ໝໍ ແສງຕາວັນ ອໍາມະວົງ(ຊ້າຍ) ທີ່ໄປຮຽນຕໍ່ ດ້ານວິທຍາສາດ ການແພດ ຢູ່ທີ່ ວິທຍາລັຍແພດສາດ ຮາຕິ໋ງ ປະເທດວຽດນາມ

ສຶກສາການແພດຢູ່ລາວ ຕ່າງຈາກ ຢູ່ ວຽດນາມ

ການເປັນແພດ ເປັນໝໍ ຢູ່ ສສ ວຽດນາມ ກັບ ສປປ ລາວ ນັ້ນ ແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍ ເພາະວ່າ ຢູ່ວຽດນາມ ຈະຮຽນທິສດີ ພຽງແຕ່ ສອງສາມເດືຶອນ ກໍໄດ້ອອກ ປະຕິບັດໂຕຈິງເລີຍ, ຢູ່ລາວ ຕ້ອງຮຽນເຖິງ ປີທີສາມ, ທີສີ່ ຈຶ່ງອອກ ປະຕິບັດ ວຽກງານ ໄດ້.

ເຕັມຫນ້າ