ေခတ္ေလးေခတ္ ေတာ္လွန္ေရးသမား သခင္အုန္းျမင့္

အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ေမရီလန္းျပည္နယ္မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ သခင္အုန္းျမင့္ အမွတ္တရ အခမ္းအနားအေၾကာင္း တင္ျပထားပါတယ္။လြတ္လပ္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈေခတ္၊ ဖဆပလေခတ္၊ မဆလေခတ္နဲ ့ ဒီမိုကေရစီ ႀကိဳးပမ္းမႈေခတ္ စတဲ့ ေခတ္ ေလးေခတ္လံုးမွာ အဖိႏွိပ္ခံ ျပည္သူဘက္က ျပတ္ျပတ္သားသား ရပ္တည္ၿပီး လမ္းျပဦးေဆာင္ခဲ့တဲ့ မ်ဳိးခ်စ္ပုဂၢိဳလ္ထဲမွာ သခင္အုန္းျမင့္လည္း တေယာက္ အပါအဝင္ ျဖစ္ပါတယ္။ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ေမရီလန္းျပည္နယ္မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ သခင္အုန္းျမင့္ အမွတ္တရ အခမ္းအနားအေၾကာင္း တင္ျပထားပါတယ္။