ကုလအတြင်းရေးမြြးခဵြပ်နဲႛ အမေရိကန်အထက်လြတ်တော် အမတ်ကို ူမန်မာဝန်ဋ္ဌကီးခဵြပ် တြေႚဆုံ

အမေရိကန်ူပည်ထောင်စုကို ရောက်ရြိနေတဲ့ ူမန်မာဝန်ဋ္ဌကီးခဵြပ် ဗိုလ်ခဵြပ်ဋ္ဌကီးသိန်းစိန်ဟာ အမေရိကန်အထက်လြတ်တော် အာရနြဲႛပစိဖိတ်ရေးရာ ဆပ်ကော်မီတီဥက္ကှူ Jim Webb နဲႛ နယူးယောက်္ဘမိြႚ ကုလသမဂ္ဂ႟ုံးခဵြပ်မြာ မနေႛက တြေႚဆုံခဲ့တယ်လိုႛ သိရပၝတယ်။

2009-09-29
Share
thein_sein_ban_ki-moon_305px.jpg နယူးယောက်္ဘမိြႚတြင် ကဵင်းပသော ၆၄ ဋ္ဌကိမ်ေူမာက် ကုလသမဂ္ဂ အထြေထေညြီလာခံတြင် ကုလသမဂ္ဂ အတြင်းရေးမြြးခဵြပ် မင်္စတာ ဘန်ကီမြန်း (ယာ) က ူမန်မာစစ်အစိုးရ ဝန်ဋ္ဌကီးခဵြပ် ဗိုလ်ခဵြပ်ဋ္ဌကီး သိန်းစိန်ကို စက်တင်ဘာ ၂၈ ရက်နေႛက တြေႚဆုံ ိံြတ်ဆက်နေပုံ ူဖစ်ပၝသည်။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

အမေရိကန်နဲႛူမန်မာအုကား ္ဘပီးခဲ့တဲ့လက စတင်ခဲ့တဲ့ တြေႚဆုံဆြေးေိံြးပြဲတေရြဲ့ နောက်ဆက်တြဲအူဖစ် အခုလို တြေႚဆုံခဲ့တာ ူဖစ်ေုကာင်း ဆြေးေိံြးပြဲအ္ဘပီး ထုတ်ူပန်တဲ့ လြတ်တော် အမတ် Jim Webb ရဲ့ ေုကညာခဵက်မြာ ဖော်ူပထားပၝတယ်။ အမေရိကန်အစိုးရရဲ့ ူမန်မာိံိုင်ငံအပေၞ ထားရြိတဲ့ မူဝၝဒသစ်နဲႛ လာမယ့ိံြစ်မြာ ေ႟ြးကောက်ပြဲတြေ ူပလြုပ်ဖိုႛ ူမန်မာအစိုးရရဲ့ ဆောင်႟ြက်ခဵက် တေဟြာ မိမိတိုႛိံြစိံိုင်ငံအုကား အရေးပၝတဲ့ဆက်ဆံရေး အေူပာင်းအလဲတြေ ူပလြုပိံိုင်ေုကာင်း ူပသတဲ့ လက္ခဏာရပ်တြေ ူဖစ်တယ်လိုႛ ဆိုပၝတယ်။

မနေႛက ကုလသမဂ္ဂ အထြေထေညြီလာခံမြာ ဝန်ဋ္ဌကီးခဵြပ် ဗိုလ်ခဵြပ်ဋ္ဌကီး သိန်းစိန်က မိန်ႛခြန်း ေူပာဆိုရာမြာ ဒီမိုကရေစီကို ူပည်ပက ခဵမြတ်ပေးလိုႛမရေုကာင်းနဲႛ ူမန်မာိံိုင်ငံနဲႛ သင့်တော်တဲ့ စနစ် ဟာ ူမန်မာ့လူႛဘောင် အဖြဲႚအစည်းအတြင်းက ပေၝက်ဖြားလာိံိုင်ေုကာင်း ေူပာဆိုခဲ့ပၝတယ်။ ဒၝ့ူပင် ူမန်မာိံိုင်ငံအပေၞ ကန်ႛသတ်ပိတ်ဆိုႛမြတေကြိုလည်း ႟ုပ်သိမ်းပေးဖိုႛ ေူပာဆိုခဲ့ပၝတယ်။

အမေရိကန်ူပည်ထောင်စုရဲ့ အာရပြစိဖိတ်ဆိုင်ရာ လက်ထောက် ိံိုင်ငူံခားရေးဝန်ဋ္ဌကီး Kurt Campbell ကလည်း ူမန်မာိံိုင်ငံနဲႛပတ်သက်္ဘပီး အထူးသတင်းစာရြင်းလင်းပြဲတရပ်ကို မနေႛက ူပလြုပ် ခဲ့ပၝတယ်။ Mr. Campbell က ေူပာဆိုရာမြာ ူမန်မာစစ်အစိုးရဘက်က စတင်္ဘပီး အမေရိကန် ူပည်ထောင်စုနဲႛ အနီးကပ် ဆက်ဆံလိုတယ်ဆိုတာကို ူပသခဲ့ေုကာင်း၊ ူမန်မာိံိုင်ငံနဲႛ အခုထက်ပို္ဘပီး ကောင်းမြန်တဲ့ ဆက်ဆံရေးတခု ခဵမြတ်ဖိုႛအတြက် ူမန်မာအာဏာပိုင်တေနြဲႛ တိုက်႟ိုက်တြေႚဆုံ ဆြေးေိံြးဖိုႛ မိမိတိုႛ စတင် လုပ်ဆောင်နေတာ ူဖစ်တယ်လိုႛ ဆိုပၝတယ်။ ူမန်မာိံိုင်ငံအပေၞ  ဒဏ်ခတ် ပိတ်ဆိုႛမြတေနြဲႛ ပတ်သက်္ဘပီး ေူပာဆိုရာမြာ ူမန်မာိံိုင်ငံမြာ သိသာထင်ရြားတဲ့ ိံိုင်ငံရေးူပြူပင် ေူပာင်းလဲမြတြေ မတြေႚရမခဵင်း ပိတ်ဆိုႛအရေးယူမကြို ဆက်လက် ထားရြိမြာူဖစ်တယ်လိုႛ ေူပာပၝတယ်။

အခုအခဵိန်မြာ ပိတ်ဆိုႛအရေးယူမကြို ဖယ်ရြားလိုက်ရင် အဓိပဍ္ဎာယ်ကောက် လြဲမြားစရာ ူဖစ်သြားိံိုင်ေုကာင်းနဲႛ အမေရိကန်က စိုးရိမ်ပူပန်နေတဲ့ အခဵက်တေနြဲႛပတ်သက်္ဘပီး ူမန်မာစစ်အစိုးရ က ဆောင်႟ြက်မသြာ ပိတ်ဆိုႛအရေးယူမြတြေ လ္တေွာ့ပေၝ့ဖိုႛ စဉ်းစားမြာ ူဖစ်ေုကာင်း ေူပာသြား ပၝတယ်။ ဒၝ့ူပင် ဒေၞအောင်ဆန်းစုုကည်ကို အ့ကြင်းမဲ့ ခဵက်ူခင်းူပန်လြတ်ပေးဖိုႛ ိံိုင်ငံရေး အကဵဉ်းသားတေအြားလုံး ူပန်လြတ်ပေးဖိုႛအပၝအဝင် တိုင်းရင်းသားလူမဵြိးစုတေနြဲႛ ူဖစ်ပြားနေတဲ့ စစ်ပြဲတြေ ရပ်တန်ႛဖိုႛ၊ လူႛအခြင့်အရေး ခဵိြးဖောက်နေမြတေကြို ရပ်တန်ႛဖိုႛနဲႛ အမဵြိးသားူပန်လည် ရင်ုကားစေ့ ရေးအတြက် တြေႚဆုံဆြေးေိံြးပြဲတေလြုပ်ဖိုႛ အမေရိကန်ူပည်ထောင်စု အနေနဲႛ ဆက်လက် ဖိအားပေး သြားမြာ ူဖစ်တယ်လိုႛလည်း ေူပာဆိုခဲ့ပၝတယ်။

ဒီအတောအတြင်း ကုလသမဂ္ဂအထြေထေအြတြင်းရေးမြြးခဵြပ် မင်္စတာ ဘန်ကီမြန်းက ဇူလိုင်လအတြင်း ူမန်မာိံိုင်ငံကို သူသြားရောက်ခဲ့တဲ့ ခရီးစဉ်အတြင်း တောင်းဆိုထား ခဲ့တဲ့အခဵက်တေကြို စစ်အစိုးရအနေနဲႛ အခဵိန်ဘောင်တခုအတြင်း တုံႛူပန်လိမ့်မယ်လိုႛ မ္တေွာ်လင့်ေုကာင်း တနလဿာနေႛက ထပ်မံေူပာုကား လိုက်ပၝတယ်။

မင်္စတာ ဘန်ကီမြန်းဟာ ကုလသမဂ္ဂ အထြေထေညြီလာခံ အစည်းအဝေးတက်ရောက်နေတဲ့ ူမန်မာစစ်အစိုးရ ဝန်ဋ္ဌကီးခဵြပ် ဗိုလ်ခဵြပ်ဋ္ဌကီး သိန်းစိန်နဲႛ နယူးယောက်္ဘမိြႚမြာ မနေႛက တြေႚဆုံစဉ် ခုလို တိုက်တြန်းေူပာုကားခဲ့တာ ူဖစ်ပၝတယ်။

သူရဲ့ ူမန်မာိံိုင်ငံခရီးစဉ်အတြင်း ဗိုလ်ခဵြပ်မြြးဋ္ဌကီး သန်းေ႟နြဲႛ တြေႚဆုံခဲ့ရာမြာ မင်္စတာ ဘန်ကီမြန်းက ၂၀၁၀ ေ႟ြးကောက်ပြဲကို အားလုံးပၝဝင်္ဘပီး၊ အမဵားက ယုံုကည်လက်ခံိံိုင်တဲ့ အနေအထားမဵြိး ူဖစ်အောင် မူဖစ်မနေ ဋ္ဌကိတြင်လိုက်နာလုပ်သင့်တဲ့ အခဵက်တခဵိြႚကို ူဖည့်ဆည်းဆောင်႟ြက်ဖိုႛ တောင်းဆိုခဲ့ပၝတယ်။

မင်္စတာ ဘန်ကီမြန်း တောင်းဆိုတဲ့ အဓိကအခဵက်တေထြဲမြာ ဒေၞအောင်ဆန်းစုုကည်နဲႛတကြ ိံိုင်ငံရေးအကဵဉ်းသားအားလုံး လြတ်ပေးရေး၊ တြေႚဆုံဆြေးေိံြးရေးတိုႛ ပၝဝင်ပၝတယ်။

မင်္စတာ ဘန်ကီမြန်းနဲႛ ဗိုလ်ခဵြပ်ဋ္ဌကီးသိန်းစိန်တိုႛ မနေႛက တြေႚဆုံရာမြာ ကုလသမဂ္ဂအနေနဲႛ ူမန်မာ အစိုးရနဲႛရော၊ ူပည်သူတေနြဲႛပၝ လက်တြဲ္ဘပီး၊ ဋ္ဌကံြတြေႚနေရတဲ့ ိံိုင်ငံရေး၊ ဖြံႚ္ဘဖိြးရေးနဲႛ လူသားခဵင်းစာနာ မဆြိုင်ရာ ဒုက္ခအခက်အခဲတေကြို ကူညီေူဖရြင်း ဆောင်႟ြက်သြားဖိုႛဆ္ဋိံ ရြိတယ်လိုႛ ထပ်လောင်း ေူပာုကားခဲ့ပၝတယ်။

မှတ်ချက်ပေးပို့ရန်

မှတ်ချက်များကို အောက်ပါ ပုံစံတွင် ရေးသားနိုင်ပါသည်။ RFA ၏ အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အညီ လိုအပ်လျှင် တည်းဖြတ်ပြီး ဖော်ပြပါမည်။ မှတ်ချက်များကို ရေးပြီးပြီးချင်း ချက်ခြင်း မြင်ရမှာ မဟုတ်ပါ။ တင်ပြထားသော မှတ်ချက်ပါ အကြောင်းအရာများ အတွက် RFA မှာ တာဝန်မရှိပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ တခြား မှတ်ချက်ရေးသူများ၏ အမြင်ကို လေးစားပြီး အကြောင်းအရာကိုသာ အဓိကထား ရေးသားစေလိုပါသည်။

ဆိုက်တခုလုံးသို့