ႎုိင္ငံေရးအကဵဥ္းသား မိသားစုမဵားကို ဦးဝင္းတင္ သၾားေရာက္အားေပး

ႎိုင္ငံေရးပုဒ္မေတၾနဲႛ အထိန္းသိမ္းခံ၊ အကဵဥ္းကဵခံေနရတဲ့ ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားေတၾရဲ့ မိသားစုေတၾ ဆီကို အမဵိႂးသားဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္က အလုပ္အမႁေဆာင္အဖၾဲႚဝင္ သတင္းစာဆရာ႒ကီး ဦးဝင္းတင္က သၾားေရာက္အားေပးတာ၊ ပစၤည္း ကူညီေထာက္ပံ့တာေတၾ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့အတၾက္ မိသားစုေတၾနဲႛ ႎုိင္ငံေရးအကဵဥ္းသားေတၾက ဝမ္းသာ႒ကိႂဆုိဳကတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။
2008-12-23
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
စစ္အစိုးရက ၁၉ႎႀစ္ဳကာ ဖမ္းဆီးထားခဲ့သည့္ သတင္းစာဆရာ႒ကီး ဟံသာဝတီ ဦးဝင္းတင္ (ဝဲ) ၂၀၀၈ စက္တင္ဘာ ၂၃ရက္ေနႛက ေထာင္မႀ လၾတ္လာခဲ့႓ပီးေနာက္ သူေနထိုင္မည့္ အင္းစိန္ရႀိ မိတ္ေဆၾ၏ အိမ္သိုႛ ေရာက္ရႀိလာစဥ္ ဝမ္းသာလိႁက္လႀဲစၾာ ဆီး႒ကိႂႎႁတ္ဆက္ေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
စစ္အစိုးရက ၁၉ႎႀစ္ဳကာ ဖမ္းဆီးထားခဲ့သည့္ သတင္းစာဆရာ႒ကီး ဟံသာဝတီ ဦးဝင္းတင္ (ဝဲ) ၂၀၀၈ စက္တင္ဘာ ၂၃ရက္ေနႛက ေထာင္မႀ လၾတ္လာခဲ့႓ပီးေနာက္ သူေနထိုင္မည့္ အင္းစိန္ရႀိ မိတ္ေဆၾ၏ အိမ္သိုႛ ေရာက္ရႀိလာစဥ္ ဝမ္းသာလိႁက္လႀဲစၾာ ဆီး႒ကိႂႎႁတ္ဆက္ေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

မဳကာခင္ကမႀ ႎႀစ္ရႀည္ အကဵဥ္းကဵေနရာက ဴပန္လၿတ္လာတဲ့ ဆရာ႒ကီးဦးဝင္းတင္က အခုလို ႎိုင္ငံေရး အကဵဥ္းသားေတၾရဲ့ မိသားစုေတၾထံကို ကိုယ္တိုင္လာေရာက္ အားေပးေနတာနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ေထာင္ဒဏ္ ၂၁ ကဵခံေနရတဲ့ ၁၉၉၀ ဴပည့္ႎႀစ္ ပုဇၾန္ေတာင္႓မိႂႚနယ္ ေ႟ၾးေကာက္ခံ ဴပည္သူႛလၿတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလႀယ္နဲႛ အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီ အဖၾဲႚခဵႂပ္အဖၾဲႚဝင္ ဦးႎိုင္းႎိုင္းရဲ့ ဇနီးေဒၞတင္တင္လႀက အခုလို ေဴပာဴပပၝတယ္။
ေဒၞတင္တင္လႀ။    ။ "ေကာင္းပၝတယ္၊ အားလာေပးတယ္ဆိုေတာ့ ပိုအားရႀိတာေပၝ့၊ ဒီလိုလူ႒ကီးတေယာက္က၊ သူလို ႎႀစ္ရႀည္ကဵထားတဲ့သူက ကိုယ္ခဵင္းစာစိတ္နဲႛ အဲလိုလာ႓ပီးေတာ့ ႎႀစ္ရႀည္ကဵေနတဲ့ လူေတၾကို လာ အကူအညီေပးတယ္ဆိုေတာ့ အရမ္းလည္း ဝမ္းသာမိတယ္။ ကိုယ့္ေယာကဵ္ားမလၾတ္ေသးေပမဲ့ သူတိုႛ လၾတ္တဲ့သူကေန အားေပးစကာ းလာေဴပာတယ္ဆိုေတာ့ ပို႓ပီးအားရႀိသၾားပၝတယ္။ အန္တီတိုႛတင္ မဟုတ္ပၝဘူး၊ တဴခားအမဵား႒ကီးရႀိတယ္ အားငယ္္ေနဳကတဲ့သူေတၾ၊ ရႀိတယ္ေလ။ အဲလို အန္အယ္လ္ဒီ ႟ံုးက လူ႒ကီးေတၾ လာ႓ပီး အားေပးတယ္ဆိုေတာ့ သူတိုႛ ဝမ္းသာတာေပၝ့။ ခုေတာင္ ဆရာက ေပးလိုက္လိုႛ အိ္ုဗာတင္းတဗူးကို ေထာင္ထဲပိုႛလိုက္ေတာ့ ေကာင္းတယ္ဆုိ႓ပီး သူတိုႛ ဝမ္းသာေနဳကတယ္။ သူကလည္း အားလံုး လူေတၾဝမ္းသာဳကမႀာပဲလိုႛ ေဴပာပၝတယ္။ "
ပုဇၾန္ေတာင္႓မိႂႚနယ္ ဴပည္သူႛလၿတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႀယ္ ဦးႎိုင္းႎိုင္းဟာ ၁၉၉၁ ဴပည့္ႎႀစ္မႀာ ပုဒ္မ ၁၂၂ (၁) နဲႛ ေထာင္ဒဏ္ ပထမတ႒ကိမ္ကဵခံရ႓ပီး ၂၀၀၀ ဴပည့္ႎႀစ္မႀာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို ဴပန္လည္ လၿတ္ေပးေရး စာေရးေတာင္းဆိုမႁနဲႛ ပုဒ္မ ၅ (ည) အရ ေထာင္ဒဏ္ ၂၁ ႎႀစ္ ကဵခံေနရပၝတယ္။
အခုလို NLD ပၝတီေခၝင္းေဆာင္ပိုင္းက ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသား မိသားစုဆီ ကိုယ္တိုင္လာေရာက္ အားေပးတာနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ ဝမ္းသာအားရဴဖစ္ရသလို၊ ဂုဏ္ယူတဲ့အေဳကာင္း ႎႀစ္႒ကီး အကဵဥ္းသား တဦးဴဖစ္တဲ့ ကိုသက္ဦးရဲ့ အမဵိႂးသမီး မဴပံႂးဴပံႂးေအးက ေဴပာပၝတယ္။
မဴပံႂးဴပံႂးေအး။    ။ "ကဵမတိုႛအေနနဲႛကေတာ့ ဝမ္းသာတယ္ေပၝ့ေနာ္၊ ကဵမတိုႛ အဴပင္မႀာကဵန္ခဲ့တဲ့ ကိုယ္တင္မဟုတ္ဘူး ေပၝ့ေနာ္၊ အကဵဥ္းကဵ မိသားစုေတၾကို ကိုယ္တိုင္လာ အားေပးတယ္ဆိုေတာ့၊ ေလးလည္းေလးစားတယ္၊ ဝမ္းလည္းသာတယ္၊ ႒ကိႂလည္း႒ကိႂဆိုပၝတယ္။"
ကိုသက္ဦးဟာ ႎိုင္ငံေရးပုဒ္မေတၾနဲႛ ေထာင္ဒဏ္ ၂၆ ႎႀစ္ ကဵခံေနရပၝတယ္။ အခုလို ဆရာ႒ကီး လာေရာက္ အားေပးတာကို အာဏာပိုင္ေတၾက မဵက္ေဴခမဴပတ္ လိုက္လံေထာက္လႀမ္းေနတယ္လုိႛလည္း မဴပံႂးဴပံႂးေအးက ေဴပာပၝတယ္။
မဴပံႂးဴပံႂးေအး။    ။ " မေနႛက အန္ကယ္႒ကီးလာသၾားေတာ့ ကဵမက အိမ္မႀာ မရႀိဘူး၊ ဴပန္ေရာက္လာေတာ့ အိမ္မႀာ ထိုင္ခၝပဲ ရႀိေသးတယ္ အက္စ္ဘီ တေယာက္က လာ႓ပီး ခုနကတဲ့ အန္ကယ္႒ကီး ဦးဝင္းတင္ လာသၾားသလားတဲ့။ ဟဲ့ - ငၝလည္း မသိလိုက္ဘူးလိုႛ၊ ေနာက္မဳကာဘူး၊ ေနာက္တေယာက္က ဖုန္းထပ္ဆက္တယ္၊ အန္ကယ္႒ကီး ဘယ္ကို ထၾက္သၾားသလဲတဲ့၊ ကဵမက မသိဘူးလိုႛ ေဴဖလိုက္တယ္။ ေနာက္ေယာင္ခံ လိုက္ေနတာေပၝ့ေနာ္၊ အမႀန္ေတာ့ စားဖိုႛ ေသာက္ဖိုႛ လာ႓ပီး ေပးတာ၊ အားေပးတာ၊ လူမႁေရးအရေလ၊ ကိုယ္လည္းမရႀိရင္ တတ္ႎိုင္သေလာက္ ကူညီေပးတာပဲ။ မဟုတ္တာလုပ္တာမႀမဟုတ္ပဲ။ ဒၝလည္း သူတိုႛ အလုပ္ေပ့ၝေလ၊ ဒၝေပမဲ့ အဲဒီလို လာ႓ပီးေမးတာ သေဘာမေတၾႚဘူး၊ ကိုယ္က မဟုတ္တာ လုပ္ေနတာမႀမဟုတ္ပဲေလ။ "
ေနာက္ပိုင္းမႀာလည္း ႎိုင္ငံေရးယံုဳကည္ခဵက္ေဳကာင့္ ႎႀစ္ရႀည္အကဵဥ္းကဵေနတဲ့ ႎုိင္ငံေရးအကဵဥ္း သားမိသားစုေတၾရဲ့ ဘဝ၊ ရင္ဆိုင္ရတဲ့အခက္ခဲေတၾနဲႛ ႎုိင္ငံေရး ယံုဳကည္ခဵက္ စတာေတၾနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး RFA မႀ ကိုေကဵာ္မင္းထၾန္းက ဆက္သၾယ္ ေမးဴမန္းထားပၝတယ္။

ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းခဵက္။
အသံဖိုင္ယူရန္

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔