အေူခခံဥပဒေ ူပန်လည်သုံးသပ်ဖိုႛ ဇိုမီအမဵိြးသားကြန်ဂရက် တိုက်တြန်း

၂၀၁၀ ေ႟ြးကောက်ပြဲ မတိုင်မီမြာ ၂၀၀၈ ဖြဲႚစည်းပုံ အေူခခံဥပဒေကို ူပန်လည်သုံးသပ်ပေးဖိုႛ၊ သုံးသပ်တာ မရြိရင် ေ႟ြးကောက်ပြဲမြာ ဝင်ရောက် ပၝဝင်မြာ မဟုတ်ဘူးလိုႛ ူပည်ပအေူခစိုက် ဇိုမီအမဵိြးသားကြန်ဂရက် ZNC (LA) က ေုကညာခဵက် ထုတ်ူပန်ပၝတယ်။
2009-10-28
အီးမေးလ်
မှတ်ချက်ပေးပါ
Share
ပုံနှိပ်ပါ
အေူခခံဥပဒေကို ထောက်ခံမဲပေးုကဖိုႛ လြံႚဆော်သော ဆိုင်းဘုတ်၊ ပိုစတာမဵားကို စစ်အစိုးရက ဤကဲ့သိုႛ ပြဲလမ်းအခမ်းအနားမဵားူဖင့် ူပလြုပ်ကာ ဆ္ဋိံခံယူပြဲ ကဵင်းပ္ဘပီး ဖြဲႚစည်းပုံ အေူခခံဥပဒေကို ၂၀၀၈ ခိုံြစ်တြင် အတည်ူပခြဲ့ပၝသည်။ (Photo: AFP)
အေူခခံဥပဒေကို ထောက်ခံမဲပေးုကဖိုႛ လြံႚဆော်သော ဆိုင်းဘုတ်၊ ပိုစတာမဵားကို စစ်အစိုးရက ဤကဲ့သိုႛ ပြဲလမ်းအခမ်းအနားမဵားူဖင့် ူပလြုပ်ကာ ဆ္ဋိံခံယူပြဲ ကဵင်းပ္ဘပီး ဖြဲႚစည်းပုံ အေူခခံဥပဒေကို ၂၀၀၈ ခိုံြစ်တြင် အတည်ူပခြဲ့ပၝသည်။ (Photo: AFP)
AFP

စစ်အစိုးရအနေနဲႛ ဒီမိုကရေစီ နည်းလမ်းမကဵပဲ ရေးဆြဲခဲ့တဲ့ ဖြဲႚစည်းပုံကို ူပန်လည်ူပင်ဆင်ဖိုႛလိုေုကာင်း၊ ဒၝမြ မဟုတ်ရင် မိမိတိုႛပၝတီအနေနဲႛ ၂၀၁၀ ူပည့ိံြစ် ေ႟ြးကောက်ပြဲမြာ ပၝဝင်မြာ မဟုတ်ေုကာင်း အောက်တိုဘာ ၂၄ ရက် နေႛစြဲနဲႛ ေုကညာခဵက်ကို ကိုးကား္ဘပီး ZNC (LA) က ကိုစစိံိုင်က ခံိုံြမ်သုန် ခဵင်းသတင်းဌာနကို ေူပာုကားပၝတယ်။

ဇိုမီအမဵိြးသား ကြန်ဂရက်စ်ကို ၁၉၈၈ ခိုံြစ်က တည်ထောင်ခဲ့တာ ူဖစ်္ဘပီး ကနေႛအထိ အမဵိြးသားဒီမိုကရေစီ အဖြဲႚခဵြပ်၊ ရြမ်းတိုင်းရင်းသားမဵား ဒီမိုကရေစီပၝတီ၊ မြန်အမဵိြးသား ဒီမိုကရက်တစ် တပ်ဦး၊ ရခိုင် ဒီမိုကရေစီအဖြဲႚခဵြပ် စတဲ့ ိံိုင်ငံရေး ပၝတီတေနြဲႛ ပူးပေၝင်း လြပ်ရြားနေဆဲအဖြဲႚ ူဖစ်ပၝတယ်။

ဇိုမီအမဵိြးသား ကြန်ဂရက်ပၝတီကို ဦးပူကဵင်ရြင်းထန်က ဦးဆောင်န္ဘေပီး အေူခခံဥပဒေကို အစိုးရက ူပန်လည်သုံးသပ် ပေးရင် ၂၀၁၀ ေ႟ြးကောက်ပြဲမြာ ဝင်ရောက် ယြဉ်ူပိြင်ဖိုႛ အဆင်သင့် ရြိတယ်လိုႛ ဆိုပၝတယ်။

ဇိုမီအမဵိြးသား ကြန်ဂရက်ပၝတီက လြတ်တော်အမတ် ၂ ဦးဟာ ၁၉၉၀ ူပည့ိံြစ် ေ႟ြးကောက်ပြဲမြာ ခဵင်းူပည်နယ် တြန်းဇံနဲႛ တီးတိန် မဲဆ္ဋိံနယ်ေူမ ၂ ခုမြာ ေ႟ြးကောက်ပြဲ အိံိုင်ရခဲ့ပၝတယ်။

ကွန်မင့်များ (0)
Share
ဆိုက်တခုလုံးသို့