ပညာေရးမူၾကမ္း စုိးရိမ္ဖုိ႔မလုိဟု ေက်ာင္းသားေတြေျပာ

2015-02-21
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

ေက်ာင္းသားနဲ႔ NNER ပညာေရးကြန္ရက္တို႔ ေတာင္းဆိုထားတဲ့ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒ ျပင္ဆင္ခ်က္ထဲက အခ်က္တခ်ိဳ႕နဲ႔ပတ္သက္လို႔ လူထုၾကားစိုးရိမ္မႈျဖစ္ေအာင္ ေရးသားေျပာဆိုမႈ ေတြရွိေနပါတယ္။

ေက်ာင္းအမ်ိဳးအစား သတ္မွတ္ခ်က္ထဲမွာ "အျခားဘာသာေရးအဖြဲ႔ အစည္းမ်ားမွဖြင့္လွစ္ထားေသာ ပညာေရးေက်ာင္းမ်ား" ဆိုတာနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ဗုဒၶဘာသာမဟုတ္တဲ့ ဘာသာျခားေတြရဲ႕ဘာသာေရး ဆိုင္ရာေက်ာင္းေတြ ေပၚေပါက္လာေတာ့မလားဆိုတဲ့အခ်က္နဲ႔ မိခင္ဘာသာအေျချပဳ သင္ၾကားေရးဆိုတဲ့ အခ်က္ေတြအေပၚ ေဝဖန္ေျပာဆိုေနတာပါ။

ဒီအေၾကာင္းနဲ႔ပတ္သက္လို႔ RFA ဝိုင္းေတာ္သား ကိုေနရိန္ေက်ာ္ တင္ျပထားပါတယ္။

ေက်ာင္းသားနဲ႔ NNER ပညာေရး ကြန္ရက္တို႔ ေတာင္းဆိုထားတဲ့ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒ ျပင္ဆင္ဖို႔ အခ်က္ေတြထဲက တခ်ိဳ႕အခ်က္ေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ျပည္သူေတြၾကားမွာ ဒြိဟျဖစ္ေနတာေတြရွိသလို၊ ဘာသာေရးအရအထင္ျမင္မွားၿပီး ေဝဖန္ေရးသားေျပာဆိုတာေတြ ရွိေနပါတယ္။

အ့ဲဒီလို ေဝဖန္ေနတဲ့အခ်က္ေတြထဲမွာ အဓိကအခ်က္က ေက်ာင္းအမ်ိဳးအစား သတ္မွတ္ခ်က္ဆိုတဲ့ မူလဥပေဒရဲ႕ ပုဒ္မ (၆) အခန္း ၃၄ ကျပဌါန္းခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ မူလဥပေဒမွာ ေက်ာင္းအမ်ိဳးအစား ၉ မ်ိဳးသတ္မွတ္ထားၿပီး အ့ဲဒီထဲမွာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္းေတြကိုလည္း ဒီဥပေဒအရ အက်ံဳးဝင္ဖို႔ထည့္သြင္းထားပါတယ္။ အဲ့ဒီအခန္းမွာ "အျခားဘာသာေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွဖြင့္လွစ္ ထားေသာပညာေရးေက်ာင္းမ်ား" ပါ ဒီဥပေဒနဲ႔အကံ်ဳးဝင္ရမယ္လို႔ ေက်ာင္းသားေတြနဲ႔ NNER ပညာေရး ကြန္ရက္က ထည့္သြင္းလိုက္ပါတယ္။

ဒီအခ်က္ေၾကာင့္ ဘာသာျခားေတြရဲ႕ ဘာသာေရးေက်ာင္းေတြ အသီးသီး ေပၚေပါက္လာေတာ့မယ္ ဆိုၿပီး ေရးသားေျပာဆိုတာေတြ ရွိေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီအခ်က္ကိုထည့္သြင္းလိုက္တဲ့ NNER ပညာေရး ကြန္ရက္က ဆရာမေဒၚသူသူမာကို ေမးၾကည့္ေတာ့

မသူသူမာ။               ။မူလ သူတို႔ျပဌါန္းထားတဲ့ ဥပေဒေတြကို အခန္း ၆ ပုဒ္မ ၃၄ မွာ ေက်ာင္းအမ်ိဳးအစားထဲမွာ (က) ကေန(စ်)ေပါ့ေလ၊ ၉ ေက်ာင္းေပါ့ေနာ္၊ ၉ ေက်ာင္းမွာ က်မတို႔က (ည)ကိုထည့္လိုက္တာကိုး၊ ၁ဝ ေက်ာင္းျဖစ္ သြားေအာင္ေလ၊ ဥပမာ ဘုန္ေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္းေတြကိုက်ေတာ့ ခြင့္ျပဳမယ္ဆိုရင္ လက္တေလာမွာ လည္း တကယ္တမ္းက ခရစ္ယာန္ေက်ာင္းေတြဆိုလည္း ပညာေရးေက်ာင္းေတြပါတယ္၊ ဘာသာေရး သီးသန္႔ေက်ာင္းကို ေျပာတာမဟုတ္ဘူးေပါ့ေနာ္၊ အဲ့ဒါဆိုရင္ သူတို႔ေတြဆီမွာတက္ေနတဲ့ ကေလးေတြက်ေတာ့ ဥပေဒက အကာအကြယ္မေပးေတာ့ဘူးေပါ့၊ ပညာသင္ဖို႔အခြင့္အလမ္းက ဆံုးရံႈးသြားတယ္၊ ဆိုလိုခ်င္တာက အသိအမွတ္ျပဳဖို႔က မရွိေတာ့ဘူးေလ၊ သူ႔မူဝါဒအရ အခြင့္အလမ္းမေပးထားဘူး၊ ဥပေဒအရ မကာကြယ္ေပးဘူး ဆိုလို႔ရွိရင္ အသိအမွတ္ျပဳတဲ့ေနရာမွာ ျပႆနာရွိတယ္ေလ၊ က်မတို႔ အေျခခံတဲ့ ဒီမိုကရက္တစ္ပဲ လူမႈေရးတရားမွ်တမႈ ရွိရမယ္၊ လူ႔အခြင့္အေရးကို ေလးစားလိုက္နာရမယ္ဆိုရင္္၊ ဒါဆိုရင္ တျခားေက်ာင္းေတြကိုက်ေတာ့ အသိအမွတ္ျပဳ ၿပီး ဒီေက်ာင္းေတြက်ေတာ့ ဘာလို႔အသိအမွတ္မျပဳတာလဲလို႔ ေမးခြန္းထုတ္ရမယ္၊ ကေလးေတြ တန္းတူရည္တူ သင္ယူႏိုင္တဲ့အခြင့္အလမ္းကို ပိတ္ပင္လိုက္တာပဲ၊ ခုနကအမ်ိဳးသားေရးကိုေရွ႕ထုတ္ၿပီး ဘာသာေရးနဲ႔ ျပႆနာက စတာေလ၊ အမွန္က က်မတို႔က ကေလးေတြအားလံုးတန္းတူ ပညာသင္ၾကားခြင့္က ဘယ္ေက်ာင္းကရသင့္တယ္ ဆိုတဲ့ အယူအဆကိုပဲေျပာတာ၊ က်မတို႔က ဘ.က မွာမွရရမယ္၊ အစိုးရေက်ာင္းမွာမွ ရရမယ္ အဲ့လိုမ်ိဳးမဟုတ္ ဘူးေလ၊ ဘယ္ေက်ာင္းကိုသြားသြား ကေလးေတြက ပညာသင္ဖို႔အခြင့္အလမ္း ရွိကိုရွိရမယ္၊ အဲ့ဒီေတာ့ က်မတို႔က အဲ့ဒီအခ်က္နဲ႔ ညီမွ်ေအာင္ထည့္တယ္၊ အခုက်မတို႔ ပညာေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြ ဘာေတြသြားလုပ္တဲ့အထဲမွာ ခဝဲၿခံ မ်က္မျမင္ေက်ာင္းဆိုလို႔ရွိရင္ ခရစ္ယာန္သာသနာက ဖြင့္ထားတာပဲ၊ သူတို႔ဆိုလို႔ရွိရင္ ေက်ာင္းသားေတြအမ်ားႀကီး ကို ခြင့္ျပဳတယ္၊ သူတို႔ေက်ာင္းေတြက ဒီေပၚလစီရဲ႕ေအာက္မွာ မရွိဘူး၊ ဒီဥပေဒက သူတို႔ကို အသိအမွတ္မျပဳထား ဘူးဆိုေတာ့ အဲ့ဒါဆို ဒါမတရားဘူးေလ၊ အနိမ့္ဆံုး ဥပမာကိုျပတာ၊ ဒါေပမယ့္ သူတို႔အဆင္ျမင့္ ပညာေရးေတြေပးႏိုင္တယ္၊ သူတို႔က ဘာသာေရးကို သင္ေနတာမဟုတ္ဘူး၊ မ်က္စိမျမင္တဲ့ကေလးေတြအတြက္ သခ်ၤာေတြသင္ေပးတယ္၊ သိပၸံေတြသင္ေပးတယ္၊ ပထဝီေတြသင္ေပးတယ္၊ သမိုင္းေတြသင္ေပးတယ္၊ အဂၤလိပ္ စာေတြသင္ေပးတယ္၊ လူမႈေရးဘာသာရပ္ေတြ သင္ေပးတယ္၊ ေနာက္တျခား လက္မႈပညာေတြသင္ေပးတယ္၊ အဲ့ဒီေတာ့ လူတစ္ေယာက္ လူပီပီသသနဲ႔ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းထဲမွာဝင္ေရာက္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ဒီပညာေရးေက်ာင္းေတက လုပ္ေပးေနတာေလ၊ ေက်ာင္းသူေတြကို ပံ့ပိုးေပးေနတာေလ၊ အဲ့ဒီေတာ့ က်မတို႔ကေတာ့ ဥပေဒအရ မွ်တမႈရွိရမယ္၊ လူတစ္ဦးခ်င္းနဲ႔ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ တန္ျပန္မႈေတြကို ေလးစားလိုက္နာတဲ့ ဥပေဒေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ိဳးေတာ့ျဖစ္ရမွာပဲ၊ အဲ့ဒီေတာ့ အဲ့အေပၚမွာ က်မတို႔က အေျချပဳတည္တာကိုး၊ NNER က ၄ ခ်က္ကိုကိင္စြဲတယ္ေလ၊ အဖဲြ႔အစည္းဂုဏ္သိကၡာ၊ လူ႔အဖြဲ႔ရယ္၊ လူမႈေရးတရားမွ်တမႈနဲ႔ လြတ္လပ္ခြင့္ေပါ့ေနာ္၊ ဆိုေတာ့ က်မတို႔က အဲ့ဒီလိုစံသက္မွတ္ခ်က္ထားၿပီး ေနတက္တဲ့စနစ္တရပ္ကို က်မတို႔ ေဖာ္ေဆာင္ခ်င္တာကိုး၊ အဲ့ဒီေတာ့ က်မတို႔က ဘယ္သူ႔ဘယ္သူမွ မနစ္နာတဲ့ဟာကို ေဖာ္ထုတ္တယ္၊ နစ္နာတဲ့သူကိုလိုက္ရွာတယ္၊ အဲ့နစ္နာတဲ့လူေတြအားလံုး မွ်မွ်တတလုပ္ေပးတယ္ဆိုေတာ့ က်မတို႔ အဲ့ရႈ႕ေထာင့္ကလုပ္တာ။

ဘာသာေရးသက္သက္ သင္ေပးတဲ့ေက်ာင္းေတြအေနနဲ႕ ဒီဥပေဒနဲ႕အက်ံဳးမဝင္တဲ့ အေၾကာင္းကိုလည္း ဒီမိုကေရစီပညာေရး ဦးေဆာင္ေကာ္မတီဝင္တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ဗကသမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ တြဲဘက္အတြင္းေရးမွဴး ကိုမင္းေသြးသစ္က ရွင္းျပပါတယ္။

ကိုမင္းေသြးသစ္။                  ။က်ေနာ္တို႔ လႊတ္ေတာ္ကိုတင္ဖို႔ ေရးဆြဲလိုက္တဲ့ ဥပေဒမူၾကမ္းထဲမွာက်ေတာ့ အခန္း ၁၃ မွာ ေက်ာင္းအမ်ိဳးအစားဆိုတဲ့ အခန္းထဲမွာ က်ေနာ္တို႔ တစ္ခုထပ္ထည့္ထားတယ္၊ တျခားဘာသာေရးေက်ာင္း မဟုတ္တဲ့ ပညာေရးကိုသင္တဲ့ေက်ာင္းေတြေပါ့၊ ဒီဥပေဒအက်ံဳးဝင္တယ္ေပါ့၊ က်ေနာ္တို႔ဆိုလိုခ်င္တာက ဘာသာေရးကိုအေျချပဳၿပီး သင္တဲ့ေက်ာင္းမဟုတ္ပဲနဲ႔ ပညာေရးကိုသင္တဲ့ေက်ာင္းေတြ က်ေနာ္တို႔ ဗုဒၶဘာသာဆိုလို႔ ရွိရင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္းပါမယ္၊ ခရစ္ယာန္ေက်ာင္းေတြမွာ ဆိုလို႔ရွိရင္ ပညာေရးကိုပဲ ပညာဒါန အေနန႔ဲသင္တဲ့ေက်ာင္းေတြကိုပဲ ဆိုလိုတယ္၊ တကယ္လို႔ ဘာသာေရးကိုသင္မယ္ဆိုရင္ ဒီဥပေဒနဲ႔ အက်ံဳးမဝင္ဘူး၊ အဲ့ဒီေတာ့ ပုဒ္မ ၃၈ (က) မွာက်ေတာ့ ဘာသာေရးကို အေျချပဳၿပီးသင္တဲ့ေက်ာင္းေတြက ဒီဥပေဒနဲ႔မသက္ဆိုင္ဘူး၊ အက်ံဳးမဝင္ဘူးဆိုတာကို က်ေနာ္တို႔ တိတိက်က်ျပဌါန္းထားတယ္၊ အဲ့ဒီေတာ့ မိဘျပည္သူေတြ စိုးရိမ္ပူပန္ေနတဲ့ ကိစၥေတြက ျဖစ္လာမွာမဟုတ္ပါဘူး၊ တျခားဘာသာေက်ာင္းေတြမွာ ပညာေရးကိုသင္တဲ့ေက်ာင္းပဲ အက်ံဳးဝင္ တာျဖစ္တယ္၊ ဘာသာေရးကိုသင္တဲ့ေက်ာင္း ဒီဥပေဒအရ လံုးဝအက်ံဳးမဝင္ပါဘူး။

ဒြိဟျဖစ္ေနတဲ့ ေနာက္အခ်က္တစ္ခုကေတာ့ မိခင္ဘာသာအေျချပဳ သင္ၾကားစနစ္ဆိုတဲ့ကိစၥပါ။ ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ လို႔ တခ်ိဳ႕က ေက်ာင္းသားေတြအေနနဲ႔ တိုင္းရင္းသားဘာသာစကား တစ္ခုခုကို အပိုေဆာင္းသင္ရေတာ့မယ္လို႔ ယူဆေနၾကသလို၊ တခ်ိဳ႕ကလည္း ျမန္မာစာ၊ ျမန္မာစကားမတြင္ က်ယ္ေတာ့မွာ၊ နိုင္ငံတကာသံုးအဂၤလိပ္စာ အဂၤလိပ္စကားမတတ္ေတာ့မွာကို စိုးရိမ္ေနတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒီအခ်က္နဲ႔ပတ္သက္လို႔ ေဒၚသူသူမာက အခုလို ရွင္းျပပါတယ္။

မသူသူမာ။               ။က်မတို႔ႏိုင္ငံမွာ ဘာသာစကား ၁၃၅ မ်ိဳးရွိတယ္လို႔ ေျပာထားတယ္ေပါ့ေနာ္၊ ဒါေပမယ့္ အိႏၵိယဆိုလို႔ရွိရင္ ၁၉ဝ ေက်ာ္ရွိတယ္၊ က်မတို႔ဆီမွာက ဘာသာစကားေပၚလစီ မရွိဘူးေလ၊ ဘာသာစကားမူ ဝါဒေပါ့၊ တကယ္လို႔ အိႏိၵယမွာ သူတို႔ဆီမွာလည္း ဒီျပႆနာကို ေျဖရွင္းဖို႔အတြက္ ဘာသာစကားမူဝါဒ ထားၿပီးေတာ့ လုပ္တယ္၊ သူတို႔ွဆီမွာဆို ရံုးသံုးဘာသာစကားက အခုဆိုရင္ အိႏၵိယမွာ ၁၉ မ်ိဳးေတာင္ရွိတယ္၊ က်မတို႔မွာ ရံုးသံုး ဘာသာစကားက ျမန္မာျဖစ္တယ္၊ အဲ့ဒီေတာ့ က်မတို႔က လူမ်ိဳးေရးဝါဒျဖစ္တယ္၊ အဲ့ဒါေတာ့ ပဋိပကၡကိုဦးတည္ တာေပါ့ေနာ္၊ ေနာက္တစ္ခုက ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ ရပိုင္ခြင့္ဆံုးရံႈးတာေပါ့ေနာ္၊ ဘာသာစကားေတြ ဆံုရံႈးသြား တာအမ်ားႀကီး၊ ေနာက္တစ္ခုက သင္ၾကားေရးမွာလည္း အခက္အခဲျဖစ္တယ္ေလ၊ သူနားလည္တဲ့စကားနဲ႔ သူစၿပီးေတာ့ သင္ၾကားခြင့္မရတဲ့အတြက္ ဥပမာ ကရင္လိုေျပာတဲ့ကေလးက သူကဗမာလိုပဲ လာသင္လို႔ရွိရင္ အစ္ကိုအစ္မက ဗမာလိုေျပာေနတယ္၊ တကယ္လို႔ကေလးက ကရင္လိုပဲနားလည္ရင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ၊ အဲ့ဒီေတာ့ ကေလးက ပထမဆံုး ေက်ာင္းဝင္တဲ့ႏွစ္ေတြမွာ သူရင္းႏွီးလာတာက သူ႔အိမ္ကေျပာတဲ့စကားပဲေလ၊ သူ႔အိမ္က ကရင္လိုေျပာရင္ သူ ကရင္လိုပဲနားလည္တာေပါ့ေနာ္၊ မြန္လိုေျပာရင္ မြန္လိုပဲနားလည္တယ္၊ ဒါေပမယ့္ ပညာေရးေပၚလစီကက်ေတာ့ စာသင္တဲ့အခါ ဘာကိုမ႑ိဳင္ျပဳၿပီး သင္ၾကားမလဲဆိုတာ က်မတို႔က ဗမာစကားနဲပပဲေျပာတယ္ေလ၊ အဲ့ဒီေတာ့ ဗမာဆိုစကားဆို သူမတက္ဘူး၊ သူဗမာစကားမတက္တဲ့အတြက္ သင္ၾကားေရးဟာ ဒုကၡျဖစ္သြာတဲ့အတြက္ က်မတို႔အခုနကေျပာတဲ့ ေက်ာင္ထြက္ႏႈန္းေတြ တအားမ်ားတာ အဲ့ဒီေဒသေတြမွာေလ၊ ဥပမာ သူငယ္တန္းအပ္ဆိုလို႔ရွိရင္ ေက်ာင္းအပ္တဲ့ရာသီမွာေတာ့ တရြာလံုးနီးပါး မိဘ လာအပ္သြားတာေပါ့ေနာ္၊ တကယ္တမ္း မူလတန္းၿပီးလားဆိုေတာ့ မၿပီးဆံုးဘူး၊ ပထမတန္းၿပီးဆိုလို႔ရွိရင္ ကေလးေတြက ေက်ာင္းမွာမရွိေတာ့ဘူးေလ၊ နားမွမလည္တာ ပထမတစ္ခ်က္က၊ သူ႔အတြက္ အခက္အခဲရွိ တယ္ေလ၊ သူေမြးကတည္းကေျပာတဲ့စကားက ကရင္ေလ၊ ဒါေပမယ့္ အသက္ ၅ ႏွစ္မွာ ေက်ာင္းတက္ေတာ့ သင္ၾကားေတာ့ ဗမာလိုသင္တာေလ၊ ဖတ္စာအုပ္ေတြကလည္း ဗမာလိုျပဌါန္းတယ္၊ တြဲၿပီးသံုးတဲ့စကားကလည္း ဗမာလိုသံုးတာေလ၊ အဲ့ဒီေတာ့ ဘယ္လိုမွအမီမလိုက္ႏိုင္ဘူး၊ ကေလးကသင္ၾကားေရးမွာ မလိုက္ႏိုင္ဘူး၊ အဲ့မွာဆံုး ရံႈးသြားရၿပီတစ္ခု သူ႔မွာ၊ ေနာက္တစ္ခုကက်ေတာ့ တိုင္းရင္းသားေတြ ရပိုင္ခြင့္ေခၚမလား၊ ကိုယ္ပိုင္ေပါ့ေနာ္၊ ဒီရပိုင္ခြင့္ကလည္း ဆံုးရံႈးတယ္၊ က်မတို႔ ဗမာေတြက ေမြးကတည္းက ကိုယ့္ရဲ႕ အခြင့္အေရးကရတယ္၊ ေပၚလစီ ကလည္း ဗမာကိုပဲ အသားေပးထားတာဆိုေတာ့ က်မတို႔က အဲ့ဒါက သူတို႔မွာ ဆံုးရံႈးမႈေတြျမင္တယ္၊ ဒါေၾကာင့္ က်မတို႔က ၃ ဘာသာသင္မူဝါဒကို က်မတို႔ကအႀကံေပးတာ၊ မိခင္ဘာသာစကား၊ ႏိုင္ငံသံုးဘာသာစကား၊ ႏိုင္ငံ တကာသံုးစကားဆိုၿပီး အဲ့ဒါေတာ့ လႊမ္းမိုးဘာသာစကားေပါ့၊ တစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာ လႊမ္းမိုးထားတာက ဗမာစကား က ႏိုင္ငံသံုးစကားျဖစ္လာတာေပါ့၊ ႏိုင္ငံသံုးဘာသာစကားက အဂၤလိပ္စာေပါ့၊ တခ်ိဳ႕က ဥပမာအားျဖင့္ တရုတ္ေပါ့၊ တရုတ္စာတက္ေနတဲ့သူက သူ႔ဘာသာတရုတ္စာ ဖိက်က္ၿပီးသင္ရင္လည္း သူ႔ရဲ႕ ဘာသာစကားက အဲ့ေက်ာင္းမွာ အမ်ိဳးမ်ိဳး သင္ခ်င္လည္းသင္တယ္၊ အဲ့ဒါေတြက ေက်ာင္းရဲ႕လုပ္ပိုင္ခြင့္ေအာက္မွာလည္း က်မတို႔က ကိုယ့္ေပၚလစီကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ျပဌါန္းပိုင္ခြင့္ကလည္း လုပ္သင့္တယ္လို႔ သေဘာထားတာေပါ့ေလ၊ ဒါေတြက က်မတို႔ အမ်ားႀကီးလုပ္ရမွာေပါ့ေနာ္။

ကိုမင္းေသြးသစ္ကလည္း အခုလိုေျပာျပပါတယ္။

ကိုမင္းေသြးသစ္။                  ။မိခင္ဘာသာစကား အေျချပဳသင္ၾကားေရးဆိုတဲ့ အခ်က္ပါတာေပါ့၊ အဲ့ဒီအခ်က္က ဗမာက ရွမ္းဘာသာစကား လိုက္သင္ရမယ္လို႔ အဲ့လိုေတာ့မဆိုလိုဘူး၊ အဓိက က်ေနာ္တို႔ ေျပာခ်င္တာက ပညာ သင္ၾကားေရးရဲ႕ နားလည္တဲ့ဘာသာစကား မိခင္ဘာသာစကားဆိုတာ အိမ္မွာ သူတို႔ေမြးကတည္းက ေျပာလာတဲ့ ဘာသာစကားေပါ့၊ က်ေနာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာက တိုင္ရင္းသားက ၁၃၅ မ်ိဳးရွိတယ္၊ ေနာက္တစ္ခါ ရန္ကုန္နဲ႔ အလွမ္းနီး တဲ့ေနရာေတြမွာေတာင္မွ ဗမာစကားနားမလည္ႏိုင္တဲ့ ကေလးေတြရွိတယ္ေပါ့၊ အဲ့ဒီေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ဒီဘာသာ စကားကို မီဒီယံၾကားခံဘာသာစကားအေနနဲ႔ က်ေနာ္တို႔ တစ္ႏိုင္ငံလံုးက သင္ရိုးမူေဘာင္ခ်ထားတဲ့ ဒီသင္ရိုး မူေဘာင္ကိုေတာင္မွ သူ႔ရဲ႕မိခင္ဘာသာစကားနဲ႔ သင္ၾကားေရးကိုေျပာတာ၊ ဒါေၾကာင့္ ကေလးက မူလတန္းမွာ ၆ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း မိခင္ဘာသာစကား အသံုးျပဳၿပီး သင္ၾကားရမယ္၊ အလယ္တန္းမွက်ေတာ့ ၄ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းသင္ၾကားရမယ္ ၊ အထက္တန္းနဲ႔ တကၠသိုလ္မွာက်ေတာ့ ဒါေတြမပါေတာ့ပဲနဲ႔ ရံုးသံုးဘာသာစကားျဖစ္တဲ့ ျမန္မာဘာသာစကား နဲ႔ ႏိုင္ငံတကာသံုးဘာသာစကားျဖစ္တဲ့ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကို အထက္တန္းနဲ႔ တကၠသိုလ္မွာ အဲ့ႏွစ္ခုပဲ သင္ေတာ့မယ္၊ ဒါသင္ၾကားေရးစနစ္ထဲမွာမွ ဒီလိုပံုစံနဲ႔သင္တာက ကေလးေတြအတြက္ နားလည္မႈအလြယ္ဆံုး ဘာသာစကားျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ပါ။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ေျပာရရင္ ေက်ာင္းသားနဲ႔ NNER ပညာေရးကြန္ရက္က ေတာင္းဆိုေနတဲ့ ဒီမိုကေရစီ ပညာေရးဥပေဒေၾကာင့္ ဘာသာျခားေတြရဲ႕ ဘာသာေရးသင္ေက်ာင္းေတြ ေပၚေပါက္လာမွာမဟုတ္ သလို၊ နိုင္ငံသားအားလံုးအတြက္ ကုိယ့္ေမြးရာပါ ဘာသာစကားေတြနဲ႕ ဝိဇၹာ၊ သိပၸံ ဘယ္ပညာကိုမဆို လြယ္လြယ္ကူကူ နားလည္သင္ယူခြင့္ရၿပီး တကယ့္ပညာတတ္ေတြ ျဖစ္လာေအာင္ေဆာင္ရြက္တာလို႔ ေျပာၾကပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔