នាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន

កម្ពុជា​បន្ត​ប្ដេជ្ញា​ប្រឆាំង​ជំងឺ​គ្រុន​ចាញ់​ទោះ​អត្រា​នៃ​ការ​កើត​ជំងឺ​នេះ​ថយ​ចុះ​ក្ដី

កម្ពុជា​ប្រកាស​ប្ដេជ្ញា​បង្កើន​ការ​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​ខ្ពស់ ប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំង​ជំងឺគ្រុនចាញ់ ក្នុង​ឱកាស​ប្រារព្ធ​ទិវា​គ្រុនចាញ់​ពិភពលោក នៅ​ថ្ងៃ​ទី២៥ ខែ​មេសា ខាង​មុខ។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល