခန္ႛကိုလည္း ရင္းႎႀီးဴမႂပ္ႎႀံဖိုႛ ကမ္းလႀမ္းမယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔