မစုစုေႎၾးႎႀင့္ ကိုထင္ေကဵာ္ကို ခဵႂပ္ထားသည့္ေနရာ စံုစမ္းမရ

2007-12-14
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

su_su_nway_flood_200px.jpg
ဳသဂုတ္လအတၾင္းက ရန္ကုန္႓မိႂႚ ေ႟ၿဴပည္သာရႀိ ေရေဘးဒုကၡသည္မဵားကို လူႛအခၾင့္အေရး လႁပ္ရႀားသူ မစုစုေႎၾး ဦးေဆာင္ေသာအဖၾဲႚက အဝတ္အစားမဵား လႀႃဒၝန္းေနဴခင္း ဴဖစ္ပၝသည္။ လူအုပ္အလယ္မႀ ပန္းေရာင္ဝတ္စံု ဝတ္ထားသူမႀာ မစုစုေႎၾး ဴဖစ္သည္။ (Photo: RFA) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

မစုုစုေႎၾးေရာ ကိုထင္ေကဵာ္ ႎႀစ္ဦးစလံုး ကို သူတိုႛကို ထိန္းသိမ္းထားတဲ့ ရဲစခန္းေတၾမႀာ မိသားစုဝင္ေတၾက သၾားေရာက္ ရႀာေဖၾဳကည့္ေပမဲ့ တာဝန္ရႀိသူေတၾက မရႀိဘူးလိုႛေဴပာခဲ့ပၝတယ္။ တခၝ အင္းစိန္ကို လိုက္သၾားေတာ့လည္း့ မရႀိဘူးလိုႛ ေဴပာလိုက္တာေဳကာင့္ မိသားစုဝင္ေတၾ စိတ္ပူေနတာဴဖစ္ပၝတယ္။

မစုစုေႎၾးဟာ ႓ပီးခဲ့တဲ့ ႎိုဝင္ဘာလ ၁၃ရက္ေနႛက ဗဟန္း႓မိႂႚနယ္ ဴမရိပ္ညိႂ ေဟာ္တယ္နားမႀာ လႁံ့ေဆာ္ေရး စာတမ္းေတၾ ခဵိတ္ဆၾဲစဥ္မႀာ တဴခားလူငယ္ေတၾနဲႛအတူ အဖမ္းခံခဲ့ရတာဴဖစ္ပၝတယ္။ ပထမက သူႛကို ဗဟန္းရဲစခန္းမႀာ ထားတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမႀာ အင္းစိန္ကို ပိုႛလိုက္ေဳကာင္း ေထာင္ဝင္စာပစၤည္း ပိုႛလိုႛရေဳကာင္း သတင္းရတာေဳကာင့္ ဒီဇင္ဘာလ ၁ ရက္ေနႛက အင္းစိန္ကို လိုက္သၾားခဵိန္မႀာ ပၝဆယ္မဵား ထားခၾင့္ရခဲ့ေဳကာင္း လူခဵင္းေတၾႚခၾင့္ရဖိုႛ ေနာက္တေနႛ ခဵိန္းဆိုခဲ့ေဳကာင္း မစုစုေႎၾးရဲ့ အစ္မဴဖစ္သူနဲႛ အင္းစိန္ကို လို္က္ပၝသၾားသူက ေဴပာဴပပၝတယ္။

မစုစုေႎၾးနဲႛပတ္သက္႓ပီး ဘယ္မႀာေရာက္ေနတယ္ဆိုတာ စံုစမ္းေနေဳကာင္း၊ ဳကံ့ဖၾံႚအဖၾဲႚဝင္တေယာက္ရဲ့ အိမ္မႀာ ထားတယ္လိုႛ ဳကားေပမဲ့ ဘယ္အိမ္လည္း ဆိုတာ မသိေသးေဳကာင္း NLD လူငယ္ အဖၾဲႚဝင္ တဦးဴဖစ္တဲ့ မပပကလည္း ေဴပာဴပပၝတယ္။

ကိုထင္ေကဵာ္နဲႛပတ္သက္႓ပီး သူႛကို ဖမ္းထားတယ္ဆိုတဲ့ ပန္းပဲတန္းရဲစခန္းကို ဒီဇင္ဘာ ၁၃ရက္ မေနႛကသၾားခဲ့သူ ကုန္ေစဵးႎႁန္းကဵဆင္းေရးအတၾက္ ႓ပီးခဲ့တဲ့ ေဖေဖာ္ဝၝရီလ သိမ္႒ကီးေစဵး ဆႎၬဴပပၾဲမႀာပၝဝင္သူ ကိုသိန္းေအာင္ဴမင့္ကို RFAမႀ ဦးတင္ေအာင္ခိုင္က ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းထားပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔