စစ္အစိုးရရဲႛ လူႛအခၾင့္အေရးခဵိႂးေဖၝက္မႁေတၾကို ကုလသမဂၢ အေထၾေထၾညီလာခံ ဴပစ္တင္ရံႁႛခဵ

ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာဴဖစ္ေပၞေနတဲ့ လူႛအခၾင့္အေရး ခဵႂိးေဖာက္မႁေတၾနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ ကုလသမဂၢ အေထၾေထၾညီလာခံ႒ကီးက ဴပင္းဴပင္းထန္ထန္ ရႀံႂႛခဵလုိက္႓ပီး ဴမန္မာအစိုးရကိုလည္း ႎုိင္ငံေရးအရ ဖမ္းဆီးေနတာေတၾကို ရပ္ဆုိင္းဖုိႛနဲႛ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္အပၝအ၀င္ ႎုိင္ငံေရးအကဵဥ္းသားအားလံံုးကို ဴပန္လၾတ္ေပးဖိုႛ ေတာင္းဆုိလုိက္ပၝတယ္။
2008-12-26
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
အေမရိကန္ ဴပည္ေထာင္စု နယူးေယာက္႓မိႂႚရႀိ ကမႝာ့ ကုလသမဂၢ ဌာနခဵႂပ္ အေဆာက္အအံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
အေမရိကန္ ဴပည္ေထာင္စု နယူးေယာက္႓မိႂႚရႀိ ကမႝာ့ ကုလသမဂၢ ဌာနခဵႂပ္ အေဆာက္အအံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

ဴမန္္မာႎိုင္ငံနဲႛပတ္သက္တဲ့ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္ကို အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စု၊ ဳသစေဳတးလဵ၊ ေတာင္ကိုးရီးယား၊ အစၤေရးနဲႛ ဥေရာပႎုိင္ငံအေတာ္မဵားမဵားက တင္သၾင္းခဲ့တာဴဖစ္႓ပီး ေထာက္ခံမဲ ၈၀၊ ကန္ႛကၾက္မဲ ၂၅ မဲနဲႛ ဳကားေနမဲ ၄၅ မဲတုိႛနဲႛ  ဗုဒၭဟူးေနႛညေနက ကဵင္းပတဲ့ ကုလသမဂၢအေထၾေထၾညီလာခံ႒ကီးမႀာ အတည္ဴပႂလုိက္တာဴဖစ္ပၝတယ္။

ဴမန္မာအစုိးရဖက္ကေတာ့ ဒီကိစၤဟာ သူႛရဲဲႛဴပည္တၾင္းေရးမႀာ ၀င္ေရာက္စၾက္ဖက္ တာပဲဴဖစ္႓ပီး သူႛအေနနဲႛ ဒီဆံုးဴဖတ္ခဵက္အတို္င္း လုိက္နာေဆာင္ရၾက္စရာအေဳကာင္းမရႀိဘူး လုိႛ ေဴပာဆုိခဲ့ပၝတယ္။ အေထၾေထၾညီလာခံဆံုးဴဖတ္ခဵက္ေတၾဟာ အဖၾဲႛ၀င္ႎုိင္ငံေတၾအေနနဲႛ မဴဖစ္မေနလုိက္နာရမယ့္ သေဘာမဵႂိးမဟုတ္ေပမယ့္ အဖၾဲႛ၀င္ ၁၉၂ ႎိုင္ငံပၝ၀င္တဲ့ ညီလာခံႛ႒ကီးရဲႛ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္ဴဖစ္တာမုိႛ အတိုင္းအတာတခုအထိ ဳသဇာသက္ေရာက္မႁ ရႀိပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔