"သံဃာ့ေကဵးဇူး" ဒုတိယပုိင္း

2007-11-27
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

sept_24_200px.jpg
သံဃာ့လႁပ္ရႀားမႁ႒ကီး၏ အဴမင့္ဆံုးအခဵိန္ဴဖစ္ေသာ စက္တင္ဘာလ ၂၄ ရက္ေနႚက သိန္းႎႀင့္ခဵီေသာ ရဟန္းရႀင္လူမဵား ရန္ကုန္႓မိႂႚတၾင္ ခဵီတက္ဳကပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: RFA) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ >>

႓ပီးခဲ့တဲ့ စက္တဘႆာလ ဗုဒၭဘာသာ ရဟန္းေတာ္မဵား ဦးေဆာင္တဲ့ ဴပည္သူႚဆႎၬ ထုတ္ေဖၞဴပသပၾဲ႒ကီးဟာ ဴမန္မာတႎုိင္ငံလုံးသာမကပဲ ကမၲာတဝႀမ္းလုံးကုိပၝ ရုိက္ခတ္သၾား ရေလာက္ေအာင္ ထူးဴခားခဲ့ပၝတယ္။

အမဵားအကဵိႂးအတၾက္ ေရႀႚကေနဦးေဆာင္ခဲ့ဳကတဲ့ သံဃာေတာ္မဵားရဲႚ ရုပ္ပုံလၿာေတၾဟာ အခုထိ ကမၲာ့ဴပည္သူေတၾရဲႚ မဵက္စိအာရုံထဲ စၾဲဴမဲေနဆဲပၝ။ ဒၝေပမဲ့ စစ္အာဏာပုိင္ေတၾက အခုလုိ ဴပည္သူႚအကဵိႂးအတၾက္ ကရုဏာေရႀႚထား ေဆာင္ရၾက္ခဲ့ဳကတဲ့ ရဟန္း သံဃာေတာ္ေတၾကုိ ရဟန္းအစစ္ မဟုတ္သေယာင္၊ သံဃာေတာ္အစစ္ မဟုတ္သေယာင္၊ လူကုိယ္တုိင္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သတင္းမီဒီယာေတၾက တဆင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စၾပ္စၾဲပုတ္ခတ္ခဲ့တာကုိေတၾ ရႀိခဲ့ပၝတယ္။ ဒီကိစၤနဲႛ ပၝတ္သက္႓ပီး ဴပည္တၾင္းဴပည္ပက သံဃာေတာ္ အရႀင္သူဴမတ္မဵားရဲႚ တုန္ႚဴပန္ခဵက္ေတၾကုိ အာအက္ဖ္ေအက ထုတ္လၿင့္ခဲ့႓ပီးဴဖစ္ပၝတယ္။

ေထရဝၝဒ ဗုဒၭဘာသာ ႎုိင္ငံအဴဖစ္ထင္ရႀားတဲ့ ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ လူဦးေရရဲ ့ ၈၀ ရာခုိင္ႎႁန္းဟာ ဗုဒၭဘာသာဝင္ေတၾပၝ။ ဒီအထဲက ၁ ရာခုိင္ႎႁန္းဟာ သာသနာ့ ဝန္ထမ္း ရဟန္းေတၾဴဖစ္ပၝတယ္။ ဒၝေဳကာင့္ ေထရဝၝဒ ဗုဒၭသာသနာနဲႚ ဒီသာသနာ့ ဝန္ထမ္း ရဟန္းေတာ္ေတၾရဲႚ အခန္းကၸကုိ တင္ဴပလုိတာေဳကာင့္ "သံဃာ့ေကဵးဇူး" ဆုိတဲ့ အစီအစဥ္ တခုကုိ တင္ဆက္ခဲ့ရာမႀာ ပထမပုိင္းကုိ ထုတ္လၿင့္ခဲ့႓ပီးဴဖစ္ပၝတယ္။

အခု ဒုတိယပုိင္းမႀာေတာ့ "ေရၿဝၝေရာင္ ေတာ္လႀန္ေရး"လုိႛ တင္စား ေခၞေဝၞခဲ့ရတဲ့ စက္တဘႆာလ အေရးအခင္းမႀာ အာဏာပုိင္ေတၾရဲႚ အဳကမ္းဖက္႓ဖိႂခၾဲမႁ၊ လက္ရႀိ သာသနာေတာ္ အေဴခအေနစတာေတၾကုိ နားဆင္ႎုိင္ပၝတယ္။

ဆက္ႎၾယ္ေသာသတင္းမဵား

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔