Thị trường dệt may có dấu hiệu cải thiện

Thông tin cho biết, nhiều doanh nghiệp dệt may và da giày ở các tỉnh phía Nam bắt đầu có đơn hàng trở lại, dấu hiệu cải thiện tình hình xuất khẩu hai ngành vừa nói.
Nam Nguyên, phóng viên RFA
2009-06-22
Share
cong-nhan-may-mac-305.jpg Công nhân Việt Nam làm việc ở một xưởng sản xuất áo quần thể thao cho hãng Nike ở TP. HCM.
Photo AFP

Thc tế này như thế nào, phi chăng đã thy tín hiu le lói cui đường hm, phc hi sn xut?

Bối cảnh chung

Nam Nguyên phng vn ông Dip Thành Kit, Phó Ch Tch Hip Hi Dt May Thêu Đan TP.HCM, đng thi là Phó Ch Tch Hip Hi Da Giày Việt Nam.

Ông Dip Thành Kit cho biết: Hin nay vi tình hình khng hong kinh tế như vy, khách hàng h cũng đang làm đng tác cơ cu li, thế nhưng đơn hàng thì chúng ta phi khng đnh là đơn hàng xut vào nhng th trường ln như Hoa Kỳ, như Châu Âu thì gim.

H đang cơ cu li. Và khi cơ cu li thì cách chn ca h là như thế này, tc là h s chn li nhng doanh nghip, ri h chn nhng quc gia mà đó cái tính cnh tranh và kh năng gi là bn vng tt hơn nhng nơi khác.

Điu đó dn ti việc trong khong đu năm 2009, đc bit cui năm 2008, tình hình đơn hàng lúc đó khách hàng người ta cũng chưa biết như thế nào cho nên người ta đu, và đến nay tình hình bt đu h có cái cân nhc và h đ ra được chiến lược thì bt đu h tính toán đến bài toán là phi cu trúc li các nhà cung cp.

Nam Nguyên :  Thế thì đây có phi là điu thun li cho ngành dt may Vit nam hay không?

Thc tế ngành dt may Vit Nam thì rõ ràng chúng ta có mt s nhng ưu thế hơn, chính vì vy cho nên mt s khách hàng thì h đã đnh v là h s bt nhng quc gia khác và h đt Vit Nam.

Ô. Diệp Thành Kiệt

Ông Dip Thành Kit : Chúng tôi nghĩ rng vi thc tế ngành dt may Vit Nam thì rõ ràng chúng ta có mt s nhng ưu thế hơn, chính vì vy cho nên mt s khách hàng thì h đã đnh v là h s bt nhng quc gia khác và h đt Vit Nam. Cho nên đơn hàng vô Vit Nam có phn n đnh hơn. Đó là điu th nht.

Đim th hai là cho dù nó n đnh nhưng mà thc cht thì nó cũng không phi là tăng, nhưng mà anh thy cái kết qu ca xut khu 5 tháng va ri thì ngành dt may ch tăng được có 3% xut khu mà thôi.

Họ cũng li tiếp tc cơ cu ln na là h cơ cu cho nhng doanh nghip trong nước, có nghĩa là trước đây h có th đt nhiu đơn hàng mà li ít nhà xn xut nên h chp nhn k c nhng nhà máy nh, k c nhng nhà máy mà h biết rng nếu đt hàng thì h có th gp ri ro, nhưng h không có s la chn khác.

Bây gi h đã có dp đ la chn và h tp trung vô mt s nhng nhà máy nào có chiến lược phát trin tt, có điu hành qun lý tt, và t đó nó to ra mt cm giác là nhng nhà máy nào làm tt trong giai đon hin nay thì có tình trnh hơi quá ti v đơn hàng. Đó là bi cnh chung.

Sàng lọc & Tái cấu trúc

Nam Nguyên : Thưa ông, có phi cuc sàng lc đã và đang din ra trong ngành dt may, nhng doanh nghip uy tín tr li được thì đang có cơ hi phát trin?

Ông Dip Thành Kit : D đúng. Hoàn toàn đúng. Nhn xét ca anh hoàn toàn dúng. Và điu này không phi ch ngành dt may mà chúng tôi nghĩ rng nó đang mt s ngành xut khu khác, k c da giày vì tôi cũng hot đng trong lãnh vc da giày.

Chúng tôi kỳ vng rng xut khu ca nhng tháng cui năm s có xu hướng n đnh và tăng, nhưng chúng tôi cũng không dám đưa ra nhng d báo là s tăng mnh.

Ô. Diệp Thành Kiệt

Đây là cuc chúng ta gi là sàng lc và tái cu trúc nhà cung cp. Vi đnh hướng như vy chúng tôi kỳ vng rng xut khu ca nhng tháng cui năm s có xu hướng n đnh và tăng, nhưng chúng tôi cũng không dám đưa ra nhng d báo là s tăng mnh.

Có th tăng trong khong dưới 10%, tc là trong khong 5 ti 10%. Theo xu hướng hin nay thì chúng tôi cm thy có th nm trong mc đó.

Nam Nguyên : Thưa, như vy kim ngch xut khu dt may ca toàn năm 2009 có th đt mc nào?

Ông Dip Thành Kit : Nếu mà vi tình hình như vy, xut khu ca toàn năm 2009 thì chúng tôi nghĩ rng nó s vượt khi con s 9, 5 t,  nhưng mà nó s khó vựơt được con s 10 t. Nó dao đng t 9,5 t đến dưới 10 t.

Nam Nguyên : Thưa ông, còn bên da giày thì ông có d báo hay không?

Ông Dip Thành Kit : Vi tình hình hình ca hết tháng 5 thì xut khu ca da giày so vi kỳ ca năm ri thì sút gim khong 10%, nhưng mà cái gi là sàng lc kết toán chút chút thì cái chính thc ca ngành dt may và ngành da giày thì ging nhau.

Và chúng tôi cũng đã thăm hi mt s nhà máy giày trong Hi cũng như mt s hip hi  thì chúng tôi cũng nhn được mt s nhng tín hiu tương đi kh quan đi vi nhng doanh nghip hin nay cm c được thì nhng doanh nghip hin nay là có cái hot đng tt.

Thì vi tình hình như vy chúng tôi d báo rng đi vi ngành da giày thì tc đ tăng s tăng v giá tr không vượt qua t l ca ngành dt may, hay nói cách khác tc là chúng tôi cũng ch d báo nó tăng mc t 5 đến 8% thôi, ch chưa dám d báo mnh là nó s tăng ti 10%.

Cái th hai, chúng tôi mi có cuc hp bên New York v thì trong đó có ông Peter nguyên là cu ch tch ca hip hi bán l Hoa Kỳ thì ông cũng đưa ra d báo rng vic mua sm giày đi vi người dân M thì không gim nhiu so vi mt s mt hàng khác, lý do là (1) giá tr đ h mua mt đôi giày thì không cao so vi vic mua nhng mt hàng khác, (2) trong cơ cu v giày thì ông cũng d báo là nhng loi giày bình thường phc v cho nhng nhu cu hàng ngày thì s có xu hướng vn gi như cũ, tc là vn tăng như cũ, trong khi nhng giày cao cp thì s gim.

Và chính vì vy cho nên có th v sn lượng thì chúng ta s tăng được so vi năm 2008 nhưng v giá tr thì chúng ta ch tăng ít, lý do là nhng sn phm giày cp trung và thp mt chút thì s lượng vn tăng, cho nên cái tng giá tr đó s không tăng nhiu.

Nam Nguyên : Thưa ông, có tin nói là các doanh nghip đang có đơn hàng li t chi đơn hàng vì công nhân lao đng b đi v quê nhiu quá ri không thu dng li được?

Ông Dip Thành Kit : Tht ra thì ri rác cũng có nhưng mà trên din rng thì chúng tôi chưa thy doanh nghip t chi đơn hàng vì chúng ta biết là cho dù hin nay vic thu dng lao đng là khó, tht ra đoen hàng cũng không phi nhiu đến đ các doanh nghip phi t chi đơn hàng.

Người ta vn có cách x lý khác, thí d (1) b trí làm dãn ca, (2) gia công li cho mt s nhng đơn v nh mà người ta chưa có đơn hàng, cho nên tôi nghĩ rng nó chưa ti cái đ doanh nghip t chi đơn hàng.

Chúng tôi cũng đang theo dõi cái này vì cái vic t chi đơn hàng trong giai đon này xem chng đó là mt hành đng rt là nhy cm có th nh hưởng đến lâu dài cho hot đng ca ngành.

Nam Nguyên : Cm ơn ông Dip Thành Kit v thi gian ông dành cho Đài chúng tôi.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang