Những sự thật về “Cách Mạng Tháng Tám”

64 năm trước, những ngày này trên toàn đất nước Việt Nam là những ngày sôi động bởi không khí hực lửa của một cuộc đổi đời sau ngày 19 tháng 8 năm 1945.
Nguyễn An, phóng viên RFA
2009-08-25
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này
Đoàn người tham gia cuộc mít-tinh trước cửa Bắc Bộ phủ, Hà Nội, hôm 19 tháng 8 năm 1945.
Đoàn người tham gia cuộc mít-tinh trước cửa Bắc Bộ phủ, Hà Nội, hôm 19 tháng 8 năm 1945.
Photo courtesy of Wikipedia

Xem toàn trang