သံဃာ့ေကဵးဇူး

2007-11-26
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

monks_rain_200px.jpg
စက္တင္ဘာ ၂၀ရက္ေနႛက မိုးသဲသဲဳကားမႀ ႟ၿဲ႟ၿဲစိုေသာ သကႆန္းမဵားဴဖင့္ ဇၾဲနပဲ႒ကီးစၾာ ႔ကခဵီေနေသာ သံဃာမဵားဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

႓ပီးခဲ့တဲ့ စက္တင္ဘာလ ဗုဒၭဘာသာ ရဟန္းေတာ္မဵား ဦးေဆာင္တဲ့ ဴပည္သူႛ ဆႎၬထုတ္ေဖာ္ဴပသပၾဲ ႒ကီးဟာ ဴမန္မာတႎုိင္ငံလုံးသာမကပဲ ကမႝာတဝန္းလုံးကုိပၝ ႟ုိက္ခတ္သၾားရေလာက္ေအာင္ ထူးဴခားခဲ့ပၝတယ္။

အမဵားအကဵိႂးအတၾက္ ေရႀႚကေန ဦးေဆာင္ခဲ့ဳကတဲ့ သံဃာေတာ္မဵားရဲ့ ႟ုပ္ပုံလၿာေတၾဟာ အခုထိ ကမႝာ့ဴပည္သူေတၾရဲ့ မဵက္စိအာ႟ုံထဲ စၾဲဴမဲေနဆဲပၝ။

ဒၝေပမဲ့ စစ္အာဏာပုိင္ေတၾက အခုလုိ ဴပည္သူႛအကဵိႂးအတၾက္ က႟ုဏာေရႀႚထား ေဆာင္႟ၾက္ခဲ့ဳကတဲ့ ရဟန္း သံဃာေတာ္ေတၾကုိ ရဟန္းအစစ္ မဟုတ္သေယာင္၊ သံဃာေတာ္အစစ္ မဟုတ္သေယာင္၊ လူကုိယ္တုိင္ေသာ္လည္း ေကာင္း၊ သတင္းမီဒီယာေတၾက တဆင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စၾပ္စၾဲပုတ္ခတ္ခဲ့တာကုိ ေတၾႚရႀိခဲ့ရပၝတယ္။ ဒီကိစၤနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ဴပည္တၾင္း ဴပည္ပက သံဃာေတာ္ အရႀင္သူဴမတ္မဵားရဲ့ တံုႛဴပန္ခဵက္ေတၾကုိ RFA ထုတ္လၿင့္ခဲ့႓ပီးပၝ႓ပီ။

ေထရဝၝဒ ဗုဒၭဘာသာ ႎုိင္ငံအဴဖစ္ ထင္ရႀားတဲ့ ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ လူဦးေရရဲ့ ၈၀%ဟာ ဗုဒၭဘာသာဝင္ေတၾပၝ။ ဒီအထဲက တစ္ရာခုိင္ႎႁန္းဟာ သာသနာ့ဝန္ထမ္း ရဟန္းေတၾ ဴဖစ္ပၝတယ္၊ ဒၝေဳကာင့္ ေထရဝၝဒ ဗုဒၭသာသနာနဲႛ ဒီသာသနာ့ဝန္ထမ္း ရဟန္းေတာ္ေတၾရဲ့ အခန္းကၸကုိ တင္ဴပလုိတာေဳကာင့္ ‘သံဃာ့ေကဵးဇူး’ ဆုိတဲ့ အစီအစဥ္တခုကုိ RFAက တင္ဆက္လုိက္ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔