စစ္အစိုးရအေပၞ အေမရိကန္အစိုးရက ဴပင္းထန္သည့္ ဖိအားေပးႎိုင္

ဴမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ အသၾင္ကူးေဴပာင္းေရးနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး အေမရိကန္အစိုးရရဲ့ တိုက္တၾန္းခဵက္ေတၾကို ဴမန္မာစစ္အစိုးရအေနနဲႛ မလုပ္ေဆာင္ဘူးဆိုရင္ သမတ အိုဘားမား အစိုးရအေနနဲႛ ဴပင္းထန္တဲ့ ဖိအားေပးမႁတခု ေဆာင္႟ၾက္ႎိုင္ဖၾယ္ ရႀိတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။
2009-12-23
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
အေမရိကန္သမတ ဘာရက္ အိုဘားမား။ (Photo: AFP)
အေမရိကန္သမတ ဘာရက္ အိုဘားမား။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

အဲဒီ ဖိအားေပးမႁကေတာ့ ဴမန္မာစစ္အစိုးရ ရရႀိမဲ့ သဘာဝဓာတ္ေငၾႚ ေရာင္းရေငၾေတၾကို ႎိုင္ငံတကာ ဘဏ္ေတၾကေန ထုတ္ယူလၿဲေဴပာင္းလိုႛ မရေအာင္ ခဵႂပ္ကိုင္မဲ့ နည္းလမ္း ဴဖစ္တယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။

ဒၝနဲႛပတ္သက္႓ပီး အေမရိကန္ ႎိုင္ငံဴခားေရးဌာနကို RFA က ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းတဲ့အခၝမႀာ သူတိုႛ အစိုးရအေနနဲႛ ဒီလိုထပ္႓ပီး အေရးယူမဲ့ စဥ္းစားခဵက္မဵိႂး ရႀိတယ္၊ အခုေတာ့ ေစာင့္ဳကည့္ေနတယ္လိုႛ အတည္ဴပႂ ေဴပာဆိုပၝတယ္။

ဘဏ္ေတၾနဲႛ လူႛအခၾင့္အေရးအဖၾဲႚေတၾက ဴမန္မာစစ္ေခၝင္းေဆာင္ေတၾအေပၞ ဒီလိုအေရးယူ ေဆာင္႟ၾက္မႁမဵိႂး သမတအိုဘားမားကို လုပ္ေစခဵင္တဲ့အေပၞ အထက္လၿတ္ေတာ္ကလည္း အစိုးရအဖၾဲႚကို လုပ္ပိုင္ခၾင့္ ဴပႂထား႓ပီး႓ပီးလိုႛ ဆိုပၝတယ္။

ဒီအစီအစဥ္ေတၾ အေမရိကန္အစိုးရမႀာ ရႀိ႓ပီးသား ဴဖစ္တယ္လိုႛ အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စု အေဴခစိုက္ US Campaign for Burma အဖၾဲႚရဲ့ မူဝၝဒေရးရာ ႌၿန္ဳကားေရးမႀႃး ဦးေအာင္ဒင္က အခုလိုေဴပာပၝတယ္။

ဦးေအာင္ဒင္။   ။ “ဒီ တိုက္႟ိုက္ဆက္ဆံ ေဆၾးေႎၾးမႁေတၾက ေအာင္ဴမင္မႁ မရခဲ့ဘူး၊ နအဖ စစ္အုပ္စုရဲ့ လူႛအခၾင့္အေရး ခဵိႂးေဖာက္မႁေတၾက ပို႓ပီးေတာ့ ဴပင္းထန္လာမယ္ဆိုလိုႛရႀိရင္ ဒီလက္ရႀိ စီးပၾားေရး ပိတ္ဆိုႛမႁေတၾကိုပဲ ခိုင္မာအားေကာင္းေအာင္ လုပ္ဖုိႛဆိုတာ စီမံခဵက္ ရႀိပၝတယ္။ အဲဒီ အဓိက စီမံခဵက္ကေတာ့ ဒီ ဘၸာေရးဝန္႒ကီးဌာနအေနနဲႛ ဆက္႓ပီးေတာ့ ဒီ နအဖရဲ့ အလိုေတာ္ရိ စီးပၾားေရးသမားေတၾကို ဆက္႓ပီးေတာ့ ရႀာေဖၾေဖာ္ထုတ္ေနတယ္၊ သူတိုႛရဲ့ ဴပည္ပမႀာရႀိတဲ့ စီးပၾားေရးလုပ္ငန္းေတၾ၊ ဴပည္ပမႀာ အပ္ႎႀံထားတဲ့ ေငၾေဳကး၊ ဘယ္ႎိုင္ငံဴခားဘဏ္ေတၾမႀာ ဘယ္ေလာက္ ေငၾေဳကးပမာဏကို ဘယ္လို account နဲႛ အပ္ႎႀံထားတယ္ဆိုတာကို ဆက္႓ပီးေတာ့ စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ေနဆဲပၝ။ တခဵိန္မႀာ တကယ္လိုႛ ေတၾႚဆံုေဆၾးေႎၾးမႁေတၾ ေအာင္ဴမင္မႁ၊ တိုးတက္မႁ မရႀိဘူးဆိုလိုႛရႀိရင္ေတာ့ လိုအပ္သလို ဆက္႓ပီး အေရးယူဖိုႛ အစီအစဥ္ ရႀိပၝတယ္။”

အေမရိကန္အစိုးရက ဴမန္မာစစ္ေခၝင္းေဆာင္ေတၾနဲႛ တိုက္႟ိုက္ ဆက္ဆံညၟိႎိႁင္းခဲ့သလို စစ္အစိုးရအေနနဲႛ လိုက္ေလဵာမႁေတၾ လုပ္လာဖိုႛ အခဵိန္ေပးလိုတယ္ဆိုတာလည္း ဴပသထားတယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။

ဴမန္မာစစ္အစိုးရကို ႎိုင္ငံတကာနဲႛ စီးပၾားေရးဆက္ဆံမႁမႀာ ဘဏ္စနစ္နဲႛပတ္သက္႓ပီး အေရးယူ ပိတ္ဆိုႛတဲ့ကိစၤဟာ အခဵိန္ဳကာဴမင့္တတ္သလို တန္ဖိုး႒ကီး႒ကီးလည္း ေပးရတတ္႓ပီး၊ အေမရိကန္အစိုးရရဲ့ ႎိုင္ငံဴခားေရးမူဝၝဒမႀာ အာဖဂန္နဲႛ အီရန္အေရးကို ဦးစားေပးေနရတဲ့အတၾက္ ဴမန္မာ့အေရးကေတာ့ ထိပ္ဆံုးမႀာ ရႀိမေနဘူးလိုႛ ဆိုပၝတယ္။

ဘယ္လိုပဲဴဖစ္ဴဖစ္ အေမရိကန္ ဘၸာေရးဌာနကေတာ့ ၂၀၀၇ ေ႟ၿဝၝေရာင္ေတာ္လႀန္ေရးမႀာ စစ္အစိုးရက ကိုယ့္ဴပည္သူကို အဳကမ္းဖက္ သတ္ဴဖတ္ ႓ဖိႂခၾင္းခဲ့တာနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး စစ္အစိုးရနဲႛ တိုက္႟ိုက္ပတ္သက္သူ စီးပၾားေရးသမား အေယာက္ ၄၀ နဲႛ သူတိုႛနဲႛ အေပၝင္းပၝ ၄၄ ဦးကို အေရးယူပိတ္ဆိုႛထားသလို ၂၀၀၈ ခုႎႀစ္မႀာလည္း ဘဏ္စနစ္ဆိုင္ရာ အေရးယူပိတ္ဆိုႛမႁ ဥပေဒ ထပ္မံ သက္တမ္းတိုးထားပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (1)
Share

လင္းသူရိန္ျမင့္

ေနရပ္- မိုးကုတ္ျမိဳ ့

ကမ္းလွမ္းကူညီမွဳတိုင္းကိုသတိျပဳေနရမွာျဖစ္ပါတယ္။

Jan 29, 2013 07:47 AM

ဆိုက္တခုလံုးသို႔