ဴပႂစုေစာင့္ေရႀာက္သူ ထိန္းသိမ္းခံေနရစဥ္ လူနာအခဵိႂႚ ေသဆံုး

2007-07-05
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

phyu_phyu_thin_200px.jpg
HIV/AIDS ေဝဒနာသည္မဵားကို ေစတနာ့ ဝန္ထမ္း ဴပႂစု ေစာင့္ေရႀာက္ေပးေနေသာ မဴဖႃဴဖႃသင္း ဴပန္လည္ လၾတ္ေဴမာက္လာ႓ပီး ေနာက္တေနႛဴဖစ္ေသာ ဇူလိုင္ ၃ရက္ေနႛက အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီ အဖၾဲႚခဵႂပ္၏ ရန္ကုန္႓မိႂႚရႀိ ဌာနခဵႂပ္႟ံုးတၾင္ ေတၾႚရပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

AIDS ေဝဒနာရႀင္ေတၾကို ဴပႂစုေပးေနသူ မဴဖႃဴဖႃသင္း တလေကဵာ္ဳကာ ထိန္းသိမ္းခံေနရတဲ့ အခဵိန္အတၾင္း သူဴပႂစုေပးေနတဲ့ ေဝဒနာရႀင္တခဵိႂႚ ေသဆံုးခဲ့ရတယ္လိုႛ သတင္းရပၝတယ္။

မဴဖႃဴဖႃသင္း တလနဲႛ ၁၂ရက္ဳကာ ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းခံေနရတဲ့ အခဵိန္အတၾင္း သူဴပႂစုေပးေနတဲ့ ေဝဒနာရႀင္ ၂ဦးေသဆံုးခဲ့ပၝတယ္။ စိတ္ဓာတ္ကဵလိုႛ ဴဖစ္တယ္လိုႛ မဴဖႃဴဖႃသင္းက ေဴပာပၝတယ္။

မဴဖႃဴဖႃသင္းကို ႓ပီးခဲ့တဲ့ ေမလ၂၁ရက္ေနႛက ေနအိမ္ကေန အာဏာပိုင္ေတၾက ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္း သၾား႓ပီး တဲ့ ေနာက္ မဴဖႃဴဖႃသင္း ဴပႂစုေစာင့္ေရႀာက္ေပးေနတဲ့ AIDS ေဝဒနာရႀင္ေတၾအေနနဲႛ ေတာ္ေတာ္ေလးကို စိတ္ဓာတ္ ကဵဆင္းဳကတယ္လိုႛ ေဝဒနာရႀင္တခဵိႂႚကလည္း RFAကို ေဴပာဴပခဲ့ပၝတယ္။

မဴဖႃဴဖႃသင္း လၾတ္ေဴမာက္ေရးအတၾက္ AIDS ေဝဒနာရႀင္ ၁၀၂ဦး လက္မႀတ္ေရးထိုး႓ပီး ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿအပၝအဝင္ ဴပည္ထဲေရးဝန္႒ကီးနဲႛတကၾ ကုလသမဂၢ႟ံုးေတၾနဲႛ AIDSေရာဂၝနဲႛပတ္သက္႓ပီး အကူအညီေပးေနတဲ့ NGO ႟ံုးေတၾကို ဇၾန္လေနာက္ဆံုးအပတ္က အသနားခံစာေပးပိုႛခဲ့ဳကတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

မဴဖႃဴဖႃသင္းအဖမ္းခံရစဥ္ နယ္မႀာေနထိုင္သူ AIDSေဝဒနာရႀင္ေတၾ ရန္ကုန္ကိုဆင္းလာ႓ပီး မဴဖႃဴဖႃသင္း လၾတ္ေဴမာက္ေရးအတၾက္ ရန္ကုန္႓မိႂႚမႀာရႀိတဲ့ တန္ခိုး႒ကီးဘုရားေတၾမႀာ ဆုေတာင္းပၾဲေတၾ လုပ္ေနတာေဳကာင့္ သကႆန္းက႗န္း မဂၢင္ေကဵာင္းမႀာ တည္းခိုေနတဲ့ ေဝဒနာရႀင္ ၁၁ဦးကို အာဏာပိုင္ေတၾက ေဝဘာဂီ ေဆး႟ံုကို ေခၞယူ ထိန္းသိမ္းထားခဲ့ပၝတယ္။ သူတိုႛကို ေဆးေပးမယ္ဆို႓ပီး နယ္ကို ဴပန္လၿတ္လိုက္တာပၝ။ ဒီအေဳကာင္းေတၾနဲႛပတ္သက္႓ပီး မဴဖႃဴဖႃသင္းက ခုလိုေဴပာဴပပၝတယ္။

မဴဖႃဴဖႃသင္း။ ။ ကဵမကို ဖမ္းဆီးသၾား႓ပီးတဲ့ ေနာက္ပိုင္းမႀာ လူနာ ၁၁ေယာက္ကို သူတိုႛ ေဝဘာဂီေဆး႟ံုေပၞကို တင္ထားတယ္၊ သူတိုႛကိုပၝ ဖမ္းတယ္ေပၝ့ေနာ္၊ ဖမ္း႓ပီးေတာ့ ေဆး႟ံုေပၞ တင္တယ္၊ ေနာက္႓ပီး သူတိုႛ မေနႛက ေဆးေပးမယ္ဆို႓ပီး ေဆးသၾားထုတ္တဲ့အခၝကဵေတာ့ ဒီလူတာေတၾ အားလံုးထဲမႀာ သံုးေယာက္ကို သူတိုႛ choice လုပ္႓ပီးေပးတယ္ေပၝ့ေနာ္၊ ကဵန္တဲ့လူကိုေတာ့ သူတိုႛ ဘာေဴပာသလဲ ဆိုေတာ့ အဆင့္ဆင့္ သူတိုႛ တင္ဴပစရာရႀိေသးတယ္ေပၝ့ေနာ္၊ လက္ရႀိ သူတိုႛ ေပးလိုႛ မရေသးဘူးလိုႛ သူတိုႛ ေပးလိုႛမရေသးဘူးးဆို႓ပီး ေဴပာလၿတ္လိုက္ပၝတယ္။

မဴဖႃဴဖႃသင္းကို အာဏာပိုင္ေတၾက ဇူလိုင္ ၂ရက္ ႓ပီးခဲ့တဲ့ တနလႆာေနႛ ညေနပိုင္းက ဴပန္လၿတ္ေပးလိုက္တာဴဖစ္႓ပီး ေနာက္တေနႛ အဂႆၝေနႛကစ႓ပီး AIDS ေဝဒနာရႀင္ေတၾ နဲႛပတ္သက္တဲ့ လုပ္ငန္းေတၾကို စတင္ လုပ္ကိုင္တယ္လိုႛ RFAကို ေဴပာဴပပၝတယ္။

မဴဖႃဴဖႃသင္း ဴပႂစုေစာင့္ေရႀာက္ေပးေနတဲ့ AIDS ေဝဒနာရႀင္ စုစုေပၝင္းဟာ တေထာင္ေကဵာ္ေလာက္ ရႀိတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။ သူဴပန္လၾတ္လာ႓ပီးတဲ့ ေနာက္ ေဝဒနာရႀင္ေတၾရဲ့ တံုႛဴပန္မႁေတၾနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး RFA ဝၝရႀင္တန္ ႟ံုးခဵႂပ္မႀ ဦးတင္ေအာင္ခိုင္က မဴဖႃဴဖႃသင္းကို ဆက္သၾယ္ ေမးဴမန္းထားပၝတယ္။

ဆက္စပ္သတင္းမဵား

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔