အာရႀ ဆုနာမိေရလိႁင္းဒဏ္ ႎႀစ္ႎႀစ္ေဴမာက္ အထိမ္းအမႀတ္

2006-12-26
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
tsunami_anniv_200px.jpg

ထိုင္းႎိုင္ငံကေန အိႎၬိယႎုိင္ငံအဆံုး ဆုနာမိေရလိႁင္းဒဏ္ခံခဲ့ရတဲ့ အာရႀႎိုင္ငံေတၾက ေဒသခံေတၾဟာ ဆုနာမိေရလိႁင္းေဘး ကဵေရာက္ခဲ့တဲ့ ၂ ႎႀစ္ေဴမာက္အဴဖစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၆ ရက္၊ အဂႆၝေနႛမႀာ ဝတ္ဴပႂဆုေတာင္းတာေတၾ ဴပႂလုပ္ခဲ့ဳကပၝတယ္။

ထိုင္းကမ္းေဴခေတၾကေန အိႎၬိယႎိုင္ငံက ကမ္းေဴခေတၾအထိ ဒီေဘးအႎၩရာယ္ဆိုး႒ကီးမႀာ ေဆၾမဵိႂးမိတ္သဂႆေတၾ ဆံုးရံႁးခဲ့ရတဲ့သူေတၾက လၾမ္းသူႛပန္းေတၾခဵ႓ပီး ဘုရားဝတ္ဴပႂ ဆုေတာင္းတာေတၾလည္း လုပ္ခဲ့တယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

႟ၾာတ႟ၾာထဲမႀာတင္ လူ ၅,၄၀၀ ေကဵာ္ေသဆံုးခဲ့တဲ့ ထိုင္းႎိုင္ငံက ႟ၾာတ႟ၾာမႀာဆို လူေတၾက ပန္းေတၾဳကဲ႓ပီး ေအာက္ေမ့သတိရတဲ့အေနနဲႛ ႓ငိမ္သက္႓ပီး ဆုေတာင္းဳကပၝတယ္။ ဒီေသဆံုးခဲ့တဲ့အထဲမႀာ တဝက္ေကဵာ္က ကမႝာ့လႀည့္ခရီးသၾားေတၾ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဒီဴမင္ကၾင္းမဵိႂးေတၾကို ဒီကေနႛ တေနႛတာလံုး တဴခား ဆုနာမိဒဏ္ခံရတဲ့ အာရႀႎိုင္ငံေတၾမႀာ အလားတူ ေတၾႚဴမင္ရပၝတယ္။

အိႎၬိယက ကပၯလီက႗န္းနဲႛ နီကိုဘားက႗န္းမႀာ မနက္ခင္းကတည္းက ဖေယာင္းတိုင္ ထၾန္း႓ပီး ဝတ္ဴပႂတာေတၾ လုပ္ခဲ့ပၝတယ္။ လူ တသိန္း ခုနစ္ေသာင္းနီးပၝး ေသဆံုးခဲ့ရတဲ့ အင္ဒိုနီးရႀားက အာေခဵဴပည္နယ္မႀာဆိုရင္လည္း ကဵန္ရစ္သူေတၾက အစၤလာမ္ဘာသာေရး အေဆာက္အအံု ဗလီေတၾမႀာ စုေဝး႓ပီး ဝတ္ဴပႂဆုေတာင္းတာေတၾ လုပ္ေနဳကပၝတယ္။

ထိုင္းႎိုင္ငံဖူးခက္က မယ္ေခၝင္း သုႍန္မႀာ ေသဆံုးသၾားရတဲ့ လူေတၾရဲ့ နာမည္ေတၾ၊ ဒီေသဆံုးသူေတၾရဲ့ ဇာတိတိုင္းဴပည္က အလံေတၾကို ေရးထုထားတဲ့ အဴဖႃေရာင္ ေအာက္ေမ့ဖၾယ္ တံတိုင္း႒ကီးတခု ေဆာက္လုပ္ထားပၝတယ္။ ဒီသုႍန္ဟာ ေဒသတဝိုက္က ေသဆံုးသူအေလာင္းေတၾကို ဘယ္သူဘယ္ဝၝ၊ ဘယ္ႎိုင္ငံသားဆိုတာေတၾ ခၾဲဴခားခဲ့တဲ့ ေနရာလည္း ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဆုနာမိဒဏ္ခံရတဲ့ ေဒသေတၾဟာ ႎိုင္ငံတကာက အကူအညီ ေထာက္ပံ့ေပးဖိုႛ မဳကံႂစဖူး ကတိေပးခဲ့ေပမဲ့ တခိဵႂႚေနရာေတၾမႀာ ဴပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းေတၾက ေႎႀးေကၾးေနတယ္လိုႛ ကုလသမဂၢက ေဴပာခဲ့ပၝတယ္။

သီရီလကႆာႎိုင္ငံမႀာ ဆုနာမိေဳကာင့္ ပဵက္စီးသၾားတဲ့ လူေနအိမ္ ၁ သိန္း မႀာ ၂ ႎႀစ္အတၾင္း တဝက္ေလာက္ပဲ ဴပန္ေဆာက္လိုႛ ႓ပီးပၝေသးတယ္။

အင္ဒိုနီးရႀားႎိုင္ငံ ဆူမာဳတားပင္လယ္ဴပင္ကို ဗဟိုဴပႂ႓ပီး လႁပ္ခဲ့တဲ့ အတိုင္းအတာ ရစ္ခဵ္တာစေကး ၉ ရႀိခဲ့တဲ့ ငလဵင္ေဳကာင့္ ဆုနာမိ ပင္လယ္ေရလိႁင္း႒ကီး ႟ုတ္တရက္ ဴဖစ္လာ႓ပီး ကမ္းေဴခေတၾ ႟ၾာေတၾ၊ လူေနအိမ္ေတၾကို ဖဵက္ဆီးခဲ့ပၝတယ္။ ဆုနာမိေရလိႁင္းဒဏ္ေဳကာင့္ ဴမန္မာအပၝအဝင္ အာရႀ ၁၂ႎိုင္ငံက လူေပၝင္း ႎႀစ္သိန္းသံုးေသာင္းခန္ႛ ေသဆံုးခဲ့ရတဲ့အဴပင္ အသက္ရႀင္ ကဵန္ေနသူေတၾအဖိုႛမႀာလည္း အခုထိ နာလန္ထူႎိုင္ဖိုႛ ခက္ခဲေနဆဲဴဖစ္ပၝတယ္။

ကမႝာေပၞမႀာ မဳကံႂစဖူး ေသေကဵ ပဵက္စီးမႁ ႒ကီးမား မဵားဴပားလႀတဲ့ ဆုနာမိ ေရလိႁင္းဒဏ္ေဳကာင့္ အထိနာခဲ့ရတဲ့ ထိုင္းႎိုင္ငံေတာင္ပိုင္း၊ ဖန္ငေဒသကို ကိုယ္တိုင္ သၾားေရာက္ သတင္းယူခဲ့တဲ့ RFAမႀ ေဒၞေမဴပံႂးေအာင္က ဆုနာမိေရလိႁင္းေဘး ႎႀစ္ႎႀစ္ေဴမာက္အဴဖစ္ အပိုင္းသံုးပိုင္းခၾဲ႓ပီး သတင္းေပးပိုႛထားတာကို နားေထာင္ႎိုင္ပၝတယ္။

အဴခားသတင္းမဵား

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔