ဦးေဆာင္သံဃာ အရႀင္ဂမႝီရအမႁ စတင္စစ္ေဆး

ရန္ကုန္အင္းစိန္ေထာင္ သီးသန္ႛတရား႟ံုးမႀာ ၂၀၀၇ ေ႟ၿဝၝေရာင္ေတာ္လႀန္ေရး ဦးေဆာင္ သံဃာ အရႀင္ဂမႝီရ အပၝအဝင္ ရဟန္း၅ပၝးနဲႛ လူ ၆ေယာက္ စုစုေပၝင္း ဆယ့္တစ္ဦးကို ဳသဂုတ္လ ၂၇ရက္ ဒီေနႛ ႟ံုးထုတ္႓ပီး အမႁဳကားနာပၝတယ္။
2008-08-27
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
၂၀၀၇ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ေရႊဝါေရာင္ သံဃာ ႏွင့္ လူထု လႈပ္ရွားမႈႀကီး၏ ဦးေဆာင္ သံဃာတစ္ပါး ျဖစ္ေသာ အရွင္ဂမၻီရ (ယာအစြန္) ႏွင့္ အျခားမိသားစုဝင္မ်ားကို ၁၉၉၉ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လက ႐ုိက္ကူးထားေသာ ဓာတ္ပံု ျဖစ္ပၝသည္။ (ဝဲ မွ ယာ) ဦးဂမၻီရ၏ အစ္မ၊ မယ္ေတာ္ ေဒၞေရး၊ အစ္ကို ကိုေအာင္ေက်ာ္ေက်ာ္၊ အမည္မသိ သံဃာတစ္ပါးႏွင့္ အရွင္ဂမၻီရ။ (Photo: RFA)
၂၀၀၇ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ေရႊဝါေရာင္ သံဃာ ႏွင့္ လူထု လႈပ္ရွားမႈႀကီး၏ ဦးေဆာင္ သံဃာတစ္ပါး ျဖစ္ေသာ အရွင္ဂမၻီရ (ယာအစြန္) ႏွင့္ အျခားမိသားစုဝင္မ်ားကို ၁၉၉၉ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လက ႐ုိက္ကူးထားေသာ ဓာတ္ပံု ျဖစ္ပၝသည္။ (ဝဲ မွ ယာ) ဦးဂမၻီရ၏ အစ္မ၊ မယ္ေတာ္ ေဒၞေရး၊ အစ္ကို ကိုေအာင္ေက်ာ္ေက်ာ္၊ အမည္မသိ သံဃာတစ္ပါးႏွင့္ အရွင္ဂမၻီရ။ (Photo: RFA)
(Photo: RFA)

အရႀင္ဂမႝီရကို အမႁ ဆယ့္တစ္မႁနဲႛ စၾဲဆိုထား႓ပီး ေရႀႚေန႒ကီး ဦးေအာင္သိန္း၊ ဦးခင္ေမာင္ရႀိန္၊ လူငယ္ေရႀႚေနအဖၾဲႚက ဦးဖိုးဴဖႃစတဲ့ ေရႀႚေနေတၾက စၾဲဆိုခံရတဲ့ ပုဒ္မအလိုက္ အမႁခၾဲ႓ပီး ခုခံေခဵပ ေလ႖ာက္လဲဳကမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဒီေနႛမႀာ ေဒၝပံု႓မိႂႚနယ္တရားသူ႒ကီးက တရားခၾင္မႀာ အမႁလာေရာက္ဳကားနာ႓ပီး တရားလိုကို စတင္စစ္ေဆးဖိုႛ ႟ံုးခဵိန္းေပးတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

တရားခၾင္မႀာ အရႀင္ဂမႝီရက သကႆန္း႟ံုခၾင့္ ရရႀိေရးနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး မိန္ႛဳကားတယ္လိုႛ ေရႀႚေနဦးဖိုးဴဖႃက ေဴပာပၝတယ္။

ေရႀႚေနဦးဖိုးဴဖႃ။           ။ “စတင္အဖမ္းခံရတ့ဲေနႛက စ႓ပီး ဒီေနႛထိ သံဃာေတၾဟာ သကႆနး္ေတၾဝတ္ခၾင့္မရႀိဘူး ဴဖစ္ေနတယ္။ ဒၝေဳကာင့္မိုႛ ဥပေဒေဳကာင္းအရ ေဆာင္႟ၾက္လိုႛရစရာရႀိရင္ ေဆာင္႟ၾက္ပၝလိုႛ ႌၿန္ဳကားတယ္။ ဒၝေဳကာင့္မိုႛ အကဵဥ္းေထာင္လက္စၾဲမႀာရႀိတဲ့ ဴပဌာန္းခဵက္နဲႛ အညီ က႗န္ေတာ္တိုႛေလ႖ာက္ထားပၝတယ္။ အဲဒီလို ေလ႖ာက္ထားခဵက္နဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ၉လပိုင္း ၃ရက္ေနႛမႀာ ဒၝကို ကဵယ္ဴပန္ႛ ေလ႖ာက္လဲခဵက္ ဳကားနာမယ္ဆို႓ပီးေတာ့ ဆက္လက္႓ပီးေတာ့ ႟ံုးခဵိန္းေပးပၝတယ္။ ”

သံဃာေတၾဟာ အကဵဥ္းေထာင္ထဲမႀာ သကႆန္းဝတ္ခၾင့္ ရႀိတယ္လိုႛလည္း အကဵဥ္းေထာင္လက္စၾဲက ေဖာ္ဴပခဵက္ေတၾကို ကိုးကား႓ပီး ဦးဖိုးဴဖႃက ေဴပာပၝတယ္။

ေရႀႚေနဦးဖိုးဴဖႃ။           ။ “ဴပစ္ဒဏ္ကဵ႓ပီးတဲ့ ရဟန္းသံဃာ ဘုန္း႒ကီးေတၾဟာ ဴပစ္မႁထင္ရႀားလိုႛ ဴပစ္ဒဏ္ခဵထားမယ္ ဆိုရင္ေတာင္မႀပဲ သူတိုႛကို ဧကသီ ႎႀစ္ထည္၊ သင္းပိုင္သံုးထည္ ေပးရမယ္၊ တဴခားတဴခားေသာ သံဃာ့ အသံုးအေဆာင္ပစၤည္းေတၾ၊ ရဟန္း အသံုးအေဆာင္ပစၤည္းေတၾ၊ ဘုရားသားေတာ္ေတၾ သံုးေဆာင္တဲ့ပစၤည္းေတၾ ေပးရမယ္ဆိုတာမဵိႂးနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ဥပေဒမႀာ ႌၿန္ဴပခဵက္ရႀိပၝတယ္။ ဘုန္း႒ကီးအကဵဥ္းသားေတၾနဲႛ ပတ္သက္႓ပီးေတာ့ သကႆန္းဝတ္႟ံုခၾင့္ ရႀိဖိုႛဆို႓ပီးေတာ့ အကဵဥ္းေထာင္လက္စၾဲ စာပိုဒ္ ၁၀၆၄၊ ၆၆၅၊ ၆၆၆ တိုႛမႀာ ဒီအခဵက္ေတၾနဲႛ ပတ္သက္႓ပီးေတာ့ အထင္အရႀားဴပဆိုထားပၝတယ္။ ႌၿန္ဳကားထားပၝတယ္။ ”

အရႀင္ဂမႝီရကို စၾဲဆိုထားတဲ့ အမႁေတၾထဲက ပုဒ္မ ၂၉၅ (က) သာသနာ ညၟိႂးႎၾမ္းေစမႁအတၾက္ လိုက္ပၝေဆာင္႟ၾက္တဲ့ ေရႀႚေန ဦးဖိုးဴဖႃက ေဴပာသၾားတာပၝ။

အရႀင္ဂမႝီရ ကုိ ေနႛလည္ ၁၂ နာရီေလာက္မႀာ႟ုံးထုတ္တာဴဖစ္႓ပီး လုံဴခႂံေရးေတၾ လည္းတင္းတင္းကဵပ္ကဵပ္ခဵထားတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။ တရား႟ုံးတၾင္း ႟ုံးဴပင္ လုံဴခႂံေရးအင္အား ၄၀ ေလာက္ခဵထား႓ပီး အနီေရာင္လက္ပတ္ေတၾ ပတ္ထားသူေတၾ လည္း ပၝဝင္တယ္လုိႛဆိုပၝတယ္။

မိသားစုဝင္ေတၾကုိ တရား႟ုံးထဲ ဝင္ေရာက္နားေထာင္ခၾင့္ မေပးဘူးလုိႛ သိရ႓ပီး၊ ႟ုံးခဵိန္အ႓ပီးမႀာမႀ မိခင္ဴဖစ္သူနဲႛ ခဏစကားေဴပာဆုိခၾင့္ ရတယ္လုိႛ သိရပၝတယ္။ အရႀင္ ဂမႝီရနဲႛအတူ အစ္ကုိဴဖစ္သူ ေပၝက္႓မိႂႚနယ္ အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီ အဖၾဲႚခဵႂပ္ အတၾင္းေရးမႀႃး ကုိေအာင္ေကဵာ္ေကဵာ္ကုိလည္း ႟ုံးထုတ္ပၝတယ္။ အရႀင္ဂမႝီရဟာ ကဵန္းမာေရး ေကာင္းမၾန္႓ပီး စိတ္ဓာတ္႒ကံ့ခုိင္ေနတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

တရား႟ုံးမႀာ ေရႀႚေန ဦးဖုိးဴဖႃက သံဃာေတာ္ေတၾနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ဥပေဒအရ သကႆန္းဝတ္ဆင္ခၾင့္နဲႛ ပတ္သက္လုိ ႛေလ႖ာက္လဲခဲ့႓ပီးေနာက္ သံဃာေတာ္ ငၝးပၝးစလုံးက သာဓု အႎုေမာဓနာ သံုး႒ကိမ္တုိင္တိုင္္ ေခၞခဲ့တယ္လုိႛလည္း သိရပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔