ທ່ານ ບົວວັນ ຣາສີ ຖ່າຍຮູບຮ່ວມກັບຄອບຄົວ ໃນງານລ້ຽງຮັບລາງວັນ (7th Annual APAC Gala and Awards Dinner- 3/9/2019)

ທ່ານ ບົວວັນ ຣາສີ ໄດ້ຮັບ ລາງວັນ

ທ່ານ ບົວວັນ ຣາສີ ຊາວລາວ-ອະເມຣິກັນ ເປັນຜູ້ນຶ່ງ ທີ່ໄດ້ຮັບ ລາງວັນ Lifetime Achievement Award 2019 ຫລື ລາງວັນ ໃນຜົນສຳເຣັດ ຕລອດຊິວິດ) ຈາກອົງການ ເອເຊັຽ ປາຊິຝິກ.

ເຕັມຫນ້າ