တုိင္းရင္းသားေဒသက ကေလးေတၾရဲ ့ ကဵန္းမာေရး အေဴခအေန

တုိင္းရင္းသားေဒသနဲ ့ အထူးသဴဖင့္ တုိက္ပၾဲ ဴဖစ္ပၾားေနတဲ့ ေဒသေတၾက ကေလးေတၾရဲ ့ ကဵန္းမာေရး အေဴခအေန အေတာ္ ဆုိးဝၝး ေနပၝတယ္။ ကေလးေတၾရဲ ့ အာဟာရ ဴပတ္လပ္မႁနဲ ့ ေရာဂၝ အေဴခအေနေတၾနဲ ့ ပတ္သက္႓ပီး ေလ့လာ သုေတသန ဴပႂခဲ့တဲ့ ဂဵၾန္ေဟာ့ပ္ကင္း တကၠသုိလ္က ေဒၝက္တာ ခရစ္ ေဘယာရဲ ့ေဴပာဴပခဵက္ကုိ တင္ဴပထားပၝတယ္။
2010-06-23
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ  •  ဴမန္မာႎုိင္ငံ လူဦးေရရဲႚ ၅၀ % ဟာ တုိင္းရင္းသားေတၾဴဖစ္


  • တုိင္းရင္းသားေဒသ နဲႛ နယ္စပ္ေဒသေတၾမႀာ ကဵမ္းမာေရးအေဴခအေနဆုိးဝၝး


  • တုိက္ပၾဲ ဴဖစ္ပၾၝးေနတဲ့ အရပ္ မႀာ အဆုိးဆုံးဝၝးဆုံးဴဖစ္


  • ဴမန္မာႎုိင္ငံ အေရႀဘက္ဴခမ္း ကရင္နဲႛ ရႀမ္းဴပည္နယ္အတၾင္း အသက္ ၅ ႎႀစ္ေအာက္ ကေလး တေထာင္မႀာ ၂၄၀ ေယာက္ ေသဆုံး


  • ကေလးအမဵားစု ငႀက္ဖဵားေရာဂၝနဲႛ ေသဆုံး


  • ကမ ၲာ့ ေဴမဴမႂပ္မုိင္းဒဏ္ အမဵားဆုံးသင့္တဲ့ ေဒသထဲမႀာ ရႀမ္းဴပည္နယ္ပၝဝင္ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔