Những bước tiến của Việt Nam trong phòng chống HIV/AIDS

Trong các Mục tiêu thiên niên kỷ của Liên Hiệp Quốc còn gọi tắt là MDG, phòng chống HIV/AIDS được cho là đã có những bước tiến đáng kể và có khả năng đạt được mục tiêu đặt ra cho năm 2015.
Khoa Diễm, phóng viên RFA
2010-09-23
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này
Ông Eamonn Merphy (ngồi) tại Hội thảo hướng dẫn phòng lây nhiễm HIV.
Ông Eamonn Merphy (ngồi) tại Hội thảo hướng dẫn phòng lây nhiễm HIV.
Photo courtesy of unaids.org.vn

Xem toàn trang