ລາວໂພ້ນທະເລ

ຊາວບ້ານ ຍັງບໍ່ຮັບຄ່າຊົດເຊີຍ ຍ້ອນໄດ້ໜ້ອຍ: ຈົດໝາຍ ຈາກຜູ້ຟັງ

ບັນຫາ ການປ່ອຍ ສານເຄມີ ລົງ ສູ່ສາຍ ນໍ້າທໍາມະຊາດ ຢູ່ເມືອງຊໍາເໜືອ, ລາວ-ຈີນ ຂະຫຍາຍການຮ່ວມມື ວຽກງານດ່ານສາກົນ ບໍ່ເຕັນ-ບໍ່ຫານ ແລະ ຊາວບ້ານ ຍັງບໍ່ຮັບຄ່າຊົດເຊີຍ ຍ້ອນໄດ້ໜ້ອຍ ຄືປະມານແຕ່ 50 ລ້ານກີບ ໄປຫາ 1 ຕື້ກີບ.