Đề xuất mới trong vụ Bô-xít: “Thí Điểm Trước Đã!”

Tiếp tục theo dõi tiến trình phản biện các dự án khai thác bô-xít tại Tây Nguyên, hôm nay chúng tôi xin trình bày những thông tin liên quan đến việc chuẩn bị thông tin của các nhà khoa học liên quan đến dự án này.
Thiện Giao, phóng viên RFA
2009-02-26
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này
Những rừng thông và đồi chè trước đây đang bị san bằng để xây dựng nhà máy tuyển quặng bô-xít.
Những rừng thông và đồi chè trước đây đang bị san bằng để xây dựng nhà máy tuyển quặng bô-xít.
Photo courtesy of TuanVietnam

Xem toàn trang