មេរោគ​​វីរុស កូរ៉ូណា (Coonavirus)

កម្ពុជា​មាន​ករណី​ថ្មី​មួយ​ទៀត​នៃ​អ្នក​ផ្ទុក​ជំងឺ​កូវីដ-១៩ ដែល​ជា​ស្ត្រី​វ័យ​៣៩​ឆ្នាំ​ទើប​មក​ពី​អាមេរិក

ក្រសួង​សុខាភិបាល​ប្រកាស​នៅ​ថ្ងៃ​ទី២៣ ឧសភា ថា មាន​អ្នក​ផ្ទុក​ជំងឺ​កូវីដ-១៩ ថ្មី​ទៀត ទើប​រក​ឃើញ​កាល​ពី​យប់​ថ្ងៃ​ទី២២ ឧសភា ជា​ស្ត្រី​អាយុ ៣៩​ឆ្នាំ ទើប​ត្រឡប់​ពី​បរទេស។

នាទី​សុខភាព

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល