ဘဂႆလားေဒ့ရႀ္ႎုိင္ငံ ဒုကၡသည္စခန္းမႀ ကေလးမဵား အာဟာရဴပတ္လပ္

ဘဂႆလားေဒ့ရႀ္ႎုိင္ငံ ဒုကၡသည္ စခန္းထဲက ရုိဟင္ဂဵာ ကေလးငယ္ေတၾဟာ ဆိုးဆုိးဝၝးဝၝး အာဟာရ ဴပတ္လပ္ေန႓ပီး အေရးေပၞ အေဴခအေန ဴဖစ္ေနပၝတယ္။ လူ ့အခၾင့္အေရး အတၾက္ ေဆာင္ရၾက္ေနတဲ့ ေဒၝက္တာ ရစ္ခဵတ္ ဆုိလမ္ရဲ ့ ေလ့လာ ေတၾ ့ရႀိခဵက္ကုိ တင္ဴပထားပၝတယ္။
2010-06-23
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ  • ဘဂႆလားေဒ့ရႀ္ႎိုင္ငံ ဒုကၡသည္စခန္းက ရုိဟင္ဂဵာကေလးငယ္ ၁၈ % ဆုိးဆုိးဝၝးဝၝး အာဟာရ ဴပတ္လပ္ေန


  • ၁၅ % ထက္ေကဵာ္ရင္ အင္မတန္ စုိးရိမ္ရတဲ့ အေရးေပၞအေဴခအေနလုိ ့ ကမၲာ့ ကဵန္းမာေရးအဖၾဲႛက သတ္မႀတ္


  • ဆုိမားလီယားလုိ ကမ ၲာ့ အဆုိးဝၝးဆုံး အငတ္ေဘး ဳကံႂေနရတဲ့ ေဒသမႀာ ကေလးေတၾ အာဟာရ ဴပတ္လပ္မႁ ၂၀ % ရႀိကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔