၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ကုလသမဂၢသေဘာထား

ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံ က်င္းပေနခ်ိန္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီး ဦးဥာဏ္၀င္းနဲ ့ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္တုိ ့ရဲ ့ ေျပာဆုိခ်က္ေတြကုိ တင္ျပထားပါတယ္။အေမရိကန္ႏုိင္ငံ နယူးေရာက္ျမိဳ ့မွာ ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံ က်င္းပေနခ်ိန္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံက ေရြးေကာက္ပြဲနဲ ့ပတ္သက္ျပီး ျမန္မာ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီး ဦးဥာဏ္၀င္းနဲ ့ ကုလသမဂၢအေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္တုိ ့ရဲ ့ ေျပာဆုိခ်က္ေတြကုိ တင္ျပထားပါတယ္။