ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီးသန္းေ႟ၿ အိႎၬိယ နည္းပညာ႓မိႂႚေတာ္သိုႛ ေရာက္ရႀိ

ဴမန္မာစစ္အစိုးရေခၝင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿဟာ အိႎၬိယႎုိင္ငံ ခရီးစဥ္ ေနာက္ဆံုး တေထာက္အဴဖစ္ ႓မိႂႚေတာ္ နယူးေဒလီကေန ဇူလိုင္ ၂၈ ဒီကေနႛမႀာ အိႎၬိယႎုိင္ငံရဲ့ နည္းပညာဆိုင္ရာ ႓မိႂႚေတာ္ဴဖစ္တဲ့ ဟိုက္ဒရာဘတ္ကို ေရာက္ရႀိတယ္လိုႛ အိႎၬိယက လာတဲ့ သတင္းေတၾက ေရးသားပၝတယ္။
2010-07-28
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

than_shwe_face_150px.jpgဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီးသန္းေ႟ၿဟာ ဇူလိုင္ ၂၇ ရက္ မေနႛက နယူူးေဒလီ႓မိႂႚမႀာ အိႎၬိယဝန္႒ကီးခဵႂပ္ မာမိုဟန္ဆင္းနဲႛ ေတၾႚဆံုခဲ့႓ပီး သေဘာတူ စာခဵႂပ္ ၅ ခုကို လက္မႀတ္ေရးထုိးခဲ့တယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

ဴမန္မာႎုိင္ငံနဲႛ အိႎၬိယ အေရႀႚေဴမာက္ဴပည္နယ္ မီဇိုရမ္တိုႛအဳကား ကားလမ္းေဖာက္ေရး အတၾက္ အိႎၬိယႎုိင္ငံက အေမရိကန္ေဒၞလာ သန္း ၆၀ အကူအညီ ေပးခဲ့သလို အိႎၬိယအစိုးရပိုင္ အိႎၬိယ သၾင္းကုန္ထုတ္ကုန္ဘဏ္ Exim ဘဏ္ ကလည္း ဴမန္မာႎုိင္ငံက မီးရထားလမ္း တည္ေဆာက္ေရး အတၾက္ အေမရိကန္ေဒၞလာ သန္း ၆၀ ထုတ္ေခဵးခဲ့တယ္လုိႛ ဆိုပၝတယ္။

အိႎၬိယအစိုးရနဲႛ ဴမန္မာစစ္အစိုးရအဳကား ဇူလိုင္ ၂၇ မေနႛညေနပိုင္းက ထုတ္ဴပန္တဲ့ ပူးတၾဲေဳကညာခဵက္မႀာ အိႎၬိယဝန္႒ကီးခဵႂပ္က ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ ကဵယ္ဴပန္ႛ႓ပီး အေသးစိတ္ကဵတဲ့ အမဵိႂးသား ဴပန္လည္သင့္ဴမတ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္နဲႛ ဒီမိုကေရစီ ေဴပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းေတၾရဲ့ အေရးပၝမႁကို အေလးအနက္ထား ေဴပာခဲ့တယ္လိုႛ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

အိႎၬိယႎုိင္ငံဟာ ဴမန္မာႎုိင္ငံက ေရနံနဲႛ သဘာဝဓာတ္ေငၾႚ သယံဇာတ အရင္းအဴမစ္ေတၾကို တ႟ုတ္နဲႛအ႓ပိႂင္ ဝယ္ယူႎုိင္ဖိုႛအတၾက္ ေမ႖ာ္လင့္တယ္လိုႛ အမဵားက ေဝဖန္ခံေနရ႓ပီး ဴမန္မာစစ္အစိုးရရဲ့ လူအခၾင့္အေရး ခိဵႂးေဖာက္မႁေတၾကို လဵစ္လဵႃ႟ႁ႓ပီး တ႟ုတ္နဲႛ အဴပိႂင္ ဴမန္မာအေပၞ ဳသဇာ လၿမ္းမိုးႎုိင္ေရး ႒ကိႂးပမ္းေနတဲ့အတၾက္ ႎုိင္ငံတကာ လူႛအခၾင့္အေရးအဖၾဲႚေတၾက ေဝဖန္ေနဳကပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (1)
Share

အမည္မေဖာ္လိုသူ

Myanmar is trying the best, let's understand it, support. No one is perfect.

Jul 29, 2010 01:37 AM

ဆိုက္တခုလံုးသို႔