ႏုိင္ငံ့အက်ိဳး သယ္ပုိးဖုိ႔ ဦးသိန္းစိန္ ေျပာၾကား

ၿပီးခဲ့တဲ့အစိုးရလက္ထက္က တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ ခဲ့တဲ့ ဝန္ႀကီး၊ ဒုဝန္ႀကီးေဟာင္းေတြအေနနဲ႔ အၿငိမ္း စား ျဖစ္သြားေပမယ့္ ႏုိင္ငံ့ေကာင္းက်ဳိးကို ဆက္လက္ သယ္ပိုးေဆာင္ရြက္ဖို႔ ႀကံ႕ခိုင္ဖံ႔ြၿဖိဳးေရးပါတီ ဥကၠ႒ သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္က ဒီေန႔ ေျပာပါတယ္။

ႀကံ႕ခိုင္ဖံ႔ြၿဖိဳးေရးပါတီ ဥကၠဌ သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္ကို ေတြ႔ရစဥ္

ၿပီးခဲ့တဲ့အစိုးရလက္ထက္က တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့တဲ့ ဝန္ႀကီး၊ ဒုဝန္ႀကီးေဟာင္းေတြအေနနဲ႔ အၿငိမ္းစားျဖစ္ သြားေပမယ့္ ႏုိင္ငံ့ေကာင္းက်ဳိးကို ဆက္လက္ သယ္ပိုးေဆာင္ရြက္ဖို႔ ႀကံ႕ခိုင္ဖံ႔ြၿဖိဳးေရးပါတီ ဥကၠ႒ သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္က ဒီေန႔ ေျပာပါတယ္။

ရန္ကုန္တုိင္း ႀကံ႕ခုိင္ဖံ႔ြၿဖိဳးေရးပါတီရံုးမွာ ပါတီဥကၠ႒ ဦးသိန္းစိန္က ေခၚယူေတြ႔ဆံုၿပီး ေျပာခဲ့တာ ျဖစ္တယ္လို႔ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးနဲ႔ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ ႀကီးေဟာင္း ဦးခင္ရီက ေျပာပါတယ္။

"အဓိကကေတာ့ ဒီပုဂၢိဳလ္ေတြက တိုင္းျပည္မွာအၿငိမ္းစားျဖစ္သြားၿပီ၊ ဘာအလုပ္မွမရွိဘူးလို႔မထင္ၾက နဲ႔ ႏိုင္ငံ႔ေကာင္းက်ိဳးအတြက္၊ ျပည္သူ၊ ျပည္သားေတြ အတြက္ ေကာင္းရာေကာင္းက်ိဳးလုပ္ဖို႔ တာဝန္ရွိတယ္၊ က်ရာက႑ကေန ကိုယ္တတ္ထားတဲ့ပညာ၊ ကိုယ္တတ္ထားတဲ့ အေတြ႔အႀကံဳနဲ႔ တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာကေန ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔လိုတယ္ဆိုတာကို ေခၚေျပာတာပါ"

ပါတီဥကၠ႒ ဦးသိန္းစိန္ဟာ ႏွစ္ပတ္ျခား တစ္ခါ ပါတီတာ၀န္ရွိသူေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံုသြားမယ္လို႔လည္း ဦးခင္ရီ က ေျပာပါတယ္။ ဒီေန႔ ေတြ႔ဆံုုပဲြကို ဝန္ႀကီး၊ ဒုဝန္ႀကီးေဟာင္းေတြနဲ႔ အၿငိမ္းစား လႊတ္ေတာ္ရံုး ဝန္ထမ္းေတြ ၇၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။

မေန႔ကလည္း ႀကံ႕ခိုင္ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးပါတီကို က်စ္လစ္မႈရွိရိွ ျပန္လည္ဖဲ႔ြစည္းဖို႔နဲ႔ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပဲြ အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ဖို႔ ကိစၥေတြကို ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ပါတီတာဝန္ရွိသူေတြကို ေတြ႔ဆံုမွာ ၾကားခဲ့ပါတယ္။