ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို လၿတ္ဖိုႛ အေမရိကန္အစိုးရ ထပ္မံ ေတာင္းဆို

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို အဴမန္ဆုံး ဴပန္လၿတ္ေပးဖိုႛ အေမရိကန္အစိုးရက ဴမန္မာစစ္အစိုးရကို ဇန္နဝၝရီ ၂၆ ရက္ မေနႛက ထပ္မံေတာင္းဆိုလုိက္ပၝတယ္။ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲအ႓ပီး ႎုိဝင္ဘာလေလာက္မႀာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို ဴပန္လၿတ္ေပးဖိုႛ ရႀိတယ္လိုႛ ႓ပီးခဲ့တဲ့ ရက္ပိုင္းအတၾင္း စစ္အစိုးရဝန္႒ကီးတဦးက ေဴပာခဲ့တဲ့ သတင္း ထၾက္ေပၞလာ႓ပီးေနာက္ အေမရိကန္အစိုးရက အခုလို ေတာင္းဆိုလိုက္တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။
2010-01-27
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ႎႀင့္ အေမရိကန္ အထက္လၿတ္ေတာ္အမတ္ Jim Webb တုိႛ အစိုးရဧည့္ေဂဟာတၾင္ ၂ဝဝ၉ ခုႎႀစ္ ဳသဂုတ္လ ၁၅ ရက္ေနႛက ေတၾႛဆံုစဥ္။ (Photo credit: Office of Senator Jim Webb)
ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ႎႀင့္ အေမရိကန္ အထက္လၿတ္ေတာ္အမတ္ Jim Webb တုိႛ အစိုးရဧည့္ေဂဟာတၾင္ ၂ဝဝ၉ ခုႎႀစ္ ဳသဂုတ္လ ၁၅ ရက္ေနႛက ေတၾႛဆံုစဥ္။ (Photo credit: Office of Senator Jim Webb)
Office of Senator Jim Webb

မေနႛက ဴပႂလုပ္တဲ့ အေမရိကန္ ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးဌာန သတင္းစာ ရႀင္းလင္းပၾဲမႀာ ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္ မစၤတာ ဖစ္လစ္ ခ႟ိုလီေဴပာတာက ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို ဴပန္လၿတ္ေပးဖိုႛ မိမိတိုႛ အစိုးရအေနနဲႛ ကာလဳကာဴမင့္စၾာ အစဥ္တစုိက္ ေတာင္းဆုိခဲ့ေဳကာင္း ၊ သူႛကို တတ္ႎိုင္သမ႖ အဴမန္ဆုံး လၿတ္ေပးသင့္တယ္လိုႛလည္း မိမိတိုႛ ယူဆပၝတယ္။ ဒၝ့ေဳကာင့္ ၂၀၁၀ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲ႓ပီးမႀ ဴပန္လၿတ္ေပးမယ္ဆိုတာဟာ သင့္ဴမတ္တဲ့စိတ္ကူး မဟုတ္ပၝဘူး သူႛကို အဴမန္ဆုံးလၿတ္ေပးဖိုႛ မိမိတိုႛ ဆက္လက္ ဖိအားေပးသၾားမႀာ ဴဖစ္ေဳကာင္း မစၤတာခ႟ိုလီ ေဴပာသၾားတာပၝ။

အေမရိကန္ ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး မစၤက္ ကလင္တန္နဲႛ အထက္လၿတ္ေတာ္ ႎိုင္ငံဴခား ဆက္ဆံေရးေကာ္မတီ၊ အေရႀႚအာရႀႎႀင့္ ပစိဖိတ္ေရးရာ ဆပ္ေကာ္မတီ ဥကၠႉ အထက္လၿတ္ေတာ္ အမတ္ မစၤတာ ဂဵင္ဝက္ဘ္တိုႛ ေတၾႚဆုံအ႓ပီးမႀာ အခုလို မစၤတာ ခ႟ိုလီရဲ့ ေဴပာစကား ထၾက္ေပၞလာတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဒၝ့အဴပင္ မစၤတာ ခ႟ိုလီက ဴမန္မာစစ္အစိုးရနဲႛ မိမိတိုႛ အ႒ကိမ္မဵားစၾာ စကားေဴပာဆိုခဲ့႓ပီး ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ ပၾင္လင္းဴမင္သာတဲ့ ႎိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတၾ ေပၞေပၝက္တာကို ဴမင္လိုေဳကာင္း ရႀင္းရႀင္းလင္းလင္း ေဴပာဳကားခဲ့႓ပီး ဴဖစ္ေဳကာင္း ၊ ဴမန္မာစစ္အစိုးရအေနနဲႛ ႎိုင္ငံေရးသမားေတၾကိုသာမက တုိင္းရင္းသားေတၾကိုပၝ ဆက္ဆံေဆၾးေႎၾးဖုိႛ လုိပၝတယ္လိုႛလည္း အေမရိကန္ ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးဌာန ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္ မစၤတာ ခ႟ိုလီက ေဴပာဆုိသၾားပၝတယ္ ။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔