စစ္အစိုးရက လုပ္ငန္းရႀင္တခဵိႂႚကို ကားတင္သၾင္းခၾင့္ ပၝမစ္မဵား ခဵေပး

ဴမန္မာစစ္အစိုးရက ႎႀစ္ေပၝင္းမဵားစၾာ တင္းတင္းကဵပ္ကဵပ္ ခဵႂပ္ကိုင္ထားတဲ့ ေမာ္ေတာ္ကား တင္သၾင္းခၾင့္ လိုင္စင္ေတၾကို ယခုရက္ေတၾအတၾင္း လုပ္ငန္းရႀင္ေတၾကို ပုံစံ အမဵႂိးမဵႂိးနဲႛ ခဵေပးေနတယ္လိုႛ ရန္ကုန္ စီးပၾားေရးလုပ္ငန္းရႀင္ေတၾထံက သိရပၝတယ္၊
2010-06-25
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ဴမန္မာစစ္အစိုးရက ဴပည္ပမႀ ယာဥ္တင္သၾင္းခၾင့္ ပၝမစ္မဵားကို တင္းကဵပ္စၾာ ခဵႂပ္ကိုင္ထားဴခင္းေဳကာင့္ သာမန္ ဴပည္သူလူထုမႀာ ေခတ္ေနာက္ကဵေနေသာ ဘတ္စ္ကားမဵားဴဖင့္ သၾားလာေနဳကရဴခင္း ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
ဴမန္မာစစ္အစိုးရက ဴပည္ပမႀ ယာဥ္တင္သၾင္းခၾင့္ ပၝမစ္မဵားကို တင္းကဵပ္စၾာ ခဵႂပ္ကိုင္ထားဴခင္းေဳကာင့္ သာမန္ ဴပည္သူလူထုမႀာ ေခတ္ေနာက္ကဵေနေသာ ဘတ္စ္ကားမဵားဴဖင့္ သၾားလာေနဳကရဴခင္း ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

ဇၾန္လ ၂၄ ရက္ မေနႛက ရန္ကုန္႓မိႂႚ အာရႀပလာဇာ ကုန္တိုက္မႀာ ဴပႂလုပ္တဲ့ အစည္းအေဝးတခုမႀာ ဟိုတယ္ပိုင္ရႀင္ေတၾကို ၂၀၁၀ ေမာ္ဒယ္ ကားအစီး၂၀၀ တင္သၾင္းခၾင့္ ဟိုတယ္ႎႀင့္ခရီး ဝန္႒ကီးဌာနက မဲႎိႁက္႓ပီး ခဵေပးလိုက္တယ္လိုႛ တက္ေရာက္တဲ့ လုပ္ငန္းရႀင္ေတၾက ေဴပာပၝတယ္။

အရင္တုန္းက ဴပည္ပက ကားတင္သၾင္းခၾင့္ ပၝမစ္ေတၾကို စစ္အစိုးရ အရာရႀိ႒ကီးေတၾရဲ့ စီးပၾားေရး ဦးပိုင္ လီမိတက္ကသာ ခဵႂပ္ကိုင္ခဲ့တာမိုႛ အခုလုပ္ငန္းရႀင္ေတၾကို တင္သၾင္းခၾင့္ေတၾ ဆက္တိုက္ ခဵေပးေနတာကို စီးပၾားေရး လုပ္ငန္းရႀင္ေတၾက အံအားသင့္ေနဳကပၝတယ္။

ဒီႎႀစ္မႀာ ကဵင္းပမဲ့ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲအတၾက္ မဲဆၾယ္ေနတာလားလိုႛ ထင္ဴမင္သူေတၾလည္း ရႀိပၝတယ္၊

ရန္ကုန္ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းရႀင္တဦးကေတာ့ ဳက့ံခိုင္ေရးပၝတီအေနနဲႛ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲဝင္မဲ့ လက္ရႀိ ဝန္႒ကီးေတၾ အေနနဲႛ လုပ္ငန္းရႀင္ေတၾဆီက မဲဝယ္တဲ့ လုပ္ရပ္ ဴဖစ္ႎုိင္တယ္လိုႛ သံုးသပ္ပၝတယ္၊

“ကားပၝမစ္ေတၾ ဘာဴဖစ္လိုႛ ခဵလဲဆိုေတာ့ သူတိုႛက အမႀန္အတိုင္းေဴပာရရင္ စီးပၾားေရးလည္း ကေမာက္ကမ လုပ္ခဵင္တာလည္း ပၝမႀာေပၝ့။ စီးပၾားေရးေတၾ အကုန္လံုးကို ကေမာက္ကမ ေလ႖ာက္ဴဖစ္ေအာင္ လုပ္တာလည္း ပၝပၝတယ္။ ဒီ မဲဆၾယ္တာလည္း ဴဖစ္ႎိုင္တယ္။ အမဵိႂးစံုဴဖစ္မႀာ အားလံုးက မႀန္းရခက္တယ္။”

႓ပီးခဲႛတဲႛ ေမလတုန္းကလည္း ရန္ကုန္တိုင္း ေအးခဵမ္းသာယာေရးနဲႛ ဖၾံ႓ဖိႂးေရးေကာင္စီက ကုန္သည္႒ကီးမဵားအသင္းကို ဘတ္စ္ကားအစင္း ၃၀၀ တင္သၾင္းခၾင့္ ဴပႂခဲ့တယ္လိုႛ ရန္ကုန္ စစ္တိုင္းမႀႃးရဲ့ ႟ံုးက ထုတ္ဴပန္တဲ့ အမိန္ႛစာမႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

မေနႛက ကားသၾင္းခၾင့္လိုင္စင္ မဲေဖာက္တဲ့ ပၾဲမႀာ ဖိတ္႒ကားထားတဲ့ သတင္းေထာက္ေတၾကို မဲႎႁိက္တဲ့ေနရာကို ဝင္ခၾင့္မေပးခဲ့ဘူးလိုႛလည္း တက္ေရာက္သူေတၾက ေဴပာပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔