រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​សុខាភិបាល លោក ម៉ម ប៊ុនហេង នៅ​ក្នុង​ពិធី​សម្ពោធ​អគារ​ក្រសួង​បរិស្ថាន កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៥ ខែ​កុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០១៦។

ក្រសួង​​ព្រមាន​ចាត់​ការ​ផ្លូវច្បាប់​លើ​ម្ចាស់​ហ្វេសប៊ុក​ដែល​នាំ​ចូល​និង​លក់​ផលិតផល​គ្មាន​ចុះ​បញ្ជិកា

ក្រសួង​សុខាភិបាល ព្រមាន​ចាត់វិធានការ​ផ្លូវច្បាប់ ចំពោះ​ម្ចាស់​គណនី​ហ្វេសប៊ុក ចំនួន ១៧ ដែល​បាន​នាំចូល​ផ្សព្វផ្សាយ និង​លក់​នូវ​ផលិតផល​បំប៉ន​សុខភាព​ផ្លូវ​ភេទ និង​វីតាមីន​ជំនួយ​សុខភាព ដែល​ក្រសួង​រក​ឃើញ​ថា មិនទាន់​ចុះ​បញ្ជិកា និង​គ្មាន​ច្បាប់​អនុញ្ញាត​ពី​ក្រសួង​សុខាភិបាល ប៉ុន្តែ​បាន​ផ្សព្វផ្សាយ​លក់​ព្រោងព្រាត​តាម​ប្រព័ន្ធ​អ៊ីនធឺណិត។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល