ជ្រូក​ដឹក​តាម​រ៉ឺម៉ក​ពី​វៀតណាម

​ពលរដ្ឋ​​និង​សង្គមស៊ីវិល​ថា ក្រសួង​កសិកម្ម​បរាជ័យ​ទប់ស្កាត់​នាំ​ជ្រូក​មាន​ជំងឺ​ចូល​ពី​វៀតណាម

ការ​អះអាង​បែប​នេះ ដោយសារ​ពួកគេ​មើល​ឃើញ​ថា អាជ្ញា​ធរមាន​សមត្ថកិច្ច​តាម​ព្រំដែន​កម្ពុជា​-​វៀតណាម​នៅតែ​លួចលាក់​នាំ​ជ្រួក​ចូល​មក​កម្ពុជា​តាម​ច្រក​របៀង​នៅ​ពេល​យប់។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល