ລາວໂພ້ນທະເລ

ສັບປ່ຽນຕຳແໜ່ງ ເພື່ອແກ້ໄຂ ບັນຫາ

ປະຊາຊົນ ຍັງລຽນຄິວ ຖ້າໃສ່ນ້ຳມັນຣົຖ ເຊັ່ນເຄີຍ, ແຕ່ງຕັ້ງ, ໂຍກຍ້າຍ ຄະນະຣັຖມົນຕຣີ, ຣົຖເຖື່ອນ ຍັງເປັນບັນຫາ ທີ່ຕ້ອງແກ້ໄຂ ຕໍ່ໄປ ແລະ ຫຼາຍພາກສ່ວນ ສົ່ງເສີມໃຊ້ສິນຄ້າລາວ ຫຼຸດຜ່ອນນຳເຂົ້າ.

View Full Site