မႎၨေလး႓မိႂႛနဲႛ ကေလး႓မိႂႛမႀာ ေစတနာရႀင္ေတၾ သစ္ပင္စိုက္ပဵိႂး

သဘာ၀ပတ္ဝန္းကဵင္ ထိန္းသိမ္းေရးေနႛ အထိမ္းအမႀတ္အဴဖစ္ ပတ္ဝန္းကဵင္ စိမ္းလန္းစိုေဴပေရးအတၾက္ မႎၨေလး႓မိႂႛက စာနယ္ဇင္းအသိုင္းအဝိုင္း၊ ေရႀႛေနအသိုင္းအဝိုင္းနႛဲ ပုဂၢလိကေကဵာင္းေတၾက ေကဵာင္းဆရာေတၾဟာ ဘုန္းေတာ္႒ကီးေကဵာင္းနဲႛ သီလရႀင္ေကဵာင္းေတၾမႀာ အရိပ္ရ အသီးစားသစ္ပင္ေတၾကို ဒီကေနႛ ကိုယ့္အစုနဲႛကိုယ္ လိုက္လံ စိုက္ပဵိႂးခဲ့ဳကတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။
2010-06-05
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ရန္ကုန္႓မိႂႚ ဆင္ေဴခဖံုးရႀိ ေရခန္းေဴခာက္႓ပီး ပတ္ဳကားအက္ေနေသာ ေရကန္တခု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
ရန္ကုန္႓မိႂႚ ဆင္ေဴခဖံုးရႀိ ေရခန္းေဴခာက္႓ပီး ပတ္ဳကားအက္ေနေသာ ေရကန္တခု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

မႎၨေလး႓မိႂႛ ၆၂ လမ္းက သီလရႀင္ စာသင္ေကဵာင္းအတၾင္းမႀာ မႎၨေလးက စာနယ္ဇင္းအဖၾဲႛက သရက္ပင္၊ ပိႎၮဲပင္ စတဲ့ အရိပ္ရ အသီးစား သစ္ပင္ေတၾ စိုက္ပဵိႂးခဲ့ဳကပၝတယ္။ ဒၝနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး မႎၨေလး႓မိႂႛက စာေရးဆရာ ဦးေကဵာ္ရင္ဴမင့္ကို အာအက္ဖ္ေအက ဆက္သၾယ္ ေမးဳကည့္ခဲ့ပၝတယ္။

ဦးေကဵာ္ရင္ဴမင့္။    ။“႓ပီးခဲ့တဲ့ ေမလလယ္က မႎၨေလး႓မိႂႛက သိပ္ကိုပူတဲ့အတၾက္ေဳကာင့္မိုႛ လူေတၾ အမဵား႒ကီးေသဳကတယ္။ အဲဒၝဟာက သတိေပးသလို ဴဖစ္သၾား႓ပီ။ ဒၝေဳကာင့္မိုႛ မႎၨေလးမႀာရႀိတဲ့ စာေပပညာရႀင္ေတၾ စု႓ပီးေတာ့ စိမ္းေရာင္စို အက္တစ္ပတီ ဆိုတာေလး လုပ္ပၝတယ္။ ကဵေနာ္တိုႛခဵင္း အလႀႃေငၾေတၾ ထည့္ဳကတယ္။ ေနာက္တခုက ဴခံပိုင္ရႀင္ေတၾကလည္း သစ္ပင္ေတၾ လႀႃဳကတယ္။ သီလရႀင္ေကဵာင္းတိုႛ ဘုန္း႒ကီးေကဵာင္းတိုႛမႀာ စားပင္၊ သီးပင္၊ သရက္ပင္လိုမဵိႂးကို ဦးစားေပး႓ပီး စိုက္ဳကတာပၝဗဵ။ ဘာေဳကာင့္လဲဆိုရင္ ဘုန္း႒ကီးေကဵာင္းတိုႛ သီလရႀင္ေကဵာင္းတိုႛက သစ္ပင္ေတၾကို ထိန္းသိမ္းေပးႎုိင္တယ္။ ကဵေနာ္တိုႛက ရပ္ကၾက္ထဲတိုႛ လမ္းေဘးတိုႛ စိုက္ရင္ မေတာ္တဆ လမ္းခဵဲႛတာတိုႛ ေရေဴမာင္းတူးတာတိုႛနဲႛ သစ္ပင္ေတၾ ထပ္ပၝသၾားမႀာ စိုးလိုႛေလ”

ဒီလႁပ္ရႀားမႁကေန လူထုအားလံုး သစ္ပင္ေတၾစိုက္ဖိုႛ လိုအပ္ပံုနဲႛ ရႀိ႓ပီးသားအပင္ေတၾကို မခုတ္ဴဖစ္ေအာင္ အသိတရားရေစဖိုႛလည္း ရည္ရၾယ္တယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။

အလားတူသစ္ပင္စိုက္ပဵႂိးတဲ့ လႁပ္ရႀားမႁကို စစ္ကိုင္းတိုင္း ကေလး႓မိႂႛမႀာလည္း စာေပခဵစ္သူအဖၾဲႛက ဦးေဆာင္႓ပီး နည္းပညာတကၠသိုလ္ ပတ္ဝန္းကဵင္မႀာ အရိပ္ရ၊ အ႒ကီးဴမန္တဲ့ အပင္ေတၾ စိုက္ပဵိႂးေနတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။ သစ္ပင္ေတၾ အေရးပၝ လိုအပ္ေနတာေဳကာင့္ အားလံုးဝိုင္းဝန္း စိုက္ပဵိႂးထိန္းသိမ္းဖိုႛ လိုအပ္ေဳကာင္း စာေပခဵစ္သူအဖၾဲႛ ဦးေဆာင္ဆရာေတာ္က မိန္ႛဳကားပၝတယ္။

“ဂလိုဘယ္-ဝမ္းမင္းကို တဘက္တလမ္းက ကုစားဳကေတာ့ေပၝ့။ သူတိုႛတာဝန္လိုႛ ေဴပာ႓ပီး မလုပ္ဘဲေနရင္ ကိုယ္ပဲပူမႀာေလ ဒကာ႒ကီး။ ကိုယ္လုပ္စရာရႀိတာ လုပ္ရံုပဲ။ သစ္ပင္ရဲႛတန္ဖိုးကေတာ့ အထူး ေဴပာစရာမလိုဘူး ဒကာ႒ကီး။ နားခိုစရာ အရိပ္မရႀိရင္ေတာ့ ဒုကၡေရာက္ဳကမႀာပဲ။ အမဵားက တန္ဖိုးကို သိ႓ပီးေတာ့ သဘာ၀ပတ္ဝန္းကဵင္ ထိန္းသိမ္းဖိုႛကေတာ့ ေဴပာဳကတာပဲ။ ဒၝေပမယ့္ လိုက္နာတဲ့သူေတၾ၊ ဝိုင္းဝန္း လုပ္တဲ့သူေတၾ အရမ္း နည္းေနတယ္။ ပူတာပဲ ေဴပာတယ္၊ ရာသီဥတု ေဖာက္ဴပန္တာကိုပဲ ေဴပာဳကတယ္၊ အေဳကာင္းတရားကို မသိဳကဘူး။ အဲဒီေတာ့ အေဳကာင္းကို သိ႓ပီးရင္ ပူဴခင္း ဆိုတဲ့ ဆိုးကဵိႂးကေန လၾတ္ေဴမာက္ဳကမယ္။ အဲဒၝေဳကာင့္ သစ္ပင္ေတၾ စိုက္ပဵိႂးထိန္းသိမ္းဖိုႛ လိုတယ္ဆိုတာကို ေဴပာခဵင္ပၝတယ္”

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔