ອ່ານຈົດໝາຍ, ຄວາມ​ຄຶດ​ຄວາມ​ເຫັນ ຂອງທ່ານ ສູ່ກັນຟັງ ເພື່ອເຜີຍແຜ່ ທັສນະ, ແນວຄິດ ທີ່ສ້າງສັນ, ແບ່ງປັນ ຄວາມຮູ້ ສູ່ກັນຟັງ

ຈ.ມ ຈາກຜູ້ຟັງ 06/12/21

ຄວາມຄຶດເຫັນ ກ່ຽວກັບຂ່າວ ຣະບົບສາຍດ່ວນ ຫາສະພາ ແກ້ບັນຫາບໍ່ຄ່ອຍໄດ້, ຄວາມງາມໃນສາຍຕາ ຂອງຜູ້ກໍາອໍານາດ, ທ້າວ ໂບ່ຍ ບ້ານຊຽງດາ ຖືກປ່ອຍໂຕ ພາຍຫຼັງ ຖືກຕໍາຣວດຈັບເຂົ້າຄຸກ ເມື່ອປີກາຍ ຍ້ອນໄດ້ປົກປ້ອງ ແລະ ທວງເອົາ ຄ່າຊົດເຊີຍທີ່ດິນ ແລະ ຂ່າວອື່ນໆ.

View Full Site