ကမၻာ့အမ်ိဳးသမီးေရးရာ သံအမတ္ ျမန္မာျပည္ လာမည္

ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးေရးရာ သံအမတ္ႀကီး Catherine Russell ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ေမလ ၁၁ရက္က ေန ၁၉ ရက္အထိ သြားေရာက္လည္ပတ္မွာ ျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္အစိုးရ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနက မေန႔က သတင္းထုတ္ျပန္ပါတယ္။

ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးေရးရာ သံအမတ္ႀကီး Catherine Russell ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ေမလ ၁၁ရက္က ေန ၁၉ ရက္အထိ သြားေရာက္လည္ပတ္ မွာ ျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္အစိုးရ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနက မေန႔က သတင္းထုတ္ျပန္ပါတယ္။

ခရီးစဥ္အတြင္း ျမန္မာအစိုးရအဖြဲ႔အျပင္၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြ၊ စြန္႔ဦးတီထြင္ သူေတြ၊ စာနယ္ဇင္းသမားေတြ၊ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ လူငယ္ေတြ၊ နည္းပညာနယ္ပယ္က အမ်ိဳးသမီးေတြ၊ ျပည္တြင္းမွာ ေနရာေျပာင္းေရႊ႕ရသူေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံုမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

အဲသလိုေတြ႔ဆံုရာမွာ က်ား၊ မ ခြဲျခားအႏိုင္က်င့္မႈ၊ အမ်ိဳးသမီးေတြနဲ႔ စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ လံုျခံဳေရးႀကိဳးပမ္းမႈေတြမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕က႑၊ လာမယ့္ေရြးေကာက္ပြဲ စတဲ့အေၾကာင္းအရာေတြကို ေဆြးေႏြး မယ္လို႔ သတင္းထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။