ႎိုင္ငံေရး အကဵဥ္းသား ဘယ္ေဴပာင္းသၾားမႀန္း စံုစမ္းမရ

အကဵဥ္းခဵခံထားရတဲ့ အဲန္အယ္လ္ဒီ လူမႁအေထာက္အကူဴပႂ ေကာ္မတီဝင္ သံုးေရာင္ဴခယ္အဖၾဲႚက ကိုစိန္လိႁင္ကို ေဖေဖာ္ဝၝရီ ၅ ရက္ ဒီကေနႛလာေတၾႚဖိုႛ အင္းစိန္ေထာင္ အာဏာပိုင္ေတၾက မိသားစုကို မႀာထားေပမဲ့ ဒီကေနႛ သၾားေတၾႚတဲ့အခၝ အင္းစိန္ေထာင္မႀာ မရႀိေတာ့ပဲ ေဴပာင္းေ႟ၿႚလိုက္႓ပီလိုႛ သိရ႓ပီး ဘယ္ေထာင္ကို ပိုႛလိုက္မႀန္းမသိ ဴဖစ္ေနတယ္လိုႛ မိသားစုဝင္ေတၾက ေဴပာပၝတယ္။
2010-02-05
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ဴမန္မာႎိုင္ငံတဝန္း အကဵဥ္းေထာင္မဵား တည္ရႀိရာဴပ ေဴမပံုတၾင္  အင္းစိန္ေထာင္ကို အနီေရာင္ အမႀတ္အသား ဴပထားပၝသည္။ (Map: AAPP)
ဴမန္မာႎိုင္ငံတဝန္း အကဵဥ္းေထာင္မဵား တည္ရႀိရာဴပ ေဴမပံုတၾင္ အင္းစိန္ေထာင္ကို အနီေရာင္ အမႀတ္အသား ဴပထားပၝသည္။ (Map: AAPP)
(Map: AAPP)

ဒီကေနႛ အင္းစိန္္ေထာင္ကို ေရာက္သၾားတဲ့ ကိုစိန္လိႁင္ရဲ့ မိသားစုဝင္တဦးက RFA ကို အခုလို ေဴပာပၝတယ္။

“ကဵေနာ္သၾားတယ္၊ ကဵေနာ္ ေတၾႚခၾင့္စာေတၾ ဘာေတၾ တင္လိုက္တယ္၊ သူတိုႛက ဴပန္ကဵ လာတဲ့အခၝကဵေတာ့ မရႀိေတာ့ဘူးတဲ့၊ ေဖေဖာ္ဝၝရီ ၂ ရက္ေနႛက ည ၂ နာရီေလာက္ မႎၩေလးကို ထုတ္လိုက္႓ပီးတဲ့ သူတိုႛ ေဴပာလိုက္တယ္၊ ေဴပာေတာ့ အဲ့ဒၝနဲႛ ကဵေနာ္က ဴပန္ခဵလာတာ၊ မႎၩေလးေထာင္ကို ကဵေနာ္ ဆက္ဳကည့္ေတာ့ မႎၩေလးေထာင္ကလည္း သူတိုႛ မသိဘူးတဲ့ အဝင္အထၾက္ကို၊ ဘယ္ကိုေရာက္တယ္ဆိုတာ မသိရေသးဘူး၊ မေနႛကေတာ့တဲ့ မႎၩေလးေထာင္ကေန႓ပီးေတာ့ ဘယ္ကိုပိုႛလိုက္လဲ ေတာ့မသိဘူး၊ မႎၩေလး ေထာင္မႀာေတာ့ မရႀိေတာ့ဘူးလိုႛ ေဴပာတယ္၊ အသိတေယာက္က ေဴပာလိုက္တယ္၊ ဘယ္ပိုႛတယ္ ဘာရယ္ဆိုတာ မေဴပာတတ္ဘူး၊ မႎၩေလးဆိုေပမဲ့ မႎၩေလးတိုင္း တတိုင္းတည္းမႀာ အမဵား႒ကီး ရႀိတယ္ေလ၊ သူတိုႛပိုႛမဲ့ ေနရာေတၾက ဘယ္ကိုပိုႛမယ္ဆိုတာေတာ့ မသိဘူး ကဵေနာ္တိုႛလည္း အဲ့ဒၝကဵေတာ့။ ”

ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားေတၾကို အကူအညီေပးခဲ့တဲ့ ကိုစိန္လိႁင္၊ လိႁင္႓မိႂႚနယ္ အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီ အဖၾဲႚခဵႂပ္ အဖၾဲႚဝင္ ကိုေ႟ၿဂဵိႂးနဲႛ ေဒၞဴမင့္ဴမင့္စိုးတိုႛ သံုးဦးကို မတရားအသင္း ဆက္သၾယ္မႁနဲႛ အင္းစိန္ေထာင္ အထူးတရား႟ံုး က ဇန္နဝၝရီလ ၁၃ ရက္ေနႛမႀာ ေထာင္ဒဏ္ သံုးႎႀစ္စီ ဴပစ္ဒဏ္ ခဵမႀတ္ခဲ့ပၝတယ္။

ကိုစိန္လိႁင္ဟာ ၁၉၉၀ ခုႎႀစ္တံုးကလည္း စစ္ခံု႟ံုးက ေထာင္ဒဏ္ အဴပစ္ေပးခံခဲ့ရ႓ပီး ေထာင္ထဲမႀာ ၁၂ ႎႀစ္ေလာက္ ေနခဲ့ရသူ ဴဖစ္ပၝတယ္။

၂၀၀၇ ခုႎႀစ္ ေ႟ၿဝၝေရာင္ သံဃာ့လႁပ္ရႀားမႁ ကာလတုန္းကလည္း စစ္အစိုးရ အာဏာပိုင္ေတၾက သူႛကို ၂ ရက္ဳကာ ေခၞ႓ပီး စစ္ေဆးခဲ့ပၝေသးတယ္။ အဲ့ဒီလို စစ္ေဳကာေရးနဲႛအကဵဥ္းေထာင္ထဲမႀာ ႎႀစ္ေပၝင္းမဵားစၾာ ေနခဲ့ရတဲ့ အတၾက္ေဳကာင့္ အသက္ ၅၄ ႎႀစ္ရႀိ႓ပီးဴဖစ္တဲ့ ကိုစိန္လိႁင္ဟာ ကဵန္းမာေရး အားနည္းေနတာေဳကာင့္ နယ္ေဝးေထာင္ကို ေဴပာင္းလိုက္တဲ့အေပၞ မိသားစုက စိတ္ပူေနတယ္လိုႛ ေဴပာပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔