က်န္းမာေရးနဲ႔ လူ ့အခြင့္အေရး

ျမန္မာနို္င္ငံ အေရွ႕ဖက္နဲ႔ ေတာင္ဖက္ေဒသေတြမွာ ကေလးနဲ႔ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ့ က်န္းမာေရး အဆိုးဝါးဆံုး အေျခအေနကို ေရာက္ေနပါတယ္။ျမန္မာနို္င္ငံ အေရွ႕ဖက္ျခမ္းနဲ႔ ေတာင္ဖက္ျခမ္းေဒသေတြမွာ ကေလးနဲ႔ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ့ က်န္းမာေရး အဆိုးဝါးဆံုး အေျခအေနကို ေရာက္ေနေၾကာင္း က်န္းမာေရးနဲ႔ လူ ့အခြင့္အေရး အစီရင္ခံစာမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဗန္ေကာက္ျမိဳ ့မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ေမးျမန္းခ်က္ေတြကုိ တင္ျပထားပါတယ္။