စစ္အစိုးရ ဖၾဲႚစည္းပံုကို ပၝေမာကၡခဵႂပ္က ဆရာဆရာမေတၾကို ရႀင္းလင္း

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မႀာ စာစစ္ေနတဲ့ ဆရာဆရာမေတၾကို ဧ႓ပီလ ၂၅ရက္ေနႛက ပၝေမာကၡခဵႂပ္က ေခၞယူ႓ပီး ဆႎၬခံယူပၾဲမႀာ ေထာက္ခံမဲေပးဖိုႛ စည္း႟ုံုးခဲ့ပၝတယ္။ ဖၾဲႚစည္းပံု အေဴခခံဥပေဒကိုလည္း ရႀင္းဴပခဲ့တယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။
2008-04-28
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ဴမန္မာႎိုင္ငံတၾင္ ေမလ ၁၀ရက္ေနႛ၌ ကဵင္းပမည္ဟု စစ္အစိုးရက ေဳကညာထားေသာ ဖၾဲႚစည္းပံု အေဴခခံဥပေဒ ဆႎၬခံယူပၾဲ ကဵင္းပမည့္ ပံုစံကို ဧ႓ပီ ၁၀ရက္ေနႛက သ႟ုပ္ဴပစဥ္ မဲပံုးအလၾတ္တခုကို အရာရႀိက ဴပသေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
ဴမန္မာႎိုင္ငံတၾင္ ေမလ ၁၀ရက္ေနႛ၌ ကဵင္းပမည္ဟု စစ္အစိုးရက ေဳကညာထားေသာ ဖၾဲႚစည္းပံု အေဴခခံဥပေဒ ဆႎၬခံယူပၾဲ ကဵင္းပမည့္ ပံုစံကို ဧ႓ပီ ၁၀ရက္ေနႛက သ႟ုပ္ဴပစဥ္ မဲပံုးအလၾတ္တခုကို အရာရႀိက ဴပသေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
AFP

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္က ဆရာတဦးက ခုလိုေဴပာပၝတယ္။

တကၠသိုလ္က ဆရာတဦး။      ။“၂၅ရက္ေနႛေပၝ့ေနာ္၊ က႗န္ေတာ္တိုႛ ဒီမႀာ စာဖဵက္(စာစစ္) ေနတုန္း ၁၀နာရီမႀာ က႗န္ေတာ္တိုႛ ကၾန္ဗုတ္ (ဘၾဲႚႎႀင္းသဘင္ခန္း) ထဲ သၾားရတယ္ဗဵ။ ပၝေမာကၡခဵႂပ္ ေဒၝက္တာ ထၾန္းခင္ကေန႓ပီးေတာ့ ဒီ constitution (အေဴခခံဥပေဒ) က ေကာင္းပၝတယ္ဆို႓ပီးေတာ့ ေထာက္ခံခိုင္းတယ္ဗဵ။ ရႀင္းဴပေသးတယ္ဗဵ။ ဘယ္လိုေကာင္းတယ္ဆိုတဲ့ အေဳကာင္းေတၾကို၊ အမဵိႂးမဵိႂးရႀင္းဴပတယ္။”

အလားတူ ရန္ကုန္တိုင္းတၾင္းရႀိ႓မိႂႚနယ္တခဵိႂႚမႀာ ရပ္ကၾက္ေကာင္စီ႟ံုးေတၾမႀာ မနက္၇နာရိီမႀာ ဆႎၬခံယူပၾဲနဲႛ ပတ္သက္တဲ့ ေထာက္ခံမဲရဖိုႛ စည္း႟ုံးတဲ့ သီခဵင္းေတၾ ဖၾင့္ဖိုႛ တိုင္းက ႓မိႂႚနယ္ ရပ္ကၾက္ေတၾကို ညၾန္ဳကားထားတယ္လိုႛ စံုစမ္းသိရႀိရပၝတယ္။ ရန္ကုန္တိုင္း ဗဟန္း႓မိႂႚနယ္က က အသံခဵဲႚစက္သံေဳကာင့္ အိပ္ေရးပဵက္ရပၝတယ္လိုႛ ခုလိုေဴပာပၝတယ္။

ေဒသခံတဦး   ။“လူေတၾလည္း အဲဒီဆူညံသံေတၾေဳကာင့္ မအိပ္ရဘူး၊ ၈နာရီေလာက္မႀ အဲဒီသီခဵင္းေတၾကို ရပ္ပစ္လိုက္တယ္။ သူတိုႛ ရဝတေတၾ ဆိုတာကေတာ့ အေပၞက ႌၿန္ဳကားတာေတၾပဲ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနဳကတာပဲ။ သူတိုႛ စိတ္ကူးနဲႛ သူတိုႛေတာ့ လုပ္မဲ့ လူေတၾေတာ့ မဟုတ္ဖူးလိုႛ က႗န္ေတာ္ထင္တယ္။”

အလားတူ ရပ္ကၾက္တခဵိႂႚမႀာ ခဵဲဒိုင္ကိုင္သူေတၾနဲႛ ဒုစ႟ိုက္မႁေတၾနဲႛ မကင္းသူေတၾကို ဳကံခိုင္ဖၾံ႓ဖိႂးေရး အသင္းဝင္ေတၾအဴဖစ္နဲႛ ဆႎၬခံယူပၾဲမႀာ ေထာက္ခံမဲရဖိုႛ စည္း႟ုံုးေရးဆင္းခုိင္းတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။ အဲဒီလိုတာဝန္ေပးရာမႀာ ခဵဲဒိုင္တခဵိႂႚကို လမ္းေလ႖ာက္ စကားေဴပာစက္ေတၾ ေပးထားတယ္လိုႛလည္း သိရပၝ တယ္၊ အလံု႓မိႂႚနယ္က ခဵဲဒိုင္သမားတဦးကို ဆိုရင္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ အသံုးဴပႂခၾင့္ပၝ ဴပန္ေပးထားတယ္လိုႛ ရပ္ကၾက္တၾင္းက လူေတၾက ေဴပာဆိုေနဳကပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔