Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu gạo

Xuất khẩu được nhiều gạo thì nông dân sẽ dễ dàng bán hết lúa và có cơ hội được gía. Vụ đông xuân trúng mùa ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, có thể khiến kế hoạch xuất khẩu gạo 2009 được điều chỉnh.
Nam Nguyên, phóng viên RFA
2009.04.20
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

Trúng mùa

V lúa đông xuân đng bng sông Cu Long s kết thúc vào cui tháng Tư, sn lưng toàn v có kh năng vưt qua con s 10 triu tn lúa. Ch riêng mt v này thôi,  va lúa xut khu min tây đã bo đm cung cp 5 triu tn go dành cho xut khu.

Theo các nhà khoa hc lúa đông xuân có phm cht tt hơn các v lúa khác vùng đng bng sông Cu Long, do thu hoch trong mùa khô. Trong khi đó v hè thu, thu đông thưng đt năng sut thp và ht lúa d b m mc.

V hè thu, thu đông và lúa mùa ba v gp li mi có đưc sn lưng 10 triu tn tương đương v đông xuân. 

Mng tin lúa go quc tế, trích các ngun tin đáng tin cy đưa ra d báo điu chnh rng, Vit Nam s xut khu khong 5 triu 200 ngàn tn go trn năm 2009.

Hi đu năm B Công Thương cho biết  chính ph  d kiến xut khu t 4 triu 500 ngàn tn ti 5 triu tn go tuỳ theo tình hình thc tế

Xut khu năm nay trên 5 triu tn, chc chn ri bi vì sn lưng lúa ca c nước năm nay trúng mùa.

TS Lê Văn Bảnh

Trưc thông tin  là Vit Nam có th xut khu go nhiu hơn kế hoch, TS lê Văn Bnh Vin trưng vin lúa vùng đng bng sông Cu Long nhn đnh:

“Xut khu năm nay trên 5 triu tn, chc chn ri bi vì sn lưng lúa ca c nước năm nay trúng mùa. Bà con nông dân hin nay bc xúc là mi dng li là bà con có phn ng ri. Giá thp xuống là bà con không hài lòng bên B Công Thương và Hip Hi Lương Thc Lúa Go.”

Trên thc tế, chính ph dành đc quyn ký kết các hp đng chính ph vi khi lưng ln cho các Tng Công Ty Lương Thc Nhà Nưc. Vinafood 2, tc Tng Công Ty Lương Thc min Nam d thu bán go cho các nước có nhu cu mua nhiu go như Philippines, Indonesia và Malaysia.

Còn Vinafood 1, tc Tng Công Ty Min Bc ph trách các hp đng bán go cho Cuba, Iraq.

Khi Vinafood 1 và 2 d thu quc tế đ ký hp đng chính ph, các doanh nghip xut khu go ca VN đưc khuyến cáo không tham gia, đ tránh vn đ cnh tranh giá. 

Nhà nông được gì?

Các Tng Công Ty Lương Thc Nhà nước chi phi hơn 60% sn lưng go xut khu ca Việt Nam. Phn còn li dành cho các doanh nghip khác, phn này các doanh nghip bán go theo dng hp đng thương mi ký kết vi người mua là doanh nghip nước ngoài.

Năm nay đa s làm ra là bán, bây gi có công ty xay xát trc tiếp đi mua bán trc tiếp cho h thì đưc giá cao.

Nông dân ĐBSCL

Đi vi nông dân đng bng sông Cu Long h mong sao đu ra xut khu go đưc suôn s, có nhu cu thì thương lái mi không ép giá nông dân:

“Nông dân làm thì không dám đ lúa na, phi chi mình nm đưc thông tin giá c chính xác n đnh thì người dân còn lưng l, mình phi ch thi đim nào mình bán thi đim nào va li đưc. Còn năm nay đa s làm ra là bán, bây gi có công ty xay xát trc tiếp đi mua bán trc tiếp cho h thì đưc giá cao.”      

Hip Hi Lương Thc Việt Nam cm trch vn đ xut khu go, nhưng thc cht do các Tng Công Ty Lương Thc  Nhà nước chi phi. Các thành viên ca Hip Hi phn ln là doanh nghip Nhà nước hoc c phn hoá nhưng có vn Nhà nước.

Theo tin Reuters, ngày 17/4/2009 Hip Hi Lương Thc phong to  lô hàng 120 ngàn tn go ca công ty Thương Mi và Du Lch Kiên Giang  d kiến xut khu đi Châu Phi.

Lý do nêu ra là  các hp đng ký sau ngày 21/2/2009 ch đưc giao hàng t tháng 7 ti tháng 9 mà thôi. Công Ty Kiên Giang  nói vi báo chí là s kin lên Th Tướng vì hp đng ca h ký trước  thi hn đó.         

Theo các chuyên gia th trưng,  Hip Hi Lương Thc không mun đy mnh xut khu trong 6 tháng đu năm, vì s 6 tháng cui năm hết go d tr, s xy ra tranh mua tranh bán gia các công ty đy giá lúa lên cao.

Giá lúa lên cao là điu nông dân trông đi nhưng li không phi là điu Hip Hi Lương Thc mong mun.

 

 

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.