မိခင္မဲ့ရင္ေသၾးေလး ဘယ္သူဳကည့္ေပးမလဲ?

2007-09-19
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

jimmy_nilar_family_A_200px.jpg
သမီးငယ္ေလး ေနဳကည္မင္းယုကို ေထၾးပိုက္ထားသည့္ ၈၈မဵိႂးဆက္ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္မဵား ဴဖစ္ေသာ ကိုဂဵင္မီ ေခၞ ကိုေကဵာ္မင္းယုမႀာ အာဏာပိုင္မဵား ဖမ္းဆီးခဵႂပ္ေႎႀာင္ထားဴခင္း ခံေနရ႓ပီး မိခင္ မနီလာသိန္းမႀာ မ႓ပီးေသးေသာ တိုင္းဴပည္တာဝန္မဵား ဆက္လက္ထမ္းေဆာင္ရန္ တိမ္းေရႀာင္ေနရပၝသည္။ (Photo: RFA)

ဴမန္မာႎိုင္ငံက ဒီမိုကေရစီလႁပ္ရႀားသူ မိဘမဵားမႀ ေမၾးဖၾားလာ႓ပီး ဖခင္က အာဏာပိုင္မဵား ဖမ္းဆီးထားတာ ခံေနရခဵိန္၊ မိခင္ကလည္း ဆက္လက္ လႁပ္ရႀားႎိုင္ဖိုႛအတၾက္ အဖမ္းမခံရေအာင္ တိမ္းေရႀာင္ေဴပးလၿားေနရခဵိန္မႀာ သူတုိႛရဲ့ လသားအ႟ၾယ္ သမီးငယ္ေလးကို ဘယ္သူမဵား ဳကည့္ေပးမႀာလဲလိုႛ ေမးခၾန္းေခၝင္းစဥ္တပ္႓ပီး အဲလီးယက္ ဘိုင္နမ္က ေဆာင္းပၝးတပုဒ္ ေရးလိုက္ပၝတယ္။

မိခင္မဲ့ကေလးကုိ ဘယ္သူဳကည့္ေပးမႀာလဲဆုိတဲ့အေမးကုိ ေဆာင္းပၝးရႀင္ ေမးခၾန္းထုတ္ထားဴခင္းကေတာ့ ဴမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအေရး ေဆာင္႟ၾက္ေနသူေတၾ ေပးဆပ္ရတဲ့ ဘဝအေဴခအေနေတၾ ေပၞလၾင္ေအာင္ တင္စား ေဖာ္ဴပလုိက္တာပၝ။ ဳသဂုတ္လ ၂၁ ရက္ေနႛက ကုိမင္းကုိႎုိင္အပၝအဝင္ ၈၈မဵႂိးဆက္ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ ၁၃ ဦးကို အာဏာပုိင္ေတၾက ထိန္းသိမ္းလိုက္ခဵိန္မႀာ ကုိဂဵင္မီ ပၝသၾားခဲ့ပၝတယ္။

ကုိဂဵင္မီမရႀိေပမဲ့ ဳသဂုတ္လ ၂၂ရက္ေနႛက ရန္ကုန္မႀာ စတင္ဴပတဲ့ ဆႎၬဴပပၾဲကုိ မနီလာသိန္း ဦးေဆာင္ ပၝဝင္ခဲ့ပၝတယ္။ မနီလာသိန္းေနာက္ကုိ အဲဒီေနႛကပဲ ဖမ္းမဲ့သူေတၾက လုိက္ေနပၝ႓ပီ။ သမီးေလးကုိ ရင္ဝယ္ပိုက္႓ပီး မနီလာသိန္း တိမ္းေရႀာင္ခဲ့ပၝတယ္။ ဒၝေပမဲ့ တရက္ႎႀစ္ရက္အတၾင္းမႀာပဲ သမီးငယ္နဲႛ အတူေနလုိႛမဴဖစ္ေတာ့ဘူးဆုိတာ သိလာရပၝတယ္။ ဖမ္းဆီးမဲ့သူေတၾေနာက္က ထပ္ခဵပ္မကၾာ လုိက္ေနတာကုိ ေဴပးေနရတဲ့ဘဝဟာ ဳကမ္းတမ္းလၾန္းလႀပၝတယ္။ ဒီဘဝမဵႂိးဟာ ေလးလသားကေလးငယ္နဲႛ မသင့္ဘူးဆုိတာ လက္ခံပၝတယ္။ ဒၝေဳကာင့္ပဲ သမီးေလးကုိ ကုိဂဵင္မီရဲ့ မိခင္အိမ္ကုိေပးလုိက္ရတယ္လုိႛ မနီလာသိန္းက ေဴပာဴပပၝတယ္။

ဒၝေဳကာင့္ေဆာင္းပၝးရႀင္ေမးခၾန္းထုတ္ထားတဲ့ မိခင္မဲ့ကေလးကုိ ဳကည့္ေနရသူဟာ ကုိဂဵင္မီရဲ့မိခင္ဴဖစ္ေနပၝ႓ပီ။ ကုိဂဵင္မီရဲ့မိခင္ ေဒၞအမာႌၾန္ႛက အခုလုိေဴပာဴပပၝ တယ္။

ေဒၞအမာႌၾန္ႛ။ ။ “ေဴမးေလးကေတာ့ ကဵမဒီမႀာ ထမင္းတုိက္ေ႔ကးတယ္။ ထမင္းပဲ မနက္ည ထမင္းေ႔ကးေတာ့ ကေလးက ခံသာတာေပၝ့ေလ။ ဒၝေပမဲ့ ညမို္းခဵႂပ္လာ႓ပီဆိုရင္ေတာ့ သူရႀာတာေပၝ့ အေဖအေမကုိ။ ငိုတာေပၝ့ ဘယ္လုိမႀမေနဘူး။ ဒီလုိပဲေခဵာ့သိပ္ေနရတာပဲ၊ ကေလးက တအားငိုတယ္ေလ ညဖက္ဆုိလုိႛရႀိရင္။”

ကုိဂဵင္မီရဲ့မိခင္ ေဒၞအမာႌၾန္ႛ ေဴပာဴပေနတာပၝ။ ေဒၞအမာႌၾန္ႛရဲ့အသံေနာက္မႀာ ငိုေနတဲ့ ကေလးငယ္ရဲ့အသံသဲ့သဲ့ကုိ ဳကားေနရပၝတယ္။ ဒီတိပ္ေခၾကုိ ဖၾင့္ဴပေတာ့ တိမ္းေရႀာင္ေနတဲ့ ေနရာကေန မနီလာသိန္းက အခုလုိေဴပာဴပပၝတယ္။

မနီလာသိန္း။ ။ “သူညအိပ္ခဵိန္မႀာ ငိုေ႔ကးေနမယ္ဆိုတာ ဘယ္သူမႀမေဴပာလည္း ကဵမသိပၝတယ္။ ဘာဴဖစ္လုိႛ လည္းဆုိေတာ့ ကဵမသမီးေလးက စေမၾးကတည္းက အရမ္းႎုိႛကုိမက္တယ္။ ေမၾးဖၾားတဲ့ ဆရာဝန္႒ကီးေတာင္မႀ အရမ္းအံ့ဳသတယ္။ သူႛကုိေမၾးတဲ့အခဵိန္မႀာ သူႛဴခင္းကေလးထဲကုိ ဴပန္ထည့္လုိႛမရဘူး။ အေမနဲႛပဲေနခဵင္တယ္၊ ကဵမ ေအာ္ပေရးရႀင္း လုပ္ထားတဲ့အခဵိန္မႀာ ကဵမပက္လက္ ႎုိႛတိုက္ရတာေပၝ့ေနာ္။ ေတာက္ေလ႖ာက္ မုိးလင္းတဲ့အထိ ကဵမရင္ခၾင္ထဲမႀာပဲ ဘယ္ဖက္ညာဖက္ ေဴပာင္း႓ပီး ႎုိႛကုိ အ႒ကိမ္႒ကိမ္အဖန္ဖန္စုိႛ႓ပီး ကေလးက အိပ္ေပဵာ္သၾားတယ္ေပၝ့ေနာ္။ အဲလုိမဵႂိးကဵမ သမီးေလးက ကဵမရဲ့ႎုိႛကုိ အရမ္းမက္တယ္ အဲလုိအခဵိန္မႀာေပၝ့ေနာ္၊ ညဖက္ေရာက္ရင္ သမီးေလးဟာ ႎုိႛငံု႓ပီးမႀ အိပ္တတ္တယ္။ ႎုိႛေတၾ ဆာေလာင္႓ပီး ကဵမသမီးေလး ငိုေ႔ကးေနမယ္ဆုိတဲ့ဟာကုိ ကဵမတကယ္ကုိ သတိရတယ္။ သတိရတုိင္းလည္း စိတ္မေကာင္းဘူးေပၝ့ေနာ္။ ”

ကေလးမိခင္တဦးအေနနဲႛ ကေလးနဲႛခၾဲ႓ပီးေနရတဲ့ဘဝဟာ အရႀင္လတ္လတ္ ငရဲခံေနရတဲ့ ဘဝမဵႂိးပၝလုိႛ ဆိုပၝတယ္။

မနီလာသိန္း။ ။ “ကဵမသမီးေလးကုိ ၂၇ ရက္ေနႛမႀာ ဴပန္႓ပီးေတာ့အေမတုိႛဆီ ပုိႛလုိက္တဲ့အခဵိန္မႀာေပၝ့ ကဵမ ေတာ္ေတာ္ ေဳကေဳကကၾဲကၾဲ ခံစားရတဲ့အခဵိန္ေပၝ့ေနာ္။ ကဵမရဲ့ဘဝမႀာ အေဳကကၾဲဆံုးခံစားရတဲ့ ေနႛဆုိရင္လည္းမမႀားပၝဘူး။ အဲလုိမဵႂိးေပၝ့ သမီးေလးကုိပုိႛ႓ပီးတဲ့ေနာက္ပုိင္းမႀာ ကဵမခံစားရတဲ့ အရာက ကဵမႎုိႛရည္ေတၾ အရမ္းတင္းတယ္ ႎုိႛေတၾခဲ႓ပီး ကဵမဖဵားတယ္။ အဲလုိဖဵားေနေပမဲ့ တေနႛကုိတ႒ကိမ္ သူငယ္ခဵင္းေတၾက အရမ္းတုိက္တၾန္းမႁေဳကာင့္ ကဵမညၟစ္တယ္။ ဘာဴဖစ္လုိႛ မညၟစ္ခဵင္လည္းဆုိေတာ့ ကဵမသမီး အရမ္း႒ကိႂက္ႎႀစ္သက္တဲ့ အရာတခုကုိ ကဵမဟာ သၾန္ပစ္လုိက္ ရတယ္။ အဲလုိသၾန္ပစ္လုိက္တဲ့အခဵိန္မႀာ ကဵမဟာအရမ္းခံစားရတယ္။ သမီး႒ကိႂက္ႎႀစ္သက္တဲ့ ႎုိႛခဵႂိကုိ တုိက္ေ႔ကးခၾင့္မရပဲ ဒီႎုိႛေတၾကုိညၟစ္ထုတ္႓ပီးေတာ့ လၿင့္ပစ္လုိက္ရတဲ့အရာဟာ ကဵမမႀာ အေတာ္ကုိ ရင္နင့္ေနေအာင္ အရမ္းခံစားေနရပၝတယ္။”

RFA ။ ။ “အခုခံစားေနရတဲ့ခံစားမႁက အ႟ုိးစၾဲေအာင္ ရင္ထဲရႀိေနတဲ့ ႎုိင္ငံေရးခံယူခဵက္အတၾက္ ေနာင္တဆုိတာမဵႂိးေရာ ရခဲ့ဘူးပၝသလား။”

မနီလာသိန္း။ ။ “ကဵမ ေနာင္တ မရပၝဘူး။ အဲဒၝဘာေဳကာင့္လည္းဆု္ိေတာ့ ကဵမသမီးေလးလုိပဲ အ႟ၾယ္မေရာက္တဲ့ ကေလးသူငယ္ေတၾေပၝ့ေနာ္၊ ကဵမတုိႛႎုိင္ငံမႀာ အနာဂတ္မဲ့ေနတဲ့ ကေလးသူငယ္ေတၾရဲ့ မဵက္ႎႀာကုိ ကဵမဴပန္ဴမင္႓ပီး၊ အားဴပႂ႓ပီး ကဵမရဲ့ ခရီးကုိ ကဵမဆက္ခဲ့ရတာပၝ။ မိဘမဲ့ကေလးေတၾ၊ အိပ္ခဵ္အုိင္ဗၾီ မိဘမဲ့ကေလးေတၾ၊ လမ္းေဘးမႀာေရာက္ေနတဲ့ ပလတ္စတစ္ေကာက္ေနတဲ့ ကေလးေတၾ၊ ဒီကေလးေတၾရဲ့အနာဂတ္္မဲ့ေနတယ္။ ဒီကေလးေတၾ ဘာေဳကာင့္ အနာဂတ္္မဲ့ေနလဲ။ ဒီစနစ္ဆုိး႒ကီးမႀာ ဒီကေလးေတၾဟာ အနာဂတ္္ေတၾ ေပဵာက္ေနဳကတယ္။ ဒီစနစ္ဆိုးကုိ ေတာ္လႀန္ဖုိႛအတၾက္ ကဵမတုိႛမႀာ တာဝန္အမဵား႒ကီးရႀိတယ္။ အဲဒီအတၾက္ ကဵမဟာ ကဵမသမီးေလးကုိထားရစ္႓ပီး မ႓ပီးဆံုးေသးတဲ့ခရီးတခုကုိ ခရီးဆက္ခဲ့ရတာပၝ။”

အမိမဲ့ကေလးကုိ ဘယ္သူဳကည့္မႀာလည္းလုိႛ ေမးခၾန္းထုတ္ခဲ့သူ ေဆာင္းပၝးရႀင္ အဲလီယက္ ဘိုင္နန္ဟာ ၂၀၀၆ ခုႎႀစ္ကုန္ပုိင္းက မနီလာသိန္းနဲႛ ရန္ကုန္မႀာ ေတၾႚဆံုခဲ့ဖူးတယ္လုိႛ ဆုိပၝတယ္။ အဲဒီအခဵိန္က မနီလာသိန္းဟာ ၁၉၉၆ခုႎႀစ္ ေကဵာင္းသား လႁပ္ရႀားမႁမႀာ ေထာင္၁၀ႎႀစ္ အဴပစ္ေပးခံရ႓ပီး ဴပန္လၾတ္လာစ ဘဝတူ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ ကုိဂဵင္မီကုိ လက္ထပ္႓ပီး အခု လူႛေလာကထဲကုိ ေရာက္ေနတဲ့ သမီးေလးကုိလၾယ္ထားရတဲ့ အခဵိန္လုိႛဆိုပၝတယ္။ မနီလာသိန္းရဲ့ ငယ္႟ၾယ္မႁအခဵိန္ ၁၀ႎႀစ္ဟာ မ႖တဴခင္းကင္းစၾာ ေထာင္ထဲမႀာပဲ ကုန္လၾန္ခဲ့ရပၝတယ္။ ေထာင္ထဲကအေတၾႚအဳကံႂေတၾကုိ ေမးမိတဲ့အေဳကာင္း မနီလာသိန္းက သူတုိႛဇနီးေမာင္ႎႀံ အတိတ္ကုိ အခဵိန္ကုန္ခံ႓ပီး မေတၾးေတာ့ပဲ ယံုဳကည္မႁကုိပဲ အနာဂတ္္မႀာ ထားေတာ့မယ္လုိႛ ေဴပာပၝတယ္။ ဒီယံုဳကည္မႁေဳကာင့္ သူတုိႛလင္မယားႎႀစ္ေယာက္ ေထာင္ထဲကုိ အခဵိန္မေ႟ၾး ဴပန္ေရာက္ႎုိင္တယ္ဆုိတာ သိေနတယ္လုိႛ မနီလာသိန္းရဲ့ ေဴပာဴပခဵက္ေတၾကုိ ေဆာင္းပၝးမႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

“မနီလာသိန္းခင္ဗဵား၊ ေဆာင္းပၝးရႀင္ေမးထားတဲ့ အမိမဲ့ကေလးကုိ ဘယ္သူဳကည့္မႀာလဲ ဆိုတဲ့ေမးခၾန္းကုိေရာ မနီလာသိန္းကုိယ္တုိင္အေနနဲႛေကာ ဘယ္လုိအေဴဖေပးမႀာလဲခင္ဗဵ။”

မနီလာသိန္း။ ။ “ကဵမသမီးေလးအတၾက္ မိခင္ေကာင္းတေယာက္ အခုအခဵိန္မႀာ မပီသႎုိင္ဘူးေလ။ စနစ္ဆုိးေတၾ မေပဵာက္မခဵင္းေတာ့ ဒီခရီးဳကမ္းရဲ့ဒဏ္ကုိ သမီးေလးကခံေနရမႀာပဲ၊ အဲဒၝဘာဴဖစ္လုိႛလဲဆုိေတာ့ ကုိဂဵင္မီနဲႛ ကဵမ မနီလာသိန္းရဲ့ ရင္ေသၾးေလးဴဖစ္ေနတဲ့အတၾက္ ဒီဒဏ္ေတၾကုိ သမီးေလး ေတၾႚဳကံႂ ရမယ္ဆုိတဲ့ အရာမဵႂိးကုိ ကဵမတုိႛေတၾးထား႓ပီးသား၊ အဲဒီအတၾက္လည္း သမီးေလးဟာ တေနႛေနႛ တခဵိန္ခဵိန္မႀာ ကဵမတုိႛအေပၞမႀာ နားလည္ေပးႎုိင္လိမ့္မယ္လုိႛ ကဵမယံုဳကည္တယ္။”

မိခင္မဲ့ကေလး ဘယ္သူဳကည့္ေပးမလဲဆိုတဲ့ ေဆာင္းပၝးကို အေဴခဴပႂ႓ပီး RFAမႀ ဦးတင္ေအာင္ခိုင္က ကာယကံရႀင္ မိခင္ရင္းကို ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္း တင္ဴပထားတာဴဖစ္ပၝတယ္။ ဒီလို အဴဖစ္သနစ္ကို ရင္နင့္စရာ ရင္ဖၾင့္ရႀာတဲ့ မိခင္ကိုယ္တိုင္ရဲ့ အသံကိုလည္း နားေထာင္ႎိုင္ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔