30 năm cuộc chiến biên giới Việt-Trung

Đánh dấu ba mươi năm cuộc chiến biên giới Việt- Trung, chính quyền Bắc Kinh hôm nay dường như im lặng.
RFA 17.02.2009
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này
Interactive map - Hiệp Ước Biên Giới Đất Liền Việt Nam - Trung Quốc.
Interactive map - Hiệp Ước Biên Giới Đất Liền Việt Nam - Trung Quốc.
RFA graphic

Xem toàn trang