၅နွစ္အတြင္း အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို အုတ္ျမစ္ခ်ေပး ခဲ့ေၾကာင္း သမၼတေျပာ

ၿပီးခဲ့တဲ့ ၅ နွစ္ အစိုးရသက္တမ္းအတြင္း နုိင္ငံေရး စီးပြားေရး လူမႈေရး အေျခခံေကာင္းေတြ တည္ေဆာက္ေပးႏိုင္ခဲ့တာဟာ ဒုတိယအႀကိမ္ သမၼတျဖစ္ေရးနဲ႔ ႀကံ႕ခုိင္ဖံြ႔ၿဖိဳးုေရးပါတီ အနုိင္ ရေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့တာ မဟုတ္ဘဲ အဲ့ဒီထက္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔တဲ့ အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့တာျဖစ္ေၾကာင္း နုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ေျပာလိုက္ပါတယ္။

ဇန္နဝါရီလ ၂၈ ရက္ေန႔က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကို ႏုိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ တက္ရာက္လာစဥ္

ၿပီးခဲ့တဲ့ ၅ နွစ္ အစိုးရသက္တမ္းအတြင္း နုိင္ငံေရး စီးပြားေရး လူမႈေရး အေျခခံေကာင္းေတြ တည္ေဆာက္ေပးႏိုင္ ခဲ့တာဟာ ဒုတိယအႀကိမ္ သမၼတျဖစ္ေရးနဲ႔ ႀကံ႕ခုိင္ဖံြ႔ၿဖိဳးုေရးပါတီ အနုိင္ရေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့တာ မဟုတ္ဘဲ အဲ့ဒီထက္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔တဲ့ အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့တာျဖစ္ေၾကာင္း နုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ေျပာလိုက္ပါတယ္။

အစိုးရ ၅ နွစ္သက္တမ္းအတြင္း ေအာင္ျမင္မႈေတြနဲ႔ စိန္ေခၚမႈေတြကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ ႏုိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ဒီကေန႔ ရွင္းလင္းတင္ျပစဥ္မွာ အဲဲ့ဒီလို ထည့္သြင္းေျပာၾကားလိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

"၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲကေန ဘယ္ပါတီပဲႏိုင္ႏိုင္ ဒီမိုကေရစီ အစခရီးျဖစ္တဲ့ ၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္မွာ ရွိေနတဲ့ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးအေျခအေနေတြထက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့အေျခအေနတစ္ရပ္ကို ရရွိေစဖို႔အတြက္ အေျခခံေကာင္းမ်ားအား တည္ေဆာက္ေပးခဲ့ျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္၊ ဒါဟာ က်ေနာ္အေနနဲ႔ သမၼတအျဖစ္ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပန္လည္ထမ္းေဆာင္ခြင့္ရရွိေရး ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ထပ္မံ အႏိုင္ရရွိေရးထက္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ျမင့္မားတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္လည္းျဖစ္ပါတယ္၊ ဘာပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး တစ္ေယာက္၊ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု အက်ိဳးစီးပြားထက္ ပိုမိုျမင့္မားတဲ့ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရး ရည္မွန္းခ်က္လည္းျဖစ္ပါတယ္၊ ဒါဟာျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ခိုင္မာဖို႔အတြက္ အဓိကက်တဲ့ ရည္မွန္းခ်က္လည္းျဖစ္ပါတယ္"

စိန္ေခၚမႈေတြ၊ အားနည္းခ်က္ေတြ၊ ထိပ္တုိက္ရင္ဆုိင္မႈေတြ ရိွခဲ့ေပမယ့္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ေနာက္ေၾကာင္းျပန္မသြားေစဖို႔နဲ႔ ရပ္တန္႔မသြားေစဖို႔ ပုဂၢိိဳလ္ေရးအရ နာက်င္ထိခိုက္မႈေတြ ကို ေမ့ေပ်ာက္ၿပီး နုိင္ငံအတြက္ စိတ္ရွည္သီးခံံၿပီး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္းလည္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက ေျပာပါတယ္။

ဒီကေန႔ ျမန္္မာ့ႏုိင္ငံေရးအဆင့္ဟာ မတူညီတဲ့ နုိင္ငံေရးအင္အားစုေတြ ပိုမိုပါဝင္လာၿပီး မတူကဲဲြျပားတဲ့ သေဘာထားေတြကို ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးအေျဖရွာျခင္းဆိုတဲ့ အဆင့္ကို ေရာက္ရိွေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူေတြၾကား မွာလည္း ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္ ပိုရင့္က်က္လာၿပီဆိုတာကို ျငင္းလို႔မရေၾကာင္းလည္း သမၼတဦးသိန္္းစိန္ က ေျပာပါတယ္။

ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္ျခင္း မခံရေတာ့တဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ အေနနဲ႔လည္း တုိင္းျပည္အက်ိဳးအတြက္ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပကေန လာမယ့္အစိုးရနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔ကိုလည္း တုိက္တြန္းေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

 

ၿပီးခဲ့တဲ့ ၅ နွစ္အစိုးရသက္တမ္းအတြင္း အက်င့္ပ်က္ခ်စားမႈေတြကို တုိက္ဖ်က္ႏုိင္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေၾကာင္း ဒါေပမယ့္ ကာလၾကာရွည္ သံေခ်းတက္ေနတဲ့ အေလ့အက်င့္ေတြကို ျပဳျပင္တဲ့ေနရာမွာ ျဖစ္ခ်င္သလို မျဖစ္ခဲ့ရေၾကာင္း လည္း ေျပာပါတယ္။

ဒီကေန႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကို တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္လည္း တက္ေရာက္ခဲ့သလို ေနျပည္ေတာ္မွာ ေရာက္ရိွေနတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အသစ္ေတြလည္း တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ လက္ရိွအစိုးရသက္တမ္းဟာ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔မွာ ကုန္ဆံုးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္ေတြကုိ RFA သတင္းေထာက္ မသီရိမင္းဇင္ ေကာက္ႏႈတ္တင္ျပထားတာ နားဆင္ႏုိင္ပါတယ္။