အရပ္သားအုပ္ခ်ဳပ္ေရးျဖစ္ႏုိင္မလား

ႏုိ၀င္ဘာေရြးေကာက္ပြဲျပီးရင္ အရပ္သား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆီ ျမန္မာျပည္ ျပန္ေရာက္ႏုိင္မလားဆုိတဲ့အေပၚ ၀ါရွင္တန္ျမိဳ ့မွာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။ႏုိ၀င္ဘာေရြးေကာက္ပြဲျပီးရင္ အရပ္သား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆီ ျမန္မာျပည္ ျပန္ေရာက္ႏုိင္မလားဆုိတဲ့အေပၚ ျမန္မာ့အေရး လွဳပ္ရွားသူေတြ၊ အထင္ကရ ပညာရွင္ေတြ နဲ ့ကၽြမ္းက်င္သူေတြက အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ၀ါရွင္တန္ျမိဳ ့မွာ ေအာက္တုိဘာလ ၂၀ရက္ေန ့မွာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။